Pátek 19. července 2024
ikona hodiny7. 3. 2024 07:22

Strive Česko: Přichází platforma Pro podnikavé

Konec problémů nejmenších firem v Česku

České mikro a malé podniky čelí řadě výzev a překážek. Ještě o něco těžší to mají firmy vedené ženami – podnikatelkami. Podle výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR podnikatelky více bojují s plánováním času a zejména v začátcích podnikání jim chybí podpora a informovanost. Pomoc v rozvoji jim nabízí nová platforma Pro podnikavé. Ta je součástí tříletého programu Strive Česko – společné iniciativy Centra pro inkluzivní růst společnosti Mastercard a neziskové organizace CARE Česká republika. Praktické dovednosti a lepší přístup k digitálním nástrojům díky ní získá 200 tisíc podnikatelek a podnikatelů z mikro a malých firem.

Matěj Fürst autor

Foto: Shutterstock.com Strive Česko: Přichází platforma Pro podnikavé Foto: Shutterstock.com

Pro českou ekonomiku jsou mikro a malé podniky nepostradatelné. Mezi všemi firmami tvoří naprostou většinu. Z každých 20 firem do této kategorie spadá hned 19. Ty společně vytváří polovinu všech pracovních míst a obdobnou částí se podílí i na celkovém hrubém domácím produktu České republiky. Navzdory svému významu se však mikro a malé podniky v dnešní době potýkají s řadou výzev a překážek. Oproti svým větším protějškům totiž často postrádají stabilitu a finanční zdroje, které by jim pomohly se s obtížnými situacemi bez větších problémů vypořádat. Specifickým výzvám pak mezi podnikateli čelí ženy, které podle dat ČSÚ tvoří jen asi 31 % všech podnikajících v České republice.

„Začátky podnikání jsou spojené s mnoha výzvami, a to nejen osobními, ale i finančními, operativními, procesními nebo úředními. Musíte řešit všechno a hned a někdy je to opravdu metoda pokus – omyl. Proto v iniciativě platformy Pro podnikavé spatřuji opravdový přínos pro každého malého podnikatele. Podobný nástroj by mi v začátcích pomohl ušetřit čas, stres a nebojím se říct, že i finance,” říká jednatelka pivovaru Antoš Šárka Grguričová.

Stáhněte si výsledky průzkumu

One pager_výzkum

Zobrazit

Na konkrétní situaci tuzemských podnikatelek se zaměřil výzkum Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Z něj vyplývá, že nad rámec všech překážek, kterým společně čelí všichni mikro a malí podnikatelé, podnikající ženy pociťují významné problémy s plánováním času, a to zejména ty s malými dětmi. Tuto situaci jim navíc ztěžuje nedostatek zařízení péče o děti – zejména do 3 let jejich věku, stejně jako přetrvávající nerovná dělba péče a domácích prací v rodině. Pokud příjem podnikajících žen nedosahuje výše příjmu jejich partnera, leží často větší objem zodpovědnosti za péči o domácnost právě na nich.

„Studie jasně ukazuje, kudy vede cesta k odstranění překážek, které vytváří nerovné podmínky pro podnikání. Nevidím důvod, proč bychom se měli smířit s tím, že naše ekonomika ztrácí potenciál žen, které chtějí podnikat,“ říká zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Mohou pomoci moderní technologie?

Jako jeden z důležitých nástrojů podpory podnikatelky podle výzkumu vnímají digitální technologie, které by jim pomohly usnadnit práci, oslovit širší klientelu a umožnily práci z domova. Často to ovšem není tak jednoduché. Jejich většímu rozšíření mezi malými podnikateli a podnikatelkami podle průzkumu Barometr: Touha prosperovat – část 2  brání stále relativně vysoká míra nedůvěry v technologie. Méně než polovina (47 %) majitelů a majitelek mikro a malých podniků důvěřuje technologiím v tom, že jim pomohou při důležitých obchodních rozhodnutích, jako je finanční plánování či řízení zásob.

„Zkušenosti podnikatelek ukazují, že bez digitálních technologií se ve svém podnikání zpravidla neobejdou. Zejména starším podnikatelkám, které k nim nemají tak blízko jako jejich mladší kolegyně, však může ovládnutí moderních technologii působit značné starosti. Od jejich zavádění podnikatelky odrazuje zejména časová a finanční náročnost. V řadě případů by proto uvítaly individuální poradenství ve formě koučinku nebo mentoringu,“ prozrazuje Markéta Švarcová z Akademie věd ČR.

Z výzkumu také vyplývá, že pro podnikatelky často nejsou peníze a zisk na prvním místě. Za úspěch považují především spokojenost svých zákazníků, prospěšnost a přínos pro svou komunitu a udržení kvality nabízených služeb.

Pro ty, kteří se chtějí rozvíjet

Zcela zásadní je pro všechny podnikatelky a podnikatele komunita a pomoc od ostatních podnikavých, kteří každý den čelí podobným nástrahám. Data z průzkumu Barometr: Touha prosperovat – část 2 ukazují, že zatímco státní správě a krajské či místní samosprávě mikro a malí podnikatelé a podnikatelky spíše nedůvěřují, obzvláště vysokou míru důvěry mívají právě v ostatní podnikatele.

Ti jim pomohou i v rámci nově spuštěné platformy Pro podnikavé určené všem mikro a malým podnikatelům a podnikatelkám, kteří si nevědí rady v otázkách optimalizace podnikání, digitálních technologií nebo celkového směřování podniku. Zájemcům platforma nabídne širokou škálu nástrojů, které jim předají všechny potřebné znalosti a informace, aby mohla jejich firma dlouhodobě růst. Ať už jde o návody, jak pracovat se sociálními médii, vést účetnictví nebo psát smlouvy, zájemci budou moci na platformě Pro podnikavé využít i mentoringu na míru od zkušenějších podnikatelů.

„Platforma Pro podnikavé je tu pro všechny podnikavé lidi, kteří mají chuť se rozvíjet, růst a prosperovat. Ale nejsou si třeba jistí, jak se postavit k moderním digitálním technologiím. Nevědí, které nástroje jim dokážou ušetřit hromadu času, a které jim naopak akorát přidělají spoustu práce. Od toho je tu naše platforma, která jim poskytne praktické rady a odbornou podporu. Naší cílovou skupinou jsou primárně mikro a malí podnikatelé a podnikatelky,“ představuje platformu Pro podnikavé ředitelka neziskové organizace CARE Česká republika Katarína Klamková.

„Pozice drobných podnikatelů a podnikatelek bývá často obtížná. Zatímco větší firmy mají na všechno lidi, na které mohou jednotlivé úkoly delegovat, oni musí úplně sami obsáhnout nespočet různých pozic. Jsou sami sobě řediteli, obchodními zástupci, markeťáky i personalisty. Ocení proto jakýkoliv nástroj či radu, které jim usnadní podnikání a zefektivní procesy,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro Česko a Slovensko.

„Malé a střední podniky jsou páteří české ekonomiky a naší prioritou je jim v jejich podnikání co nejvíce pomoci. Proto připravujeme programy na digitalizaci podniků, které jim pomohou s investicemi do nových technologií, jako jsou automatizace nebo robotizace. Díky tomu mohou společnosti snižovat své provozní náklady a zvýšit efektivitu. V oblasti snižování podnikatelské byrokracie současně připravujeme důležité digitální projekty, zejména projekt Portál podnikatele, který bude centrálním místem pro klíčové elektronické služby veřejné správy vůči podnikatelům, včetně transakčních služeb,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Zpřístupnění digitálních nástrojů, sdílení zkušeností a odstraňování bariér hraje důležitou roli v transformaci podnikatelského prostředí a přispívají k růstu celé ekonomiky. Proto iniciativu Strive Česko, která spustí web se službami pro podnikatele zdarma, oceňujeme, a udělili jsme jí naši záštitu.“

Články autora Matěj Fürst

Nejnovější články

Pohled z praxe
Česká firma zrychlila dispečink britských sanitek o 20 %

Po prvotní pilotní fázi pomohl český poskytovatel cloudového...

Společnost EMED patří mezi dynamické a rychle rostoucí...

Výrazný přínos implementace českého softwaru potvrzuje Craig Smith,...

EMED začínal s využíváním Daktely s 280 zaměstnanci...

Spojené království představuje pro Daktelu unikátní výzvy a...

Vzhledem k expanzi Daktela vybudovala lokální tým deseti...

Jiří Havlíček, generální ředitel společnosti Daktela, k tomu...

Analýzy
Češi nejvíce využívají sdílených služeb ubytování

„Průzkum se zaměřil na specifika sdílené ekonomiky a...

„Průzkum se také zaměřil na otázku, v čem...

Analýzy
Potraviny v Česku zlevňují nejrychleji v EU

Pokud se podíváme na inflační čísla detailněji, v...

Česko naopak zůstává premiantem při pohledu na ceny...

Po červnovém překvapení odhadujeme další pozvolný pokles spotřebitelské...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Česká firma zrychlila dispečink britských sanitek o 20 %

Po prvotní pilotní fázi pomohl český poskytovatel cloudového...

Společnost EMED patří mezi dynamické a rychle rostoucí...

Výrazný přínos implementace českého softwaru potvrzuje Craig Smith,...

EMED začínal s využíváním Daktely s 280 zaměstnanci...

Spojené království představuje pro Daktelu unikátní výzvy a...

Vzhledem k expanzi Daktela vybudovala lokální tým deseti...

Jiří Havlíček, generální ředitel společnosti Daktela, k tomu...

Trendy
Umělá inteligence se čile zabydluje ve firmách

AI může být využita jako virtuální asistent, který...

AI se stává nepostradatelným spolupracovníkem při tvorbě obsahu,...

„Manuálně přepisovat, sdílet a zpětně vyhledávat různé reporty,...

Umělá inteligence může vytvářet obrázky a grafiku na...

AI také hraje klíčovou roli v brainstormingu a...

Videa & Podcasty
Jak firemní kultura ovlivňuje zdraví zaměstnanců

1:20 Co je Feel Good Company 2:00 Mají...