×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Středa 7. prosince 2022
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Krize nutí zvýšit projektové společnosti ceny o 15 %

Projektové společnosti zvyšují své ceny. Zákazníci mají stejný zájem o jejich služby jako loni, ale více vyjednávají. Zákazníci rovnou vyžadují levnější materiály a využívají i jiné materiály, než byly uvedeny v projektu. Klienti projekty spíše odkládají. Vyplývá to ze Studie projektových společností H2/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Jana Lavičková ikona hodiny27. 9. 2022 08:28
Foto: Shutterstock.com Projektové práce zdražují Foto: Shutterstock.com

Ekonomická situace postupně dopadá také na projektové společnosti, které jsou nuceny zvyšovat ceny svých projektů. Ke zvýšení muselo přistoupit na tři čtvrtiny dotázaných a v průměru zvýšili svoje ceny o 15 %. „Reagujeme na současnou inflační vlnu, upravujeme našim zaměstnancům mzdy tak, aby byly nejen konkurenceschopné, ale aby se našim lidem nesnižovala kupní síla. Proto se snažíme takto zvýšené osobní náklady vyrovnat zvýšením cen. Ne vždy se to daří. Často jsme hlavně u dlouhodobých nebo vícestupňových projektů fixováni cenou, kterou jsme zasmluvnili před několika lety, ale služ¬bu konáme až nyní, za vyšších nákladů. Proto se snažíme s vybranými objednateli jednat o valorizačních mechanismech v našich kontraktech. Moc úspěšní nejsme,“ vysvětluje dopad inflační vlny a zvyšování cen Martin Höfler, generální ředitel a předseda představenstva společnosti PUDIS.

Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research

Polovina z dotázaných společností nezaznamenala změnu zájmu o své služby, a třetina dokonce zaznamenala nárůst poptávky v průměru o 17 %. Pouze menší část dotázaných zaznamenala pokles poptávky po svých službách, a to v průměru o 16 %.  S tím souvisí rozhodnutí některých společností držet cenovou hladinu, jak dodává Milan Moravec, CEO společnosti Digital transformation systems: „Zatím držíme podobnou cenovou úroveň jako v minulém roce, nicméně se začíná projevovat větší tlak na mzdové náklady, efektivitu práce snižování nákladů.“

Ačkoli se zájem o služby dotázaných projektových společností příliš nemění, většina z nich se setkává se zvýšenou tendencí zákazníka vyjednávat o ceně, a to u všech, nebo jen u některých specifických projektů. Snaha vyjednávat o ceně odráží obecnou finanční nejistotu a ekonomickou situaci na trhu.

Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research

Použití jiných materiálů může představovat riziko pro stavbu a její výslednou kvalitu. Proto se také 44 % dotázaných projektových společností obává toho, že tyto úspory mohou vést k poruchám konstrukce či k dalším nedostatkům. Čtvrtina dotázaných společností se domnívá, že zákazník provádí tyto úspory bez vědomí projektové společnosti (24 %).

S ohledem na nestálé ceny stavebních materiálů vyžadují někteří zákazníci využití levnějších řešení již při projekci. S tímto se setkalo na tři čtvrtiny dotázaných společností. Pokud zákazník požádá o levnější materiál již při projekci, chrání kvalitu stavby více, než kdyby projektované materiály měnil bez upozornění projektové společnosti.

S rušením projektů se setkala třetina dotázaných, zatímco s jejich odkladem se setkalo 60 % dotázaných. V průměru potom společnosti uvádějí, že je rušeno 11 % všech projektů společnosti a 15 % je jich odkládáno. Největší problém pro některé projektové společnosti představují takzvané dlouhodobě běžící projekty, které jsou sjednány na dlouho dopředu a nepočítají s možným výkyvem cen, jak dodává Lucie Bohátková, členka představenstva a obchodní ředitelka společnosti SG Geotechnika: „Jako asi většina firem jsme byli nuceni, tam, kde to bylo možné, zvýšit cenu našich prací. Vzhledem k tomu, že nám rostou nejen ceny stěžejních režijních nákladů, zvyšují se nám samozřejmě i mzdové náklady. Růsty nákladů jsme pak nuceni promítnout do ceny našich výstupů, a tím pádem zvyšovat ceny pro klienty. Největší problém pro nás v současnosti představují dlouhodobě běžící projekty, kde u mnohých není myšleno na takzvanou inflační doložku či obecné řešení inflace. Vyjednávání se soukromými investory je v tomto ohledu kolikrát jednoduší než s investory veřejnými, kteří zatím nejsou na tuto situaci připraveni.“

Nejnovější články

Aktuality
Jednejte s cizinci bez problémů. Ve svém jazyce

TAP2U je aplikace, která spojuje ty, kteří jsou...

Nápad vzešel z potřeby dorozumět se v rámci...

Expertní pohled
Jak dosáhnout stability cen energií v Česku?

Začátkem třetí dekády tohoto století bude Česká republika...

Komunitní sítě umožňují subjektům nakupovat nebo dodávat elektřinu...

Na trhu je mnoho menších i větších firem,...

Současný vývoj velkoobchodních cen elektřiny a jejich strmý...

Česko má největší poměr výroby elektřiny z uhlí...

Energetická koncepce založená na decentralizaci, zvýšené flexibilitě, inteligenci...

Analýzy ze Spořky
Kam se ztratila schopnost stavět rychle a efektivně?

Empire State Building byl nakonec dokončen před stanovaným...

Na druhé straně, aktéři, kteří se staví proti...

A kdeže jsme tedy ztratili tu rychlost a...

Nejnovější Analýzy

Průzkum
Jak zrychlit uvedení produktu na trh? Buďte Speedsters!

V rámci průzkumu společnost Accenture nejprve identifikovala společnosti,...

fáze – Od vzniku nápadu k vývoji produktu...

Na základě míry, s jakou využívaly technologie pro...

Průzkum zjistil, že ve všech třech fázích uvádění...

„Schopnost společnosti vyrábět a dodávat více zboží v...

Zpráva obsahuje několik doporučení, jak co nejefektivněji využívat...

V první fázi tvůrci přichází s nápadem, následně...

Ve druhé fázi, jíž je plánování výroby, by...

Poslední fází je příjem a plánování objednávek a...

Aktuality
Studie potvrzuje význam nebankovních půjček

„Pro někoho to může být překvapivé, ale výsledky...

APNÚ dlouhodobě prosazuje zodpovědné úvěrování, které je velmi...

Analýzy
Cestovní ruch je zpět, téměř na předcovidových číslech

HUZ letos ve 3. čtvrtletí zaznamenala 20,4 milionů...

„Jakékoli další možné navýšení podporujeme, týká se mimo...

Ze vzdálených trhů do ČR často jezdili právě...