Čtvrtek 18. dubna 2024
ikona hodiny24. 3. 2021 18:38

Průzkum: Jak firmy zvládají pandemická opatření

Vláda dostala čtyřku

Pandemie koronaviru trvá již déle než rok a je náročná pro všechny. Firmy musí přijímat a dodržovat řadu bezprecedentních opatření, současně sledovat aktuální stav těch, která vyhlašuje stát. Zeptali jsme se klientů a čtenářů portálu Firemní sociolog na otázky týkající se toho, jak zvládají protiepidemická opatření.

Vojtěch Bednář autor

www.firemni-sociolog.cz

Petr Hlušička spoluautor

Foto: Shutterstock.com Jak zvládáme pandemii? Foto: Shutterstock.com

Na anketu odpovídali reprezentanti firem a organizací napříč obory ekonomiky. Celkem se jí zúčastnilo 34 respondentů, kteří zodpověděli alespoň jednu otázku. Necelou polovinu z nich tvořili zástupci průmyslu, a to jak automobilového, tak i mimo něj. Většinu respondentů tvoří firmy od 500 zaměstnanců výše.

Firmy respektují všechna opatření, která jsou zavedena státem. Kromě nich ale zavádějí také vlastní s cílem snížit dopady pandemie na provoz. Mezi nejvíce využívaná opatření patří:

  • Maximalizace homeoffice všude, kde je to možné, a maximalizace využití online nástrojů.
  • Testování zaměstnanců (a to ještě před zavedením povinného testování ).
  • Maximalizace hygienických opatření na úrovni zaměstnanců (respirátory, rozestupy, dezinfekce).
  • Maximalizace hygienických opatření na úrovni organizace (zamezení kontaktu mezi zaměstnanci, organizační změny ve společných prostorách, fyzické oddělení zaměstnanců, řízené střídání směn).
  • Podpůrná opatření v případě záchytu infekce: „dorovnání“ karantény pro zaměstnance ze strany zaměstnavatele, ale také vlastní trasování zaměstnanců.

Jak se daří opatření zavádět do praxe a komunikovat zaměstnancům

Většina našich respondentů zastává názor, že jsou v zavádění opatření úspěšní; na „školní“ škále je hodnotí nejčastěji známkou „1“. Důvodem je pravděpodobně právě to, že pandemie trvá již rok a firmy se tak do jisté míry naučily v nové situaci orientovat a pracovat.

Pokud jde o komunikaci opatření zaměstnancům, zde se oproti zavádění nachází rezerva. Většina našich respondentů hodnotí výsledky svých snah jako „chvalitebné“. Největším problémem přitom není odpor části zaměstnanců nebo organizací, ale to, že se mezi zaměstnanci nacházejí jednotlivci, kteří se chovají problémově, a tím zhoršují práci s jinak konformní většinou. V menší míře pak nacházíme „švejkování“ nebo obcházení opatření. Důležité je, že zatímco problémoví jednotlivci jsou stále relativně snadno zvládnutelní, právě ono „obcházení“ opatření je znakem více systematického a hromadného odporu vůči opatřením ze strany zaměstnanců a předpokládáme, že tento odpor poroste tím více, čím A) zavedená opatření potrvají déle a B) větší rozdíl budou lidé vnímat mezi tím, co se očekává od nich, a co reálně respektují jejich autority. Základem efektivního vedení není moc, ale důvěra

Firmy se snaží své zaměstnance aktivně motivovat k dodržování opatření a to jednoznačně především manažerskými nástroji. Naprostá většina našich respondentů preferuje jejich motivování přímými nadřízenými, malá část (13%) pak prostřednictvím speciálních „covidových odměn“. Sporadicky jsou využívány další nástroje, jako osobní hodnocení, příslib benefitů „po skončení krize“ a další.

Vládní opatření mají dostatečnou

Protiepidemická opatření jsou zaváděna v kontextu státu a zde podle názoru našich respondentů panuje problémová situace. Problémem jednoznačně nejsou opatření jako taková, ale způsob, kterým jsou o nich informováni ti, kteří je mají zavádět. Na „školní“ stupnici hodnocení získala vláda známku 3,5, což s ohledem na situaci i délku jejího trvání považujeme za hodnocení slabé.

Ještě hůře je pak respondenty vnímáno celkové hodnocení způsobu, kterým pandemii řeší stát. Za zcela uspokojivý jeho přístup nepovažuje nikdo z hlasujících a průměrné hodnocení je 4,1, tedy „dostatečně“.

Co by pomohlo při prosazování opatření?

Je podstatné znát popis současného stavu, ale co by se mělo stát, aby se opatření lépe prosazovala u zaměstnanců (a nakonec nejen u nich)? Naši respondenti se shodují na tom, že nejdůležitějším faktorem je:

  • Aby byly jasně formulovány cíle, ke kterým opatření směřují, a to v konkrétním čase.
  • Aby systém opatření přicházející od státu byl transparentní, předvídatelný a zejména aby konkrétní opatření byla ohlašována s dostatečným předstihem a umožnila tak nejenom se na ně připravit, ale také je koordinovat s interně zaváděnými kroky.
  • Aby opatření byla logická, opřená o data a jasně vysvětlená státem. Aby lidem „dávala smysl“, což usnadní jejich prosazování v rámci firem.

Zřejmé je, že účastníci ankety berou protiepidemická opatření vážně, aktivně pracují na jejich implementaci. Přes dílčí komplikace se daří účinná opatření zavádět a prosazovat u zaměstnanců. Problémem nejsou technické potíže, ale spíše absence reálného a dohledného  cíle i nedostatek smyslu, který firmy potřebují vidět ze strany státu a jeho politiky.

Články autora Vojtěch Bednář

Nejnovější články

Trendy
Timber Praha – první udržitelná dřevostavba bytových domů v Praze

Domy komorního charakteru Timber Praha obsahují 62 jednotek...

Arcus City – v blízkosti přírody, na dosah...

Expertní pohled
Fulfillment: Revoluce v logistice

Fulfillment není jen proces doručování zboží, je to...

Majitelé e‑shopu se nemusejí starat o kapacitu skladových...

Nicméně vize značky LOG4U sahá daleko za pouhé...

Společnost Geek+ přinese špičkové mobilní roboty pro přepravu...

Trendy
Perfektní klima pro elektrické vozy

Všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na výkon,...

HVH topení přeměňuje stejnosměrný elektrický proud na teplo...

Pokud máte benzinové nebo naftové auto, je pro...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Vědí, ale nepřipravují se

„Výsledky průzkumu nás překvapily. Odhalily, že připravenost na...

Ale právě v tom je ta šance. „ESG je...

A jak tedy průzkum zrealizovaný BDO Hungary dopadl? Naprostá...

„Důvodem je také více peněz na investice a také...

Ačkoli si firmy jsou vědomy potřeby udržitelného fungování,...

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Analýzy
Retail se těší na lepší časy

„Zpráva hodnotí uplynulý rok 2023 a nastiňuje výzvy...

Podle publikované zprávy by se tento negativní trend...

„Je zásadní zdůraznit, že současné trendy a proměna...