Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny29. 1. 2024 12:45

Tři pilíře GPDR v e-mailingu

Na konci devadesátých let minulého století si široká veřejnost uvědomila důležitost ochrany osobních dat. A 28. leden se stal dnem, kdy si každoročně připomínáme význam zodpovědného a transparentního zacházení s osobními údaji. Dobrý marketér by měl nároky na oblast ochrany údajů vítat. Formuláře k přihlášení, zavedení zásad uchování informací i možnost odhlášení jsou základem pro splnění zákonných povinností.

Jana Hedencová autor

Foto: Shutterstock.com Tři pilíře GPDR v e-mailingu Foto: Shutterstock.com

Tím, že dá marketér příjemcům možnost volby, co si v komunikaci přejí dostávat, získá odměnu v podobě jejich loajality. Důležité je mít přehled o tom, kdo všechno bude mít k jejich údajům přístup.

„Firmy z oboru e-commerce nebo e-shopy, které outsourcují rozesílky emailů, by si měly ověřit, kdo všechno bude mít k informacím o zákaznících přístup. Jestli je zpracovatel dat také jejich správcem, kde a jak jsou informace uloženy a zda mailingová firma používá cloud, nebo má vybudovanou vlastní infrastrukturu pro rozesílku,“ radí Libor Nádvorník, business development manažer společnosti Mailkit.

Pokud jde o dodržování předpisů následující zásady jsou základním kritériem pro soulad s GDPR.

Formuláře k přihlášení příjemců

Ujistěte se, že se příjemci pro přihlášení sami rozhodnou a nepoužívejte předem zaškrtnutá pole. Ta jsou ostatně od nástupu GDPR zakázaná. Souhlas musí být informovaný a výslovný. Nesnažte se vaše úmysly skrývat, buďte otevření, čestní a vyjádřete své záměry jasně.

„Pokud nabídnete příjemcům možnost stáhnutí zprávy nebo dokumentu, nemůžete takovou možnost podmiňovat sdílením jejich e-mailové adresy. Můžete je požádat, aby se k vašemu newsletteru přihlásili, ale nemůžete poskytnutí osobních údajů klást jako podmínku,“ říká Libor Nádvorník a doporučuje používat double opt-in neboli dvojí potvrzení, která potvrdí správnost e-mailové adresy.

Uchovávání dat

Uchovávejte záznamy kdo, kdy a jak souhlasil. Ujistěte se, že vaše společnost má zavedené vlastní zásady uchovávání dat, které jsou zveřejněny a snadno přístupné. V rámci GDPR má příjemce právo být zapomenut. Musíte být tedy schopni vymazat data do 28 dnů od žádosti.

Emailování

Ujistěte se, že každý marketingový e-mail obsahuje odkaz pro odhlášení. Můžete také nabídnout příjemcům odkaz na centrum preferencí, kde se mohou snadno odhlásit pomocí jediného kliknutí. Dobrý marketingový e-mail by měl příjemci nabídnout hodnotný, kvalitní a zajímavý obsah.

K dodržování zásad ochrany citlivých dat přispívají také ISO certifikace. Ty se pro mnohé firmy stávají kritériem při výběru dodavatele. „Zodpovědný přístup k dodržování ochrany osobních údajů si lze ověřit prostřednictvím certifikátů. ISO norma GDPR sice neexistuje, ale přesto se zacházením s citlivými údaji věnuje hned několik standardů. Příkladem je mezinárodní standard ISO 27001, definující požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, který pomáhá identifikovat, řídit a minimalizovat hrozby zneužití důvěrných dat. Nebo ISO 27701, která zaručuje, že pokud jde o ochranu osobních údajů, je vaše organizace na správné cestě. ISO 22301 se zase zabývá kontinuitou podnikání a riziky, která by kontinuitu mohla ohrozit. Tedy i opatření na ochranu dat, jako záloha a obnova dat nebo zajištění integrity informací,“ shrnuje Libor Nádvorník.

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Expertní pohled

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Cestovní ruch
Základní tipy pro kyberbezpečnost na cestách

Kybernetická hygiena je jako ta osobní – základem...

Nejdůležitějším bodem v ochraně proti kybernetickým útokům je „záplatovat“...

Připojení k veřejné Wi-Fi s sebou nese rizika, zejména...

Analýzy
Průzkum CBRE: Věřitelé v Evropě jsou otevřeni podnikání

„Celkem 63 % respondentů předpokládá zvýšení úvěrové aktivity....

Průmyslové nemovitosti a projekty nájemního bydlení jsou nejvíce...

Dvě třetiny dotázaných předpokládají, že požadavky na poskytování...