Středa 29. května 2024
ikona hodiny23. 6. 2020 16:23

Personální manévry

Čísla mají tu výhodu, že poměrně přesně referují o daném stavu. A tu nevýhodu, že se každou chvíli mění. Změna – to je právě to slovo, které plně vystihuje celý rok 2020, nejen v oblasti náborových aktivit. Alespoň prozatím.

Hana Čermáková autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

V červnu zveřejnila společnost ManpowerGroup Česká republika výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro třetí čtvrtletí roku 2020, který tentokrát obsahovat dvě doplňující otázky, zkoumající dopad epidemie COVID-19: „Téměř třetina firem si myslí, že do čtvrt roku bude nabírat zaměstnance jako před epidemií, mnohé plánují obnovit nábory, ale více jich bude propouštět,” uvádí závěrečná zpráva průzkumu, pro který byla data nabírána zejména v dubnu 2020. Tentokrát je období sběru dat více než důležité, neboť na počátku 2. čtvrtletí si málokdo dokázal představit zchlazení ekonomiky na dobu 3 měsíců. Bez ohledu na to, že reálná data o skutečném průběhu třetího čtvrtletí mohou být odlišná, je jisté, že velké přesuny na trhu práce již započaly. Přinesou mnohé a věřme, že vytvoří tlak na kvalitu zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Náborové aktivity: české zdroje v popředí

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro třetí čtvrtletí 2020 negativní náborové aktivity. 10 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 14 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 68 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2020 má hodnotu -4 %. Po sezónním očištění je Čistý index trhu práce -8 % a jedná se o nejnižší hodnotu v historii průzkumu v ČR od roku 2008, tedy od doby finanční krize.

Na trhu práce začne docházet k velkým přesunům mezi firmami a jednotlivými sektory, a to se týká stálých zaměstnanců, freelancerů, agenturních zaměstnanců i cizinců.

Jde o výhledy, jejichž realitu pocítíme právě nyní, v průběhu třetího čtvrtletí roku 2020. „Většina firem v období nouzového stavu spíše vyčkávala s využitím státních programů na zachování zaměstnanosti. Ukáže se, v jakém stavu budou jejich trhy výrobků a služeb po skončení karantén. Na trhu práce začne docházet k velkým přesunům mezi firmami a jednotlivými sektory, a to se týká stálých zaměstnanců, freelancerů, agenturních zaměstnanců i cizinců,” uvedla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup pro Českou a Slovenskou republiku s tím, že část firem nabírá nové zaměstnance, aby nahradila zahraniční zdroje pracovníků. Rezlerová však varuje, že některé podniky nenajdou v ČR za zahraniční specialisty, řemeslníky, techniky a mechaniky náhradu a musejí posouvat dodací lhůty svých výrobků a služeb, jako se to již děje například ve stavebnictví. Zatím si tento sektor v grafech a tabulkách o vývoji náborových aktivit vede dobře, respektive hlásí nulové změny. Neblaze je na tom naproti tomu, a pochopitelně, sektor Ubytování a stravování, kde 10 % firem dle průzkumu nabírá a 29 % propouští.

Na velikosti záleží

Obecně je většina zaměstnavatelů, co se týká nabírání nových zaměstnanců, spíše pesimistická a očekává snižování počtu pracovních sil. Tato nálada se liší podle sektorů i regionů, různí se i v porovnání podle velikosti podniků. Zaměstnavatelé ve velkých firmách hlásí Index trhu práce -2 %, střední podniky pravděpodobně vykáží -3 % a zaměstnavatelé malých společností a mikropodniků předpokládají nejslabší náborové plány s hodnotou -5 %.

 

Podle Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, jejíž jádro tvoří právě menší a střední firmy, se podniky snaží své zaměstnance udržet a nepropouštět, protože ví, jak těžké bude opět je nabírat. V asociaci působí okolo 160 členek, což v přepočtu na pracovní místa představuje 25 000 pracovních míst. „Firmy spíše omezily jiné výdaje, které jsou spojeny s režií, ale své lidi chtějí držet. Kdo má nastaveny bonusy a příplatky, tak je omezí a domluví se se zaměstnanci na jejich zkrácení. Firmy vyčkají, zda se jim podaří naskočit do nějakého tempa a dle mého názoru to bude otázka právě na 3. kvartál roku 2020, jak byznys celkově složitou situaci ustojí a zda společnosti budou propouštět nebo nabírat,” komentuje průzkum na toto téma v rámci asociace její prezidentka Kateřina Haring a směřuje tak rozhodující aktivity personálního vývoje na období léta. Vysvětluje také, jak se menší firma může k personálním náborům stavět: „Malé firmy většinou netrpí přezaměstnaností a lidi nabírají pomalu, už také proto, že případné odstupné je pro ně poměrově mnohem větší zátěž.”

Globální prostředí

Epidemie COVID-19 ovlivnila ekonomiky napříč planetou. V mezinárodním srovnání jsou dopady na provoz firem v ČR podobné jako například v Německu nebo na Slovensku. Příliš se neliší česká data ani od globálního průměru, kde 63 % firem deklaruje škody. Zajímavé ale v této souvislosti je, že téměř třetina firem v ČR se ještě během sběru dat pro studii Manpower domnívala, že na původní úroveň náborů se vrátí do tří měsíců.

Data však ukazují, že globálně se ve třetím čtvrtletí 2020 bude počet pracovních sil spíše snižovat, k čemuž se hlásí zaměstnavatelé ve 35 ze 43 zem. Aktivní, plusové, náborové prostředí očekávají zaměstnavatelé v sedmi zemích. Japonsko, Indie, Čína, Spojené státy a Tchaj wan budou pravděpodobně nejsilnějším trhem práce v následujících měsících, samozřejmě každý z jiného důvodu. Například USA, ač čelí vysokým propadům, má velmi pružný trh práce, vše se v praxi děje ze dne na den. Neexistuje zde odstupné ani další legislativní náležitosti, což je v českém prostředí téměř nemyslitelné. Američtí zaměstnavatelé tak mají možnost přizpůsobovat svůj počet zaměstnanců dle zakázek a momentálních potřeb, zatímco ti evropští při nárůstu zakázek s přijímáním nových pracovníků váhají díky zákonným omezením.

Co se stane s personalistikou?

„Pandemie zasáhla mnoho odvětví a oborů. Sebekonzervativnější zaměstnavatelé museli své návyky přehodnotit. Kdo doposud odmítal nové technologie, status home-office, on-line fungování, virtuální setkávání nebo bezkontaktní transakce, musel se rychle přeorientovat,“ uvedla v závěru prezentace výsledků průzkumu Manpower Jaroslava Rezlerová. Rychlé, někdy až překotné reakce trhu se samozřejmě projeví ve všech procesech, které jsou s organickým životem podniků propojené. Výzvám bude čelit i personalistika, nejen v souvislosti se změnami v náborové činnosti, které z velké části nebyly před pandemií COVID-19 plánované. „Už před rozšířením nemoci COVID-19 se personalistika měnila směrem k digitalizaci, analytice a měření efektivity. Nový koronavirus tento směr jen urychlí. Primární problém byl vždy nábor pracovníků, a proto je i onboarding tím procesem, který prvky digitalizace nejvíce mění,” uvádí Lubomír Urbánek ze společnosti proHR leaders k tématu onboardindu, tedy souboru hned několika akcí, které je třeba vykonat, aby se nový zaměstnanec dokázal ve firmě nejen orientovat, ale mohl bez problémů začít pracovat. Vysvětluje, že při změně zaměstnání by mohl zaměstnanec již ve výpovědní lhůtě z předchozího úvazku absolvovat zaučení do procesů a hodnot nové firmy online formou. Digitalizace ale prostoupí ještě dále, využití najde při hodnocení zaměstnanců a jejich rozvoji, firmy se budou také výrazně zajímat o analýzy výstupů personálních oddělení.

V době postcovidové jistě budou firmy ve svých personálních aktivitách opatrnější, ale o to důslednější. Své strategické plány prováží s promyšlenými náborovými postupy, rozvojem zaměstnanců a jejich zastupitelností. Což představuje značnou příležitost k revizi veškerých přínosů a sil uvnitř vlastních procesů a k přípravě na budoucí konjunkturu. A neplatí to pouze pro komerční sektor. Personální manévry již započaly. Možná máte mnoho dalších starostí s chodem svých podniků, ale nezapomínejte, že na dobrých lidech stojí úspěch každého příštího dne. Jste na něj připraveni?

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Proč se vyplatí jít na vysokou školu?

„Absolventi středních škol stojí před rozhodnutím, zda pokračovat...

Peníze jsou nepochybně silný motivátorem nejen pro mladé...

Vysokoškolákům s ukončeným vzděláním magisterského a inženýrského stupně...

Vztah s člověkem, který umí s vámi do...

„Erasmus je program, díky kterému hranice vlastní země,...

„Úspěšné české i zahraniční firmy nabízejí studentům během...

Expertní pohled
V globální ekonomice narůstá protekcionismus

Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových...

V případě evropského sektoru automotive hrozí ještě agresivnější...

Expertní pohled
Jak se nestát terčem podvodů

K tématu šedé zóny novodobých investičních příležitostí promlouvá...

Šedá zóna investic se vztahuje k situacím, kdy...

Současný trh investic zůstává víceméně stabilní, i když...

Z některých názorů může vyplývat, že povinnost mít ISIN...

Pro nezkušené investory je důležité dodržovat několik základních...

Pamatujte, že pokud něco zní příliš dobře na...

Bondbot představuje společnost pro emisi dluhopisů, která vznikla...