Středa 22. května 2024
ikona hodiny22. 3. 2022 08:12

Firemní sociolog radí, jak adaptovat Ukrajince do firmy

České firmy zažívají a budou zažívat příliv nových zaměstnanců z válkou postižené Ukrajiny. Jak tyto lidi co nejsnáze zapojit do práce? Není to náročné, ale jsou věci, které je potřeba vědět. Dnes si je ukážeme.

Vojtěch Bednář autor

www.firemni-sociolog.cz

Foto: Shutterstock.com Jak správně adaptovat ukrajinské zaměstnance do firmy? Foto: Shutterstock.com

Ruská invaze na Ukrajině je tragická dějinná událost. Pokud se však na ni podíváme ryze pragmaticky, zjistíme, že nám může přinést více dobrého než zlého. Tak například Česká republika nyní čelí přílivu válečných uprchlíků, ve většině žen s dětmi, z nichž část zde také zůstane. Tito lidé často velmi aktivně vstupují na trh práce. A my je potřebujeme.

Co čekat

Stejně jako všichni ostatní cizinci, také Ukrajinci vyžadují adaptaci a překonání tzv. kulturního schodu. Velkou předností je, že v jejich případě tento schod není velký. Jsou to stejně jako my Evropané, vycházejí z křesťanské kultury i morálky a také jejich základní návyky a prvky chování jsou nám podobnější nejen než u lidí z Blízkého východu, ale i třeba části pracovníků z Balkánu.

Ukrajina je veliká země a v podstatě se dělí na dvě části: západní a východní. Lidé ze západní části (na západ od Dněpru) jsou nám kulturně podobnější než lidé z východní, kteří jsou naopak kulturně blíže Rusům. Nestačí proto, že máme Ukrajince, je potřeba vědět, odkud přesně jsou, a počítat s možnými rozdíly.

Váleční uprchlíci jsou ve většině případů motivováni pracovat, a hlavně motivováni se učit. Neměli bychom čekat, že nám budou „vděční“, přinejmenším ne okázale, ale jsou rádi, když dostanou příležitost.

Nejdůležitějšími adaptačními body jsou

  • Pomozte jim naučit se dorozumět česky – pravděpodobně to budou chtít.
  • Zadejte jim jednoznačné úkoly a ujistěte se, že přesně vědí, kdo je jejich šéf
  • Mají-li děti a je to ve vašich možnostech, pomozte jim s nimi
  • Dojde-li k porušování pravidel, jasně a srozumitelně je vysvětlete, a to i opakovaně. Pokud jsou porušována nadále, trestejte
  • Máte-li Ukrajince ve skupinách, vyberte mezi nimi vedoucí (předáky)
  • Nulová tolerance k alkoholu a konfliktům

Co nabídnout

Po pracovní stránce jsou Ukrajinci vesměs připraveni fungovat; čím vyšší je jejich kvalifikace, tím menší jsou obvykle náklady na sociální adaptaci. Ve většině případů na základě zkušeností s nimi, a zejména u „západních“, je snazší a rychlejší naučit je základům češtiny, než zajišťovat jim překladatele; pokud jsou sami motivováni a učit se chtějí. Jestliže už ve firmě nějaké Ukrajince máme, může nám to velmi pomoci.

Jako každé pracovníky i je je potřeba zaučit. Doporučujeme věnovat pozornost nejen vysvětlení práce, ale také tomu, kdo je pro tyto pracovníky přímý nadřízený, na koho se obracet s problémy a komplikacemi. Ukrajinci mohou pracovat v homogenních skupinách, ale většinou není problém je ani rozptýlit mezi české pracovníky. Pakliže pracují ve skupinách, je vhodné mít stanoveného předáka skupiny, který nám slouží pro snazší komunikaci s ní. Tímto předákem může být nejaktivnější zaměstnanec, není potřeba vybírat nejstaršího či nejzkušenějšího.

Utečenecká vlna do ČR je (zatím; březen 2022) tvořena především ženami a dětmi. Pokud je naše firma, respektive pracovní pozice, přizpůsobena tomuto typu pracovníků, velmi rádi naše možnosti využijí; především pokud jde o firemní školky nebo jiné formy hlídání. Jejich děti nemají problém fungovat společně s českými, snadno se socializují a učí dorozumívání.

Problémy

Ne vše je samozřejmě bez problémů. Zvláště u zaměstnanců z východu země je potřeba dávat pozor jednak na možné nadužívání alkoholu (ihned trestat, v žádném případě neignorovat ani netolerovat) a konflikty; častěji vzájemné, než směrem s českým pracovníkům. Na rozdíl od Balkánců se mohou konflikty, a to i s násilím, objevovat nezávisle na alkoholu, ale vždy je potřeba je řešit.

Pokud se u zaměstnanců objeví problémy disciplinárního charakteru, zejména nesvědomitost, nedůslednost, nedodržování pracovní doby a podobně, je potřeba je řešit také, velmi snadno může vzniknout špatně zvládnutelný nešvar.  Dříve, než toto chování začneme trestat, je ale potřeba ověřit, že naši zaměstnanci skutečně rozumí pravidlům, která právě v oblasti bezpečnosti, zdravotních a hygienických témat mohou být více přísná, než na jaké jsou zvyklí. Neměli by však na ně mít problém se adaptovat. Stručně řečeno, jakýkoli problém s Ukrajinci je řešitelný, pokud jej nenecháme přerůst z jednotlivce na celý tým.

Jak na to

Pokud již máte zaměstnance z Ukrajiny, patrně víte, co jejich kolegové, které z domova vyhnala válka, potřebují. Pokud přesto ne, rádi vám pomohou, naši východní téměř sousedé umí být spolehliví a jsou rádi, když dostanou příležitost. Pokud je doposud nemáte, nebojte se.

Současná imigrační vlna z Ukrajiny pro nás, tedy pro Českou republiku a firmy v ní, představuje daleko více benefit než problémy, a to ve středně i dlouhodobém horizontu. Dejme těmto lidem příležitost a oni se nám odvděčí.

Články autora Vojtěch Bednář

Nejnovější články

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Pohled z praxe
Česko v Indexu prosperity propadlo o dvě příčky

V prvním ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví...

Největší meziroční propad zaznamenalo Česko v pilíři ekonomiky....

Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahujeme v indikátorech, které ukazují...

K pozitivnímu posunu o dvě příčky došlo v...

Nejlepšího výsledku dosahuje Česko v oblasti zdraví a...

V oblasti vědy, ve které Česko taktéž propadlo,...

Expertní pohled
Internet bez sušenek: Budeme platit?

Věděli jste, že podle finančních zpráv Alphabetu (mateřské...

Provozovatelé webů a reklamní agentury se na takovou...

Meta už minulý rok přešla na model pay...

Po vzoru Googlu či Mety přichází s vlastním...

Investujte do dat první strany, tedy vlastních dat...

Pokud jde o osobní údaje uživatelů, zmínit musíme...

Pro marketéry bude mít mnohem větší význam modelování...

Pokud Google Chrome v příštím roce zruší soubory...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Expertní pohled
Internet bez sušenek: Budeme platit?

Věděli jste, že podle finančních zpráv Alphabetu (mateřské...

Provozovatelé webů a reklamní agentury se na takovou...

Meta už minulý rok přešla na model pay...

Po vzoru Googlu či Mety přichází s vlastním...

Investujte do dat první strany, tedy vlastních dat...

Pokud jde o osobní údaje uživatelů, zmínit musíme...

Pro marketéry bude mít mnohem větší význam modelování...

Pokud Google Chrome v příštím roce zruší soubory...

Expertní pohled
Červnový pokles sazeb ECB potvrzen

Argumenty pro nižší sazby v eurozóně se nehledají...

Sama centrální banka však uvádí, že dopad slabšího...