Pondělí 22. dubna 2024
ikona hodiny29. 1. 2021 10:11

Rizika levných brambor

Návrh zavést do větších českých obchodů zákonnou povinnost, že určité minimální procento prodávaných potravin musí být českého původu, vzbudil v českém veřejném prostoru opovržení. Věc si ale dle mého soudu zaslouží mnohem důkladnější zvážení, než jakému se jí dostalo od obou stran přestřelky.

Michal Skořepa Michal Skořepa autor

ekonom České spořitelny a člen Výboru pro rozpočtové prognózy

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Nejdřív popřejme sluchu autorům návrhu. Jde o Tomia Okamuru a přes tucet dalších poslanců SPD; návrh nakonec prošel sněmovnou za podpory poslanců dalších stran, ale to tady nechme stranou a zabývejme se podstatou věci bez ohledu na to, kdo zastává jaké stanovisko. V jeho zdůvodnění se ve prospěch kvót uvádí, že dojde k posílení čerstvosti potravin. To je velmi chabý argument: pokud český spotřebitel preferuje čerstvé potraviny, jistě si za ně rád připlatí a žádné složité úřední přikazování není třeba.
Návrh dále mluví o zvýšení zaměstnanosti na venkově. Tento argument už je na zvážení. Lze ho přiřadit k obecnější, z mého pohledu v zásadě rozumné úvaze, že i v dnešní době urbanizace by určitá část obyvatelstva měla zůstat na venkově a svou činností udržovat krajinu v přijatelném stavu. Třeba i za cenu podpory z veřejných zdrojů.
Navrhovatelé kvót uvedli ještě další dvě výhody, obě asi vcelku nesporné. Zaprvé, díky kratším dopravním vzdálenostem se sníží uhlíková stopa, což by asi uvítala většina z nás, jakkoli ke snižování uhlíkové stopy vedou i jiné a nejspíš účinnější cesty. Zadruhé, zvýší se pestrost v Česku pěstovaných plodin. Například pokud by kvóty vedly – a ony by vedly – ke zdražení dejme tomu brambor, pak se některým vlastníkům půdy může vyplatit omezit pěstování řepky, jejíž nekonečné lány všude po Česku tolika lidem vadí, a namísto toho rozšířit plochy věnované právě pěstování brambor. Podle dat ČSÚ je u nás řepce věnováno téměř 20krát více půdy než bramborám.
A ještě doplňme argument, který se ve zdůvodnění poslaneckého návrhu kvót kupodivu vůbec neobjevuje, ale ve veřejné debatě o kvótách často zaznívá jako ten hlavní: zvýšení potravinové soběstačnosti Česka. K této myšlence se vrátím úplně na závěr.
Jaké jsou argumenty odpůrců kvót? Nejdřív se zbavme jednoho pláče na špatném hrobě: kvóty by prý vedly k nárůstu zisků českých agrobaronů. Tento důsledek, jakkoli znechucující, však argumentem proti zavedení kvót být nesmí. Pokud by kvóty vedly k nezdravé firemní struktuře českého zemědělství, řešme přímo tuto nezdravost – v intencích zákona o významné tržní síle a v naději, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zde zafunguje tak, jak má.
Zajímavější je stížnost, že kvóty nás vyjdou draho. O tom není pochyb: kvóty jdou totiž přímo proti dvojprincipu dělby práce a následného vzájemného obchodu.
Přitažlivost tohoto dvojprincipu je nabíledni: pokud se každý zaměříme především na výrobu těch druhů zboží či poskytování těch druhů služeb, pro které máme nejlepší podmínky, a výsledky si následně vyměníme vzájemným obchodováním, pak bude vše levnější. Přínosem dělby práce a obchodu je zkrátka vyšší blahobyt.
Jde o přínos natolik přitažlivý, že k jeho podpoře si Evropané vytvořili celý jednotný trh. Nu a navrhované kvóty vzájemný obchod omezují, a proto blahobyt snižují. V důsledku kvót by se sice například procento prodávaných brambor pocházejících z Česka zvýšilo, ale zvýšila by se i jejich prodejní cena: kvótami uměle vyprovokovaná produkce oněch dodatečných českých brambor totiž bude obvykle nákladnější, než je produkce brambor dovozových.
Kvóty navíc vyvolávají odpor ostatních členů společného evropského trhu. To může nakonec vést k sankcím proti České republice za porušení pravidel společného trhu a/nebo k odvetným opatřením, která způsobí ztráty českých vývozcům.
Takže ještě jednou: ano, za kvóty bychom draze zaplatili. Z toho ale rozhodně neplyne, že nemáme o kvótách nebo jiných cestách k větší soběstačnosti uvažovat.
Za pojištění domu taky draze platíme, a přesto si nemovitost po zakoupení obvykle pojistíme. Srovnání s pojištěním je zde zcela namístě. Soběstačnost je v podstatě také pojištěním, a to pro ty mimořádné případy, kdy výše tolik vychválený obchod s výsledky dělby práce z nějakých důvodů zkolabuje – buď se stane na určitou dobu zcela nemožný, nebo ceny námi dováženého zboží a služeb najednou dramaticky stoupnou.
Česká debata o kvótách a obecněji o soběstačnosti by tedy měla zhodnotit, zda se toto pojištění vyplatí a v jaké podobě. Do tohoto ideálu „politiky založené na znalostech“ (evidence-based policy, jejímž jsem velkým fanouškem) má ale ve skutečnosti hodně daleko. Chybí nám detailní data a expertní analýzy odpovídající na řadu klíčových otázek: Jak velké je riziko zmíněného kolapsu obchodu u různých druhů zboží a služeb (nejen potravin) a s různými zeměmi? Jaké dopady by měly různé úrovně kvót nebo jiných nástrojů prosazování soběstačnosti na českou ekonomiku a jednotlivé regiony v oblasti zaměstnanosti, mezd a cen? Do jaké míry lze pojištění proti kolapsu obchodu pokrýt nynější nebo upravenou podobou českých státních hmotných rezerv?
Bez informovaných odpovědí na otázky tohoto rázu je a bude debata o kvótách a soběstačnosti i nadále jen přestřelkou, kde všichni pálí hodně od boku.

Články autora Michal Skořepa

Nejnovější články

Aktuality
Evropa vyslyšela požadavky českých podnikatelů

„Enrico Letta při psaní zprávy o vnitřním trhu...

„Posouzení dopadů by mělo být zaměřeno na kvalifikované...

Aktuality
Vítězí smysl pro detail a tradice  

„Stejně jako minulý rok, ani letos se v...

Každá realizace byla posuzována porotou, která je složena...

Oblíbená soutěž Pokrývači sobě, kde samotní pokrývači hlasují...

Pohled z praxe
Lasvit oceněn na milánském designweeku

V soutěži, v níž se představilo více než...

Výstava představila také nový koncept designu osvětlení Bois...

Vítězství komentuje zakladatel Lasvitu Leon Jakimič: Nejlepší výstava...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...