Středa 28. února 2024
ikona hodiny11. 1. 2020 14:51

Mnoho povyku pro nic

Stavební zákon budí vášně již delší dobu, v posledních týdnech se však tlak proti tolik potřebné novele stavebního zákona stupňuje. Nejsilněji je slyšet hlas Svazu měst a obcí. Bohužel se zdá, že tu politika a vášně odvádějí debatu od podstaty. Obce, respektive jejich zástupci, namítají, že zákon před veřejnými zájmy zvýhodňuje zájmy soukromé, rozuměj developery. A současně tvrdí, že zákon krátí či výrazně omezuje jejich právo ovlivňovat podobu vlastního území. Důvodem má být to, že stavební úřady by podle nového zákona měly být státní.

Valerie Saara autor

Problém je, že se tu míchají jablka s hruškami. A ještě tak trochu nekorektně. Zástupci Svazu měst a obcí přece dobře znají znění návrhu. Pro ostatní si dovolím ocitovat § 26, který hned v odstavci 1 říká, že „Působnost ve věcech územního plánování vykonávají orgány obcí a krajů, vláda…“ A tak dále. To významné bylo řečeno. Obec má ve své výlučné pravomoci jak vizi rozvoje svého území, tak územně plánovací dokumentaci, tedy návrh i schválení územního i regulačního plánu. Kraje do toho mohou zasahovat pouze v záležitostech nadmístního významu, vláda pak pouze v záležitostech významu celostátního a mezinárodního. Územní plánování – a tedy ochrana zájmů obce a jejích obyvatel – není tímto nijak dotčena, kde a co se smí a nesmí stavět, určuje obec dnes a bude to určovat i zítra.

Jiná věc je, jak má ona stavba být provedena, tedy jaké technické, bezpečnostní i provozní limity má stavba a její výstavba splňovat. V obou případech dnes sice rozhodují stavební úřady v rámci obcí, nicméně jde o přenesenou působnost výkonu státní správy. Ale ani když si stát tento výkon vezme zpět pod svou působnost, nepřijdou obce v ničem zkrátka – zřetelným argumentem je § 94, který v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu za účastníka stavebního řízení vždy bere i obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn.

Nelze zpochybnit, že novela stavebního zákona přináší do současné praxe řadu novinek a že některé mohou vyvolávat otazníky a pochybnosti. Nelze zpochybnit, že jednotlivé zájmové skupiny předložily množství připomínek, takže Ministerstvo pro místní rozvoj si pro jejich vypořádání vyžádalo o dva měsíce více času, než bylo původně plánováno. Stejně jako nelze komukoliv upřít právo se k návrhu nového stavebního zákona vyjadřovat. Bylo by však dobré, kdyby šlo o výtky konkrétní a adresné. Obecné proklamace jsou jen rétorickým cvičením a zbytečně zdržují něco, na co tato země čeká už řadu let.

A jen poznámka závěrem – nevraživost obcí směrem k developerům poškozuje obě strany, obce ale víc, protože developer může své projekty realizovat i jinde. Obce tuto možnost nemají. Jejich zástupci, i ti ve Svazu měst a obcí, by si měli uvědomit, že normální je nebojovat, ale spolupracovat. Kdyby se pro obecní zájmy naučili využít zájmy developerů, bylo by to jistě ku prospěchu. Kdo nevěří, nechť se podívá třeba na rakouskou praxi. Nezdá se, že by tam developeři obce nějak ničili…

 

 

Články autora Valerie Saara

Nejnovější články

Aktuality
Eviden ocení nejlepší počiny mladých vědců

„Na Cenu Josepha Fouriera se vždy velmi těšíme....

Své studenty mohou do soutěže přihlásit všechny výzkumné...

„Ačkoliv by někdo mohl říci, že ocenění se...

Trendy
Prognóza pro rok 2024: Stavebnictví čekají změny

Pohled expertů napříč realitním sektorem a jejich výhled...

Výhled pro evropský realitní trh pro rok 2024...

Další výzvou je velký nedostatek nových bytů, snížená...

Stále palčivějším tématem je také ochrana životního prostředí....

Ekonomická nejistota se dotýká ziskovosti společností. Využití nových...

V současnosti je k dispozici celá řada digitálních nástrojů navržených...

Expertní pohled
Cena zlata prošla korekcí. Jedná se o příležitost?

Po dosažení nejvyšší míry inflace ve výši 9,1...

Obchodníci nyní posunuli sázky na první snížení úrokových...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...