Úterý 5. prosince 2023
ikona hodiny17. 10. 2023 07:55

PORTIVA dvěma novými FKI výrazně posiluje svoji fondovou divizi

Vydělávat lze na obnovitelných zdrojích i digitálních technologiích

Investiční skupina PORTIVA výrazně posiluje na poli fondů kvalifikovaných investorů. Ke svému úspěšnému fondu WATT & YIELD, který od roku 2019 zhodnocuje klientům peníze provozováním větrných a fotovoltaických elektráren, nově přidává dva další vlastní fondy.

Zuzana Kopuncová autor

Foto: Portiva Nové investiční fondy nabízejí příležitosti v obnovitelných zdrojích a digitálních technologiích Foto: Portiva

První z nich nazvaný WATT & BUILD se zaměří na development obnovitelných zdrojů a nabídne kvalifikovaným investorům cílový výnos 12-14 % ročně. Druhý nový fond bude technologický. Pod názvem EAG Digital Automotive začne postupně budovat portfolio softwarových a IT firem působících v oblasti automotive. Cílový výnos bude v závislosti na vybrané třídě akcií činit buď 10, nebo 15 % ročně.

„S ohledem na čtyři roky dobrých zkušeností, které máme s fondem WATT & YIELD, jsme se rozhodli ještě více přiklonit ke správě kapitálu bonitních investorů. Chceme jim nabídnout pestřejší škálu příležitosti, jak zhodnocovat peníze v perspektivních oblastech, kterým jako skupina rozumíme a kde dlouhodobě úspěšně působíme,” popisuje motivaci k otevření dvou nových fondů najednou výkonný ředitel skupiny PORTIVA Pavel Svoreň.

Stejně jako první fond WATT & YIELD, který za necelé 4 roky své existence přinesl investorům k 30. 6. 2023 celkové zhodnocení již 28,7 %, jsou i obě novinky úzce spojené s klíčovými pilíři podnikání skupiny PORTIVA – energetikou a digital automotive.

Investiční skupina PORTIVA

Orientuje se na obnovitelnou energetiku, komerční nemovitosti, digitální a IT služby v automotive a investiční fondy. Skupina působí v sedmi zemích střední a západní Evropy. Objem aktiv pod správou skupiny činil k 31. 12. 2022 11,8 miliardy korun při obratu 2,9 mld. korun a EBITDA 639 mil. Kč. Více na www.portiva.cz.

WATT & BUILD bude do svého portfolia zařazovat projekty výstavby obnovitelných zdrojů, jež disponují vhodným pozemkem, územním rozhodnutím a smlouvou o připojení k elektrické soustavě. Následně pokryje stavební část životního cyklu elektráren až po jejich připojení do sítě a spuštění výroby. Podpoří tak expanzi energetické divize skupiny PORTIVA do Evropy.

Půjde zejména o země jako je Španělsko, Itálie či Srbsko, jež nabízejí příznivé podmínky pro umisťování především fotovoltaiky, ale i větrníků. Zařazována ale budou i česká aktiva. „Spuštěním nového fondu vycházíme vstříc poptávce investorů, kteří si uvědomují stávající obrovský potenciál rozvoje obnovitelných zdrojů a chtějí se na jeho výnosech podílet. V této chvíli již máme rozpracované projekty o velikosti 20 až 30 megawattů. Do roka pak plánujeme postavit zdroje o celkovém výkonu 50 megawattů,” říká Ivo Vojáček, manažer, který ve skupině PORTIVA odpovídá za rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů.

Cílová velikost fondu WATT & BUILD činí 1 miliardu korun. „Po dosažení této hranice bude fond dál růst již bez přílivu nového externího kapitálu, protože bude moci využívat prostředky získané prodejem dokončených projektů,” popisuje manažer investičních fondů pod hlavičkou skupiny PORTIVA Jakub Lukša s tím, že WATT & BUILD se při prodeji nebude muset spoléhat pouze na zájemce z trhu. Využít může i synergií s fondem WATT & YIELD, po dokončení výstavby odprodat elektrárny právě do něj a pokrýt tak celý investiční cyklus

Druhý nový fond EAG Digital Automotive rovněž pomůže urychlit růst skupiny PORTIVA – konkrétně jejího holdingu EAG, jenž postupně buduje komplexní celoevropský ekosystém digitálních služeb pro segment automotive.  „Prostředky budeme využívat jednak na spolufinancování akvizic úspěšných a zavedených IT či softwarových evropských firem, které v oblasti digital automotive dlouhodobě generují hotovost a dynamicky rostou, jednak na snižování podílu dluhopisového financování, jež chceme postupně utlumovat,” popisuje Svoreň.

EAG Digital Automotive bude už při spuštění disponovat stamilionovým majetkem, který do fondu vloží skupina EAG. Půjde o obchodní podíly ve společnostech Cebia, Autosoft, Softvig či Fastback. Očekávaný příliv nového fondového kapitálu má poté podle zakladatelů dosahovat objemu 150 až 250 milionů korun ročně. Investorům nabídne fond dvě třídy akcií. Standardní s cílovým výnosem 15 % a konzervativní cílící na 10 % p.a. s garancí výnosu minimálně 6 % ročně. „Za tuto úroveň výnosu budeme ručit investičními akciemi zakladatelů drženými holdingem EAG. Pokud by celkové zhodnocení fondu nedosáhlo garantované minimální úrovně, bude 6 % p.a. vypláceno externím investorům na úkor zisku zakladatelů a hodnoty jejich akcií,” popisuje investiční ředitel holdingu EAG Petr Kratochvíl.

Oba nové fondy se kvalifikovaným investorům otevřou ještě během října a budou k dispozici v běžných distribučních sítích.

Nejnovější články

Expertní pohled
Ne x Oprávněné podnikání a odpovědnost

Vnést jasno je cílem projektu ACK ČR Strategické...

Přímo zjevením byla úvodní prezentace Jana Strakoše, ředitele...

V dikci předpisů nic nového pod sluncem, cestovní...

Některá cestovní agentura či jiná organizace by se...

Školní zájezdy, pobyty a výlety pod regule zákona...

Ale je tu ještě jeden pádný důvod, proč...

I tato konference ACK ČR byla zdařilá. Přinesla...

Analýzy
Ochrana oznamovatelů: Zaměstnanci se bojí odvetných opatření

Nový zákon o ochraně oznamovatelů,  takzvaných whistleblowerů, nabyl...

Jedním z hlavních ustanovení zákona je povinnost zaměstnavatelů...

Výzkum společnosti Moore mezi zaměstnanci firem s více...

Tyto výsledky poukazují na potřebu rozšíření povědomí o...

Vzhledem k množství povinností, které tato nová legislativa...

Cestovní ruch
Overtourism po pandemii covid-19

Nová publikace, jejímiž autory jsou Gert-Jan Hospers z...

Kapitola o Praze, pod názvem Tourist City Prague...

Nejnovější Aktuality

Cestovní ruch
Mezinárodní projekt poutavě přibližuje udržitelný cestovní ruch

Nízkouhlíkový cestovní ruch, známý také jako udržitelný nebo...

Abychom se k nízkouhlíkovému cestovnímu ruchu přiblížili, musíme zvýšit...

Projekt Vinci byl financován s podporou Evropské komise...

Aktuality
Hoteliéři ocenili Aleše Hámu a pořad S karavanem po Česku

Mezi oceněné patří hotely, které excelují ve službách,...

Mimořádné ocenění převzal také moderátor a herec Aleš...

„Naše asociace každým rokem vybírá jeden významný počin,...

Expertní pohled
INCIEN vyzývá: Dekarbonizujte průmysl

Institut věří, že bez cirkulární ekonomiky se dekarbonizace...

Mnohem větší prostor než dosud by proto měly...

Ocelový šrot se pro výrobu oceli využívá už...

Problémem je i to, že dosavadní národní strategie...