Sobota 25. května 2024
ikona hodiny28. 12. 2021 11:54

Lidé jsou vzácní, ti, kteří umějí pracovat, nejvzácnější

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro čtvrté čtvrtletí 2021 optimistické náborové plány. Naděje jim hatí nedostatek talentů. Firmy si je budou samy pěstovat a vzdělávat, na pružnost trhu, rychlost změn a potřeb veřejné školství nestačí.

Hana Čermáková autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

16 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 6 % předpovídá jejich snížení a 77 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro čtvrté čtvrtletí 2021 hodnotu +10 %, jak uvádějí závěry posledního sběru dat agentury ManpowerGroup Česká republika. Její generální ředitelka Jaroslava Rezlerová konkrétně uvádí: „Většina sektorů plánuje v závěru roku nabírat podobně vysokým tempem, jako tomu bylo v roce 2018. Aktuálně je rekordní počet neobsazených pracovních míst v historii. Pandemie ale zmrazila trh práce a ten se oživuje jen velmi pomalu. Lidé nechtějí dobrovolně měnit zaměstnání a jít do nejistoty. To se projevuje především u nekvalifikovaných pracovních míst ve výrobě a logistice. Najít větší množství dělníků nebo skladníků je podobně náročné jako nábor programátorů.“ Nejen programátoři a nízko kvalifikovaní pracovníci jsou oříškem, firmy budou náročně hledat i vhodné zaměstnance s technickým vzděláním všech úrovní od řemeslníků po strojní a IT inženýry. Již nyní je pak pro zaměstnavatele extrémně náročné nalákat zpět zaměstnance do gastronomie, ubytování a osobních služeb. Ti si většinou našli uplatnění v jiných oborech a z obavy z dalších vln pandemie se nechtějí vrátit do oborů, které byly v pandemii uzavřené.

Patnáctileté maximum

Nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem sužuje firmy, a tak náborové plány narážejí na řadu konkrétních překážek. Soukromý sektor reaguje a již definuje strategie, které mu pomohou nedostatek talentů překonat. Na flexibilitu soukromého sektoru nemůže školství při sebelepší snaze reagovat. Najít správné talenty je stále náročnější. Globálně jejich nedostatek dosahuje maxima za 15 let historie průzkumu společnosti Manpower, v podstatě 69 % zaměstnavatelů nemůže najít uchazeče o práci s potřebnými dovednostmi. V České republice jsou čísla obdobná: 62 % zaměstnavatelů nemůže dlouhodobě najít dostatek vhodných uchazečů, 36 % jich hlásí, že s obsazením volných pracovních pozic nemají problémy a 2 % si nejsou jista. Nejvíce se s nedostatkem talentů potýkají středně velcí zaměstnavatelé (50 až 250 zaměstnanců) – 73 % uvádí, že nemohou dlouhodobě najít dostatek vhodných uchazečů, u velkých firem (nad 250 zaměstnanců) to je 65 %. U malých podniků (10 až 49 zaměstnanců) se s nedostatkem talentů setkává 57 %, zatímco u firem s méně než deseti zaměstnanci je to 63 %.

Graf: Manpower Graf: Manpower

Personální strategie

V době rekordního nedostatku talentů už firmám po celém světě nestačí talenty jen hledat a nabírat, ale jejich přístup musí být širší a komplexnější. Jaroslava Rezlerová to vidí takto: „Personál ní strategie firem a jejich HR týmy se většinou soustředí na interní zaměstnance. Skvělou zprávou pro jednotlivce i samotné firmy je, že vedle náboru a péče o zaměstnance je stále důležitější funkcí HR i trénink a rozvoj talentů. Do HR strategie by měly být zahrnuty i talenty ze subdodavatelských specializovaných firem a další externisté. To jsou oblasti, které tradičně pokrývá buď oddělení nákupu, nebo odborná oddělení, jako například IT, marketing, finance, a které nejsou součástí celkové mozaiky zdrojů talentů.“ Nikdo by již neměl pochybovat, že personální plány se stávají strategickými dokumenty firem. U těch nejlepších dlouhodobě nacházíme rozvoj talentů v duchu 4P – neboli pěstování, přivádění, půjčování, posouvání. Co přesně 4P znamenají? Pěstovat talenty znamená dostatečně investovat do učení a rozvoje stávajících a nových zaměstnanců. Přivádět nové vyžaduje mít silné hodnoty, jasný účel a atraktivní kulturu ve firemní DNA, případně nabízet vyšší mzdu a benefity. Půjčovat si talenty odpovídá vhodné míře zapojení externistů (freelancerů) různého druhu nebo využívání vhodného počtu agenturních zaměstnanců. Posouvat talenty plánovaně umožňuje lidem kariérní posun tak, aby mohli získat nové zkušenosti, a to prostřednictvím vertikálního i horizontálního rozvoje.

Graf: Manpower Graf: Manpower

Zvládnou to mileniálové?

V nové době roste význam řady dovedností včetně soft skills. Na měkké dovednosti je kladen vyšší důraz, cení se odpovědnost, spolehlivost a disciplína (uvádí ji 48 % firem). Firmy dále vnímají, jak přínosné je, pokud zaměstnanec umí zvládat stres a umí se přizpůsobovat (26 %). Velkou váhu má logické myšlení a schopnost řešit problémy (23 %), dále iniciativnost (23 %). Důležitost má učenlivost a zvídavost (22 %), protože zaměstnavatelé si uvědomují, že to, co je zaměstnanec schopen se naučit, se stává přínosnější než to, co už umí. „I když úplně přesně nevíme, jak budou v budoucnu pracovní pozice vypadat, můžeme s jistotou říci, že lidé s touhou a schopností učit se, budou lépe schopní tyto profese vykonávat,“ jak mimo jiné Jaroslava Rezlerová vyzdvihuje. Kombinace výše uvedených dovedností a odborných znalostí (ty ale mohou firmy rozvíjet jednodušeji) z člověka činí skvělého a žádoucího na trhu práce. Zaměstnavatele čekají náročné časy, ve kterých bude víc než citelné, že nábor nového zaměstnance je o 25 % nákladnější než udržení si stávajícího. Firmy, kterým se podaří vytvořit kulturu neustálého seberozvoje svých zaměstnanců, snadněji předeženou svou méně zvídavou konkurenci.

Nabírají všichni

Čtvrté čtvrtletí roku 2021 se do análů zapíše jako doba, která přála zaměstnancům. Zaměstnavatelé ve všech sedmi odvětvích předpokládají, že v něm počítají s navyšováním počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové prostředí hlásí zpracovatelský průmysl, který je zároveň největším českým zaměstnavatelem. V tomto sektoru bude 28 % nabírat a 6 % propouštět a čistý index je tak +22 %. Zaměstnavatelé ve stavebnictví hlásí vysoký optimismus s indexem +18 % (20 % nabírá a 2 % propouští) a ubytování a stravování +13 % (19 % nabírá a 6 % propouští). Odvětví velkoobchod a maloobchod vykazuje index +9 %, následované odvětvími fi nance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům a ostatní služby (státní správa, zdravotnictví, vzdělávání, kultura, osobní služby, doprava, skladování a komunikace) s  indexem +6 %. Zaměstnavatelé v odvětví ostatní výroba (výroba a rozvod el., plynu a vody; zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov; těžba nerostných surovin) očekávají mírně optimistické náborové plány s indexem +1 %. Pronáborová nálada mezi zaměstnavateli panuje v mnoha dalších zemích. Nejsilnější progres trhu práce očekávají v příštím čtvrtletí zaměstnavatelé ve Spojených státech, Indii, Kanadě, Nizozemí, Mexiku a Francii, zatímco nejslabší náborové aktivity hlásí Panama, Jižní Afrika, Singapur, Chorvatsko a Argentina.

Nejnovější články

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Nad očekávání svižný růst mezd ECB od redukce sazeb neodradí

K dispozici je zatím pouze minimum tvrdých dat...

Tento pozitivní impuls do spotřebitelské poptávky ale dělá...

Expertní pohled
Nezávislý technický dozor investora šetří finance

Technický dozor má zajistit, aby byl stavební projekt...

V České republice často dochází k problémům s...

V mnoha zemích je standardem, že veřejné projekty...

Zavedení přísnějších kvalifikačních kritérií by zajistilo, že technické...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...