Čtvrtek 22. února 2024
ikona hodiny4. 1. 2024 08:06

NIS2, AI vs. AI a prediktivní bezpečnost

Klíčovými trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti pro rok 2024 jsou zejména směrnice NIS2 a s ní spojené povinnosti, vliv umělé inteligence (AI) a důraz na prediktivní bezpečnost. To se týká firem různých velikostí, státní správy a veřejných zadavatelů, kteří se už nyní musí přizpůsobovat dynamickému vývoji kybernetických hrozeb.

Martina Bolatzká autor

Foto: Shutterstock.com Kyberbezpečnost v roce 2024: NIS2, AI vs. AI a prediktivní bezpečnost Foto: Shutterstock.com

S příchodem nového zákona NIS2 se očekává dramatický nárůst počtu povinných subjektů zajišťujících požadavky kybernetické bezpečnosti. Tomáš Hlavsa, ředitel oddělení BDS společnosti Eviden, zdůrazňuje klíčové aspekty tohoto nového nařízení: „NIS2 přinese násobné zvýšení počtu povinných subjektů, stejně tak i více povinností, kterým se celý dodavatelský řetězec bude muset přizpůsobit. Je nezbytné, aby dodavatelé splňovali nejen technická opatření, ale i organizační standardy. Firmy jakožto i veřejní zadavatelé budou muset na tyto nové povinnosti rychle reagovat.“

Je nezbytné, aby se firmy i veřejní zadavatelé připravili na nové povinnosti zákona o kybernetické bezpečnosti tak, aby v případě auditu či kontroly ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) nebyly nepříjemně překvapeni. Organizace tak musí nově dohlížet na dodržování nových opatření i u svých subdodavatelů a zajistit, že i oni splňují požadavky kybernetického zákona. Dodržování těchto opatření je naprostým základem pro bezpečnost v digitálním prostředí.

„Implementace NIS2 vyžaduje nejen splnění nových požadavků, ale také změnu postojů a přístupů ke kybernetické bezpečnosti. I malé firmy budou muset najít efektivní způsoby, jak splnit nové povinnosti, což může na trhu vést k nucené konsolidaci a restrukturalizaci,“ upozorňuje Tomáš Hlavsa.

Bezpečnostní tým společnosti Eviden doporučuje firmám a organizacím provést důkladnou gap analýzu vůči NIS2 a připravit svou bezpečnostní strategii s dostatečným předstihem před působností nové legislativy.

Eviden 

Společnost pokrývá oblasti digitálních služeb, velkých dat a bezpečnosti. Eviden je globálním lídrem v oblasti spolehlivé a udržitelné digitální transformace založené na datech. Jako digitální podnik nové generace s celosvětově vůdčími pozicemi v oblasti digitálních technologií, cloudu, dat, pokročilé výpočetní techniky a kybernetické bezpečnosti přináší odborné znalosti pro všechna odvětví ve více než 53 zemích. Spojením špičkových technologií napříč celým digitálním kontinuem a 57 000 specialistů světové úrovně rozšiřuje Eviden možnosti technologií pro podniky a orgány veřejné správy a pomáhá jim budovat jejich digitální budoucnost. Eviden je součástí skupiny Atos s ročním obratem cca 5 miliard eur.

AI vs. AI: GenAI modely jako zbraň i štít

V oblasti kybernetické bezpečnosti se očekává, že umělá inteligence (AI) bude hrát stále významnější roli. S rozvojem AI se útoky stávají rychlejšími a komplexnějšími, kdy dříve uplatňované detekční postupy založené na fixních pravidlech a šablonách přestávají stačit. Obrana vůči těmto hrozbám však může používat AI mechanismy tak, aby byla dostatečně pružná a zároveň odolná. „AI přináší nové možnosti i hrozby v kyberprostoru. V roce 2024 se očekává popularita GenAI modelů, které budou schopné generovat i odhalovat teprve připravované útoky. AI rovněž pomůže vytvořit efektivní obranu, která bude předvídat a zabraňovat potenciálním kybernetickým incidentům dříve, než se stanou,“ říká Tomáš Hlavsa. Obranné mechanismy založené na AI modelech budou klíčové v boji proti stále sofistikovanějším hrozbám.

Prediktivní bezpečnost: Být v bezpečí ještě před samotným útokem

Firmy se s přechodem od reaktivního přístupu, který je založen na šablonách a pravidlech, k prediktivnímu, na GenAI založenému, přístupu budou více soustředit na shromažďování informací o potenciálních hrozbách a prevenci útoků. „Prioritou pro rok 2024 by měla být prediktivní bezpečnost, která se zaměřuje na předvídání a prevenci útoků. Očekáváme, že organizace budou více investovat do prediktivní bezpečnosti, která využívá AI modely k predikci, kdo, jakým způsobem a s jakými daty útočí. Je však důležité, aby firmy nezanedbávaly základní bezpečnostní opatření, prováděly analýzy rizik a implementovaly odpovídající procesy,“ vysvětluje Tomáš Hlavsa, ředitel oddělení BDS společnosti Eviden.

Nejnovější články

Pohled z praxe
OZP přispívá na prevenci nejvyšší částkou na jednoho pojištěnce

OZP je dlouhodobě lídrem v modernizacích a využívání nových...

Významnou součástí služeb pro pojištěnce OZP je Asistenční...

Jedním z pilířů zdravotních programů OZP je prevence a...

OZP přinesla na český trh zdravotního pojištění už...

Novinkou roku 2024 je možnost využít kredity na...

Aktuality
Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

Od ledna společnost postupně spouští závody v Hranicích,...

Wienerberger také investuje do aktivit spojených s udržitelným...

Rok 2024 bude pro stavební trh rokem očekávání...

Analýzy
Rok 2023: Levnější byty i domy , ceny pozemků dále rostou

„Podle našeho očekávání je cenový pokles u nemovitostí...

Meziroční pokles cen bytů dosáhl vrcholu už ve...

Ceny rodinných domů stoupají dvě čtvrtletí po sobě,...

Samostatnou kapitolou jsou pozemky, jejichž ceny letí dlouhodobě...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Stavební řízení? Proč jsme vlastně nejpomalejší?

Připomeňme, že podobně jako Česko si vedou v...

Podle nedávné studie představuje stavebnictví v ekonomikách OECD...

Trendy
Digitální proměna: tajemství vaší úspěšné budoucnosti

V návaznosti na toto uvědomění vzniká další otázka. Co...

Možná si kladete otázku, kdy je ten správný...

Určujte si vize a cíle. Když se odhodláme udělat zásadní rozhodnutí...

Klíčem k úspěchu jsou SMART cíle – specifické, měřitelné, dosažitelné,...

Za domem máme kouzelný les, kde chce každý...

Dalším klíčovým prvkem je zapojení všech zúčastněných stran...

Ano, v následném kroku digitální transformace přichází na řadu další podstatná...

Co se tím myslí? Pokud ve vaší firmě chybí potřebné IT...

Co si pod tím představit? Klíčem je podrobný, realistický plán,...

Tým by měl být sestaven standardně – z přirozených...

Člověk se učí celý život. Posledním krokem na cestě...

Na straně zaměstnanců může digitální transformace vyvolávat smíšené...

Expertní pohled
Jak je to s dorovnávací daní?

Zatímco česká dorovnávací daň míří na entity operující...

Nicméně existuje jeden rozdíl mezi daty rozhodnými pro...