×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Pátek 24. března 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny11. 1. 2020 14:51

Mnoho povyku pro nic

Stavební zákon budí vášně již delší dobu, v posledních týdnech se však tlak proti tolik potřebné novele stavebního zákona stupňuje. Nejsilněji je slyšet hlas Svazu měst a obcí. Bohužel se zdá, že tu politika a vášně odvádějí debatu od podstaty. Obce, respektive jejich zástupci, namítají, že zákon před veřejnými zájmy zvýhodňuje zájmy soukromé, rozuměj developery. A současně tvrdí, že zákon krátí či výrazně omezuje jejich právo ovlivňovat podobu vlastního území. Důvodem má být to, že stavební úřady by podle nového zákona měly být státní.

Problém je, že se tu míchají jablka s hruškami. A ještě tak trochu nekorektně. Zástupci Svazu měst a obcí přece dobře znají znění návrhu. Pro ostatní si dovolím ocitovat § 26, který hned v odstavci 1 říká, že „Působnost ve věcech územního plánování vykonávají orgány obcí a krajů, vláda…“ A tak dále. To významné bylo řečeno. Obec má ve své výlučné pravomoci jak vizi rozvoje svého území, tak územně plánovací dokumentaci, tedy návrh i schválení územního i regulačního plánu. Kraje do toho mohou zasahovat pouze v záležitostech nadmístního významu, vláda pak pouze v záležitostech významu celostátního a mezinárodního. Územní plánování – a tedy ochrana zájmů obce a jejích obyvatel – není tímto nijak dotčena, kde a co se smí a nesmí stavět, určuje obec dnes a bude to určovat i zítra.

Jiná věc je, jak má ona stavba být provedena, tedy jaké technické, bezpečnostní i provozní limity má stavba a její výstavba splňovat. V obou případech dnes sice rozhodují stavební úřady v rámci obcí, nicméně jde o přenesenou působnost výkonu státní správy. Ale ani když si stát tento výkon vezme zpět pod svou působnost, nepřijdou obce v ničem zkrátka – zřetelným argumentem je § 94, který v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu za účastníka stavebního řízení vždy bere i obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn.

Nelze zpochybnit, že novela stavebního zákona přináší do současné praxe řadu novinek a že některé mohou vyvolávat otazníky a pochybnosti. Nelze zpochybnit, že jednotlivé zájmové skupiny předložily množství připomínek, takže Ministerstvo pro místní rozvoj si pro jejich vypořádání vyžádalo o dva měsíce více času, než bylo původně plánováno. Stejně jako nelze komukoliv upřít právo se k návrhu nového stavebního zákona vyjadřovat. Bylo by však dobré, kdyby šlo o výtky konkrétní a adresné. Obecné proklamace jsou jen rétorickým cvičením a zbytečně zdržují něco, na co tato země čeká už řadu let.

A jen poznámka závěrem – nevraživost obcí směrem k developerům poškozuje obě strany, obce ale víc, protože developer může své projekty realizovat i jinde. Obce tuto možnost nemají. Jejich zástupci, i ti ve Svazu měst a obcí, by si měli uvědomit, že normální je nebojovat, ale spolupracovat. Kdyby se pro obecní zájmy naučili využít zájmy developerů, bylo by to jistě ku prospěchu. Kdo nevěří, nechť se podívá třeba na rakouskou praxi. Nezdá se, že by tam developeři obce nějak ničili…

 

 

Články autora Valerie Saara

Nejnovější články

Expertní pohled
Trendy v cestování: Nomádi se mění ve slowmády

Kvůli pandemii se proměnily také preference cestujících a...

Současně se změnou cestovního chování se objevily i...

Rok 2023 tak podle nás bude ve znamení...

Cestovní ruch
Korejce vrací do Česka Bohemian Rhapsody

Roadshow byla načasována na období těsně před obnovením...

Návrat turistů do Česka podpoří také kampaň Bohemian...

Analýzy ze Spořky
Špatná zpráva pro český automotive

Čína je velmi silná v několika oblastech. Za...

Často se má za to, že hlavní výhodou...

Za třetí, Čína je dobrá v inženýrských inovacích....

Čína je tedy skvělá v nových technologiích, které...

Noah Smith píše, že v případě elektroaut se...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Zájem Pobaltí zvýšil veletrh v litevském Vilniusu

Veletrh ve Vilniusu navštívilo 9 100 lidí a...

Na veletrhu by také zájem o kempování v...

Nezařazené
Travelcon odhalí budoucnost cestovního ruchu

Důležitost cestovního ruchu se často podceňuje, přitom se...

Covid-19, tornádo na Moravě, požár v Českém Švýcarsku....

V programu nebudou chybět ani investice, chování zákazníků při...

Nezařazené
Situace malých a středních podniků se mírně zlepšila

„Recese, kterou Česká republika procházela od druhé poloviny...

Z nových dat Hospodářské komory vyplývá, že nejvíce...

„Zlomovou se ale stala druhá polovina roku 2022,...