Neděle 14. července 2024
ikona hodiny11. 1. 2020 14:51

Mnoho povyku pro nic

Stavební zákon budí vášně již delší dobu, v posledních týdnech se však tlak proti tolik potřebné novele stavebního zákona stupňuje. Nejsilněji je slyšet hlas Svazu měst a obcí. Bohužel se zdá, že tu politika a vášně odvádějí debatu od podstaty. Obce, respektive jejich zástupci, namítají, že zákon před veřejnými zájmy zvýhodňuje zájmy soukromé, rozuměj developery. A současně tvrdí, že zákon krátí či výrazně omezuje jejich právo ovlivňovat podobu vlastního území. Důvodem má být to, že stavební úřady by podle nového zákona měly být státní.

Valerie Saara autor

Problém je, že se tu míchají jablka s hruškami. A ještě tak trochu nekorektně. Zástupci Svazu měst a obcí přece dobře znají znění návrhu. Pro ostatní si dovolím ocitovat § 26, který hned v odstavci 1 říká, že „Působnost ve věcech územního plánování vykonávají orgány obcí a krajů, vláda…“ A tak dále. To významné bylo řečeno. Obec má ve své výlučné pravomoci jak vizi rozvoje svého území, tak územně plánovací dokumentaci, tedy návrh i schválení územního i regulačního plánu. Kraje do toho mohou zasahovat pouze v záležitostech nadmístního významu, vláda pak pouze v záležitostech významu celostátního a mezinárodního. Územní plánování – a tedy ochrana zájmů obce a jejích obyvatel – není tímto nijak dotčena, kde a co se smí a nesmí stavět, určuje obec dnes a bude to určovat i zítra.

Jiná věc je, jak má ona stavba být provedena, tedy jaké technické, bezpečnostní i provozní limity má stavba a její výstavba splňovat. V obou případech dnes sice rozhodují stavební úřady v rámci obcí, nicméně jde o přenesenou působnost výkonu státní správy. Ale ani když si stát tento výkon vezme zpět pod svou působnost, nepřijdou obce v ničem zkrátka – zřetelným argumentem je § 94, který v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu za účastníka stavebního řízení vždy bere i obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn.

Nelze zpochybnit, že novela stavebního zákona přináší do současné praxe řadu novinek a že některé mohou vyvolávat otazníky a pochybnosti. Nelze zpochybnit, že jednotlivé zájmové skupiny předložily množství připomínek, takže Ministerstvo pro místní rozvoj si pro jejich vypořádání vyžádalo o dva měsíce více času, než bylo původně plánováno. Stejně jako nelze komukoliv upřít právo se k návrhu nového stavebního zákona vyjadřovat. Bylo by však dobré, kdyby šlo o výtky konkrétní a adresné. Obecné proklamace jsou jen rétorickým cvičením a zbytečně zdržují něco, na co tato země čeká už řadu let.

A jen poznámka závěrem – nevraživost obcí směrem k developerům poškozuje obě strany, obce ale víc, protože developer může své projekty realizovat i jinde. Obce tuto možnost nemají. Jejich zástupci, i ti ve Svazu měst a obcí, by si měli uvědomit, že normální je nebojovat, ale spolupracovat. Kdyby se pro obecní zájmy naučili využít zájmy developerů, bylo by to jistě ku prospěchu. Kdo nevěří, nechť se podívá třeba na rakouskou praxi. Nezdá se, že by tam developeři obce nějak ničili…

 

 

Články autora Valerie Saara

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Využití umělé inteligence ve vaší firmě

Dnes se podíváme na to, jak můžete ve...

Možnosti využití generativní AI ve firmách jsou široké,...

Psaní newsletterů: Automatizace tvorby obsahu pro pravidelné zpravodaje...

Je důležité si uvědomit, že generativní AI má...

Na trhu je několik nástrojů generativní AI, které...

Copilot od Microsoftu je nástroj navržený jako pomocník...

Gemini od Google je nástroj, který kombinuje textovou...

Generativní AI vám šetří čas a zvyšuje produktivitu....

Nezařazené
Hospodářská komora upozorňuje na změny v dohodách o provedení práce

Už od července ale budou muset zaměstnavatelé u...

Od takových pracovněprávních vztahů mohou navíc začít firmy...

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....