Úterý 20. února 2024
ikona hodiny27. 9. 2022 08:28

Krize nutí zvýšit projektové společnosti ceny o 15 %

Projektové společnosti zvyšují své ceny. Zákazníci mají stejný zájem o jejich služby jako loni, ale více vyjednávají. Zákazníci rovnou vyžadují levnější materiály a využívají i jiné materiály, než byly uvedeny v projektu. Klienti projekty spíše odkládají. Vyplývá to ze Studie projektových společností H2/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Petr Ondrášek Petr Ondrášek autor

Inženýr ekonomie, působí v analytické a výzkumné společnosti CEEC Research, která se zaměřuje na zpracování výzkumů a analýz vývoje vybraných sektorů ekonomiky.

Foto: Shutterstock.com Projektové práce zdražují Foto: Shutterstock.com

Ekonomická situace postupně dopadá také na projektové společnosti, které jsou nuceny zvyšovat ceny svých projektů. Ke zvýšení muselo přistoupit na tři čtvrtiny dotázaných a v průměru zvýšili svoje ceny o 15 %. „Reagujeme na současnou inflační vlnu, upravujeme našim zaměstnancům mzdy tak, aby byly nejen konkurenceschopné, ale aby se našim lidem nesnižovala kupní síla. Proto se snažíme takto zvýšené osobní náklady vyrovnat zvýšením cen. Ne vždy se to daří. Často jsme hlavně u dlouhodobých nebo vícestupňových projektů fixováni cenou, kterou jsme zasmluvnili před několika lety, ale služ¬bu konáme až nyní, za vyšších nákladů. Proto se snažíme s vybranými objednateli jednat o valorizačních mechanismech v našich kontraktech. Moc úspěšní nejsme,“ vysvětluje dopad inflační vlny a zvyšování cen Martin Höfler, generální ředitel a předseda představenstva společnosti PUDIS.

Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research

Polovina z dotázaných společností nezaznamenala změnu zájmu o své služby, a třetina dokonce zaznamenala nárůst poptávky v průměru o 17 %. Pouze menší část dotázaných zaznamenala pokles poptávky po svých službách, a to v průměru o 16 %.  S tím souvisí rozhodnutí některých společností držet cenovou hladinu, jak dodává Milan Moravec, CEO společnosti Digital transformation systems: „Zatím držíme podobnou cenovou úroveň jako v minulém roce, nicméně se začíná projevovat větší tlak na mzdové náklady, efektivitu práce snižování nákladů.“

Ačkoli se zájem o služby dotázaných projektových společností příliš nemění, většina z nich se setkává se zvýšenou tendencí zákazníka vyjednávat o ceně, a to u všech, nebo jen u některých specifických projektů. Snaha vyjednávat o ceně odráží obecnou finanční nejistotu a ekonomickou situaci na trhu.

Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research

Použití jiných materiálů může představovat riziko pro stavbu a její výslednou kvalitu. Proto se také 44 % dotázaných projektových společností obává toho, že tyto úspory mohou vést k poruchám konstrukce či k dalším nedostatkům. Čtvrtina dotázaných společností se domnívá, že zákazník provádí tyto úspory bez vědomí projektové společnosti (24 %).

S ohledem na nestálé ceny stavebních materiálů vyžadují někteří zákazníci využití levnějších řešení již při projekci. S tímto se setkalo na tři čtvrtiny dotázaných společností. Pokud zákazník požádá o levnější materiál již při projekci, chrání kvalitu stavby více, než kdyby projektované materiály měnil bez upozornění projektové společnosti.

S rušením projektů se setkala třetina dotázaných, zatímco s jejich odkladem se setkalo 60 % dotázaných. V průměru potom společnosti uvádějí, že je rušeno 11 % všech projektů společnosti a 15 % je jich odkládáno. Největší problém pro některé projektové společnosti představují takzvané dlouhodobě běžící projekty, které jsou sjednány na dlouho dopředu a nepočítají s možným výkyvem cen, jak dodává Lucie Bohátková, členka představenstva a obchodní ředitelka společnosti SG Geotechnika: „Jako asi většina firem jsme byli nuceni, tam, kde to bylo možné, zvýšit cenu našich prací. Vzhledem k tomu, že nám rostou nejen ceny stěžejních režijních nákladů, zvyšují se nám samozřejmě i mzdové náklady. Růsty nákladů jsme pak nuceni promítnout do ceny našich výstupů, a tím pádem zvyšovat ceny pro klienty. Největší problém pro nás v současnosti představují dlouhodobě běžící projekty, kde u mnohých není myšleno na takzvanou inflační doložku či obecné řešení inflace. Vyjednávání se soukromými investory je v tomto ohledu kolikrát jednoduší než s investory veřejnými, kteří zatím nejsou na tuto situaci připraveni.“

Články autora Petr Ondrášek

Nejnovější články

Trendy
Digitální proměna: tajemství vaší úspěšné budoucnosti

V návaznosti na toto uvědomění vzniká další otázka. Co...

Možná si kladete otázku, kdy je ten správný...

Určujte si vize a cíle. Když se odhodláme udělat zásadní rozhodnutí...

Klíčem k úspěchu jsou SMART cíle – specifické, měřitelné, dosažitelné,...

Za domem máme kouzelný les, kde chce každý...

Dalším klíčovým prvkem je zapojení všech zúčastněných stran...

Ano, v následném kroku digitální transformace přichází na řadu další podstatná...

Co se tím myslí? Pokud ve vaší firmě chybí potřebné IT...

Co si pod tím představit? Klíčem je podrobný, realistický plán,...

Tým by měl být sestaven standardně – z přirozených...

Člověk se učí celý život. Posledním krokem na cestě...

Na straně zaměstnanců může digitální transformace vyvolávat smíšené...

Pohled z praxe
Razantní škrty? Digitalizace vám sníží firemní náklady dlouhodobě

Firmy, které dostávají doklady e-mailem nebo poštou, tráví...

Velká faktura od dodavatele pro některé firmy znamená,...

Doklady vám chodí elektronicky, ale následně si je...

Sklad je místo, kde má digitalizace obrovský dopad...

Analýzy
Leden potvrdil zvyšování kvality DDoS útoků

Zdánlivě slabší útoky se totiž i hůře odhalují....

Stále oblíbenější útoky přímo na aplikační vrstvě umožňují...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Leden potvrdil zvyšování kvality DDoS útoků

Zdánlivě slabší útoky se totiž i hůře odhalují....

Stále oblíbenější útoky přímo na aplikační vrstvě umožňují...

Analýzy
Rozdíly mezi generacemi na trhu práce nejsou propastné

„Věkový rozptyl uchazečů o práci je dnes díky...

Nejsilnější motivátor k práci představují napříč generacemi finance....

Větší důraz na finance, který je patrný u...

Hlavním důvodem, proč lidé všech generací opouštějí své...

Zhruba třetina zájemců o práci ukončí výběrové řízení...

Uchazeči o zaměstnání napříč věkovými skupinami se shodnou...

„Respondentů našeho průzkumu jsme se ptali i na...

Náročný úkol je pro generaci Z, Y a...

„Průzkum odhalil silné stránky jednotlivých generací, na kterých...

Analýzy
Maloobchod v prosinci mírně vzrostl, za celý rok ale propadl

Za celý rok 2023 propadly tržby v maloobchodě...

V letošním roce očekáváme postupné oživení spotřebitelné poptávky,...