×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 8. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny27. 7. 2022 11:18

Zelené stavebnictví v Česku poroste

Konkrétní cíle v této oblasti má stanovena většina dotázaných stavebních společností. Většina z nich má své cíle naplánované do roku 2025. Zelené stavebnictví poroste. Dotace by pomohly k urychlení rozvoje udržitelného stavebnictví. I zákazníci začínají zelené řešení vnímat. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research za podpory generálního partnera, společnosti Wienerberger.

Petr Ondrášek Petr Ondrášek autor

Inženýr ekonomie, působí v analytické a výzkumné společnosti CEEC Research, která se zaměřuje na zpracování výzkumů a analýz vývoje vybraných sektorů ekonomiky.

Foto: Shutterstock.com České stavebnictví najíždí na zelenou Foto: Shutterstock.com

Pouze 25 % stavebních společností má v současné chvíli vypracovány konkrétní kroky pro udržitelné stavebnictví. Zbylých 75 % tyto kroky ještě vypracované nemá. Ačkoli můžeme odhadovat, že se trh bude brzy ubírat „zeleným“ směrem, stavební společnosti na tento trend prozatím ve většině nereagují.

Co se konkrétních cílů týče, tak ty má stanoveno na 69 % z dotázaných společností, které se již udržitelným stavebnictvím zabývají. Zbylých 31 % ještě tyto cíle stanovené nemá. Konkrétní cíle jsou potřebné pro realizaci strategie, a tedy je vidět, že ti, kteří se již udržitelným stavebnictvím zabývají, tak činí aktivně. „Udržitelné stavebnictví vnímáme jako součást naší WOW! (World of Wienerberger ESG strategie). Máme již od roku 2019 Program, který je postaven na 4 pilířích. Ochrana životního prostředí (měřeno: snižováním uhlíkové stopy na našich závodech, firemní flotile vysokozdvižných vozíků a flotile osobních automobilů). Biodiverzita (program udržitelnosti na našich závodech). Cirkulární ekonomika (měřeno: 100% recyklace a 100% opakovatelnost použití našich výrobků). A CSR (Corporate social responsibility) projekty (měřeno výstavbou nových jednotek pro jasně definované skupiny organizací, jako například Stacionář pro postižené děti v Českých Budějovicích nebo dětský hospic Cibulka s paliativním střediskem v pražských Košířích),“ podělil se o interní program v rámci udržitelného stavebnictví Robert Krestýn, Business Development & Marketing Director společnosti Wienerberger.

Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research
Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research
Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research

Každá společnost, která má cíle stanoveny, má mírně odlišné zaměření. Některé společnosti se soustředí na získání nových technologií. Jiné společnosti se zase soustředí na snížení CO2 do roku 2030 o 40 %. Další společnosti se chystají k vyššímu využívání recyklovaných materiálů a k využívání zelené energie. Další společnosti se budou soustředit na budování nezávislosti na plynu či na snížení energetické náročnosti staveb. Dále se společnosti budou soustředit na obměnu vozového parku apod. „Naše podnikání je řízeno nejen finančními ukazateli, ale jde ruku v ruce s nastavením ambiciózních ekologických cílů v oblasti udržitelného stavebnictví. Naše strategie do roku 2025 je pouze o nich. Více prodaných „zelených cementů“, větší využívání stavebního odpadu, nižší spotřeba vody a CO2 pro výrobu cementu jsou ty ukazatele, kterými hodnotíme dlouhodobý úspěch naší společnosti,“ popisuje strategii společnosti do roku 2025 Pavel Zdeněk, obchodní ředitel a člen představenstva společnosti Lafarge Cement.

Největší díl společností, a to 68 %, má své cíle naplánované do roku 2025. Dalších shodných 16 % do roku 2022 nebo do roku 2030. Pro životní prostředí je toto jistě dobrou zprávou a je zde vidět zájem společností co nejdříve přistupovat k postupným změnám. „Již více než deset let propagujeme, že naše společnost je schopna vymýšlet a projektovat trvale udržitelná řešení v oblasti inženýrského stavitelství. Snažíme se navrhovat přírodě šetrné geotechnické konstrukce a pomáhat svými konzultacemi zhotovitelům v oblasti využitelnosti místních materiálů na stavbách. Jsme součástí mezinárodní asociace pro využití druhotných surovin ve stavebnictví a naši pracovníci se věnují výzkumu těchto materiálů,“ vysvětluje udržitelnost již ve fázi projektu Lucie Bohátková členka představenstva a obchodní ředitelka společnosti SG Geotechnika.

Obecně stavební společnosti očekávají růst zeleného stavebnictví, a to o 0–5 % do roku 2025 (38 % firem). Necelá třetina očekává nárůst vyšší, a to 11–15 % do roku 2025. Snahy o udržitelné stavebnictví tedy budou sílit, což bude možné brzy pozorovat.

Náklady spojené s přechodem na udržitelné stavebnictví jsou vysoké. I proto by na 59 % dotázaných stavebních společností ocenilo státní dotace, které by s tímto přechodem pomohly. Podle pětiny dotázaných by pomohla i dlouhodobá stavební strategie (22 %) nebo jasná pravidla pro přechod k udržitelnému stavebnictví (20 %).

Důležitou stranou jsou i zákazníci a investoři, kteří mají velkou měrou podíl na tom, zdali se bude „zelená“ výstavba rozvíjet, či nikoli. Jsou to právě investoři, kteří se rozhodují, zdali si za zelená řešení připlatí, či nikoli. Jejich ochota připlatit si za tato řešení se podle 37 % dotázaných zvyšuje a podle 41 % se zvyšuje pouze nepatrně.

Články autora Petr Ondrášek

Nejnovější články

Analýzy ze Spořky
Česko je v pasti ekonomiky středních příjmů

Dominantním příběhem české ekonomiky posledních třicet let je...

Tři čtvrtiny našeho konvergenčního úsilí nicméně proběhly v...

Česká ekonomika, podobně jako ostatní státy, byla od...

Jsme tedy ve stavu, kdy Jsme tedy ve...

Analýzy
Digitalizace českého stavebnictví prochází zlomovým rokem

Zatímco digitální inovace se v mnoha oborech hospodářství...

Zajištění rychlejšího a transparentního stavebního řízení se stalo...

Plynulost a rychlost stavebního řízení musí zajistit funkční...

Pro úspěšné fungování digitalizace stavebního řízení existují určitá...

Firmy ve stavebnictví rozvíjejí řadu procesů digitalizace interních...

Soukromý sektor má před státní správou viditelný náskok,...

Výhodou vypisování projektových zakázek v režimu BIM je...

„Ministerstvo dopravy, ale i celý rezort dopravy se...

Trendy
Ve facility managementu hraje ESG stále důležitější roli

„Od roku 2024 má vstoupit v platnost směrnice...

S tím, jak se nemovitosti pronajímají, byly nedávno...

Jakmile si společnost pořídí například novou vzduchotechniku, musí...

Směrnicemi se provozovatelé budov budou muset řídit také...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Digitalizace českého stavebnictví prochází zlomovým rokem

Zatímco digitální inovace se v mnoha oborech hospodářství...

Zajištění rychlejšího a transparentního stavebního řízení se stalo...

Plynulost a rychlost stavebního řízení musí zajistit funkční...

Pro úspěšné fungování digitalizace stavebního řízení existují určitá...

Firmy ve stavebnictví rozvíjejí řadu procesů digitalizace interních...

Soukromý sektor má před státní správou viditelný náskok,...

Výhodou vypisování projektových zakázek v režimu BIM je...

„Ministerstvo dopravy, ale i celý rezort dopravy se...

Analýzy
Ceny českých kanceláří díky ESG porostou

„Český realitní trh zatím není plně na nové...

V souvislosti s aplikací nových ESG standardů se...

Schopnost kancelářských budov naplnit ESG požadavky hodnotí certifikace,...

V návaznosti na požadavky ESG se v ČR...

Analýzy
Čtvrtina zaměstnanců si hledá novou práci

  Vedle finančního ohodnocení dnes k nejdůležitějším potřebám...

Nejsilnějším motivátorem k lepšímu výkonu v práci již...

Celou řadu nespokojených či méně spokojených zaměstnanců od...