Čtvrtek 18. července 2024
ikona hodiny15. 1. 2024 10:54

Jaké trendy budou v roce 2024 rezonovat v personalistice?

Rok 2024 se stejně jako ten předchozí ponese ve znamení změn a nových výzev v oblasti HR. Vliv budou mít nejen nové technologie jako AI, ale také aktuální dění na domácím i světovém trhu a v neposlední řadě i legislativní úpravy, jako třeba novela zákoníku práce.

Barbora Dušková autor

Foto: Shutterstock.com Jaké trendy budou v roce 2024 rezonovat v personalistice? Foto: Shutterstock.com

Některé z těchto změn s sebou přinášejí nejistotu, která se promítá do pracovního prostředí. „Právě v těchto chvílích působí příznivě, když může zaměstnavatel nabídnout stabilní prostředí s jasně definovanými hodnotami a sehraným týmem, který je na změny připraven a má všechny předpoklady je s úspěchem překlenout a pozitivně na ně reagovat,“ vysvětluje Irena Filařová Nucová, Group HR Director skupiny Plaček, do které patří řetězec s chovatelskými potřebami Super zoo.

Stabilita firmy je novým bonusem

Mzdové ohodnocení je tradičně výrazným bodem na cestě za motivovanými zaměstnanci, stejně jako při náboru perspektivních uchazečů. Přesto se ale v posledních letech ukazuje, obzvláště po covidové pandemii, že zaměstnanci upřednostňují stabilitu a výhled dlouhodobého zaměstnání. Reputace firmy a její pracovní prostředí se tedy ukazuje mnohdy jako významnější než výše ohodnocení.

Vzdělávání jako katalyzátor růstu zaměstnanců

Stálicí v segmentu lidských zdrojů i letos zůstává rozvoj, který přináší hned několik benefitů pro zaměstnavatele i zaměstnance. Zaměstnavatel získá kvalifikovanější a pružnější síly v řadách svých zaměstnanců, a ti mají kromě zlepšujících se dovedností možnost rozšířit své obzory a objevit nové pole působnosti v rámci společnosti. „V Plaček Group klademe důraz na kvalitní školení našich zaměstnanců už od jejich prvního dne. Díky tomu, že své práci rozumí a zlepšují si kvalifikaci, jsou také spokojení, což se odráží na jejich spolupráci s kolegy, zákazníky i na celkovém pracovním výkonu. Porozumění našich zaměstnanců tomu, co prodávají zákazníkům, zpětně posiluje jejich loajalitu a zájem. Při vzdělávání klademe důraz jak na rozvoj soft, tak hard skills zaměstnanců,“ popisuje Irena Filařová Nucová a jako příklad uvádí Plaček Academy se speciálním projektem in-house školitelů. „Vybraní kolegové zde absolvují tréninkový vzdělávací program, a poté působí jako profesionální školitelé v různých segmentech. Cílem je zvyšování odbornosti a lepší služby pro naše zaměstnance i pro zákazníky a plánujeme také spolupráci se školami, včetně odborných besed,“ dodává.

Základem úspěchu bude týmovost a otevřená komunikace

K letošním výzvám HR segmentu patří také podpora firemní kultury, případně její nová definice, pokud je v konkrétní společnosti potřeba. Ukazuje se totiž, že je nutné zohlednit, jaké škody napáchal na týmové spolupráci částečně vynucený nástup hybridního modelu práce v posledních několika letech, kvůli kterému se mohou začít vytrácet právě společné hodnoty a firemní kultura jako celek. Jednou z možností řešení je větší podpora vzájemné komunikace napříč celou firmou, a to od vedení společnosti až po jednotlivé zaměstnance. „V tomto ohledu jsme v Plaček Group nově začali využívat online nástroje pro zlepšení a zefektivnění komunikace, když se nám na základě společné platformy podařilo vybudovat týmový web. Ten významnou měrou posiluje týmového ducha a spolupráci, což je jedna z našich základních firemních hodnot, která podle našich zkušeností na všech úrovních určuje to, jak dobře se cítíme v práci a jak plníme svěřené úkoly,“ uzavírá Irena Filařová Nucová.

2024 rokem digitalizace a transformace

V neposlední řadě se letos do segmentu řízení lidských zdrojů promítne technologický pokrok a zrychlující se tlak na digitalizaci, obzvlášť s novou legislativní úpravou v rámci novely zákoníku práce, která právně ošetřila a tím i umožnila digitalizaci značné části HR procesů. Ty mohou společnostem významně ulehčit administrativní práci a uvolnit tak ruce personalistů, aby mohli své zkušenosti a dovednosti využít pro další rozvoj společnosti.

Nejnovější články

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...

Expertní pohled
Změny v DPP a DPČ mohou mít negativní dopad na zaměstnávání

Oznamovací povinnost se týká všech DPP, včetně těch...

Původně možná dobře zamýšlené změny tak budou zřejmě...

Ačkoliv si Česká republika v porovnání s ostatními...

Další možnosti, jak pomoci zvýšit flexibilitu českého pracovního...

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...