Úterý 27. února 2024
ikona hodiny25. 8. 2020 13:21

Jak duševně zvládnout období nejistoty?

Chtějí se po nás náročná rozhodnutí. Nemáme podklady, chybí nám informace. Nevíme, co dělat a musíme hledat cesty. Práce manažera v krizi je extrémně náročná na zvládání stresu, navíc lidé v tomto oboru většinou nejsou přeborníci. Co můžeme udělat pro to, abychom krizové období zvládli v duševním zdraví? Na tuto otázku se dnes pokusíme odpovědět. Pamatujte na to, že krize tříbí management. Schopnost zvládat negativní stavy nyní rozhodne o tom, jak budeme vypadat v budoucnu.

Vojtěch Bednář autor

www.firemni-sociolog.cz

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Ať už je krize způsobena virem, neštěstím, politikou, nebo čímkoli jiným, pro manažery je to jedno z nejnáročnějších období. Musíme rozhodovat, musíme hledat cesty, musíme přicházet s nápady. Musíme být připraveni na dlouhou řadu neúspěchů i na to, že od nás lidé očekávají podporu a informace, které často sami nemáme nebo je teprve pracně zjišťujeme V této situaci může selhat kdokoli, a dříve či později selže každý. Přesto můžeme pro zlepšení své odolnosti udělat mnohé. Ty nejlepší rady přitom nestojí peníze, nevyžadují mnoho úsilí a zvládne je doslova každý. Níže si popíšeme několik praktických a osvědčených tipů, co dělat, abychom zvýšili svou odolnost  v krizovém období a byli nejen schopni ho zvládnout, ale také udržet pozitivní a konstruktivní komunikaci s našimi partnery a zaměstnanci.

Základem je pravidelný systém

Krize vyžaduje nahodilé fungování, ale i v krizi je možné udržet minimální rutinu a pravidelnost. Naší psychice prospívá, pokud máme opakující se systém. Pokud není možné jej zavést, pak můžeme pracovat alespoň s takzvanými záchytnými body. Minimem je to, že jednou denně projdeme všechny úkoly, které nás čekají, rozdělíme je dle priorit a následně jednou denně zhodnotíme, co vše jsme splnili a co ne. Dalším záchytným bodem může být pravidelný aktivní odpočinek – nevadí že na něj máme jen krátkou dobu, právě pravidelnost je totiž podstatná. Pro udržení přehledu o systému velmi pomáhá mít papírové plánování, nebo alespoň poznámkový blok, ve kterém udržujeme vždy aktuální přehled o všech svých činnostech a úkolech. Je to důležité i tehdy, pokud máme vše v hlavě, protože takto si dokazujeme že vše podstatné máme také pod kontrolou.

Pravidelná komunikace s podřízenými

Často opomíjená, ale důležitá věc. I když nemáme mnoho nových informací, měli bychom s podřízenými pravidelně mluvit a říkat, co děláme pro vyřešení krize, zajímat se o to, co dělají oni. Není podstatné a často ani žádoucí, aby měli velmi mnoho informací. Neměli bychom jim je přehnaně často opakovat a stejně tak není nutné s nimi mluvit neustále, to nejdůležitější je přiměřená pravidelnost. Jednou týdně, u malých firem i častěji. Nejenže touto cestou potvrdíte svou roli autority a podpoříte sebe jako šéfa, ale odlišné pohledy od lidí na odlišných pozicích výrazně pomáhají nedostat se do cyklu, kdy aplikujete stále stejné postupy řešení na nové problémy a tím snižujete svou efektivitu v roli řešitele.

Střednědobé cíle

Cílem je zvládnout krizi a vyjít z ní silnější, proto vedle dlouhodobých cílů velmi pomáhá mít i ty střednědobé. Nastavte si vlastní cíle dosažitelné v rozsahu měsíců a jdoucí po sobě, a určete si, jak se odměníte za jejich splnění. Ne všechny cíle se povede splnit, ale je dobře, když alespoň některé ano a když následně přijde odměna. Pro udržení vlastní motivace je pak lepší, když si takových odměn umíme dát více za sebou a menších, než jednu velikou.

Prostor pro změnu

Krizové období je zvláštní tím, že i když se snažíme zachovat kontinuitu fungování a udržení svého podnikání, prakticky se jedná o nejlepší čas k hledání nových cest, změn, inovací a jiných řešení. Problém je přesvědčit se o tom, že změnu skutečně potřebujeme a že je správně, abychom dělali věci jinak. Pokud nám to nejde, můžeme použít pomůcku: u problémů, které řešíme si zapsat, nebo lépe nakreslit doposud využité postupy a pak hledat nové. Vizualizace nám, stejně jako při plánování, pomáhá nejen řešit problémy, ale také orientovat se v tom, že máme systém. Změny by neměly být za každou cenu, ale jsou fajn.

Nedořešené věci

Každý má v pomyslné skříni své nedodělky, nedokončené projekty, zapomenuté úkoly a nezvládnutá předsevzetí. Krize, přestože a právě proto, že pro nás znamená mnoho nových úkolů, je ideálním prostorem k vyčištění těchto nedodělků. Naší psychice pomůže, pokud si vypracujeme jejich seznam a s každým se rozhodneme naložit tak, že se jeho stav změní. Některé se můžeme rozhodnout provést právě nyní (třeba zapracovat na svém zdraví), další pak definitivně opustit (nepotřebuji novou jachtu), a další specifikovat jako nové střednědobé cíle (změnit organizaci času a úkolů). Nedořešené věci, které v nedořešeném stavu krizi přežijí, pak obvykle zůstanou nedořešenými už navěky.

Spánek a odpočinek

Nespat je étosem zaměstnaného manažera, ale pokud chceme, aby náš mozek pracoval optimálně a stresová odolnost nedegradovala, spát a odpočívat musíme. I zde platí, že pravidelnost je více než množství a pokud jde o odpočinek, doporučujeme aktivní a takový, který nijak nesouvisí s naší prací. Měli bychom se mu věnovat ideálně třikrát až čtyřikrát týdně, v pravidelných intervalech a nenechat se odradit či vyrušit.

Optimismus

Americká představa optimistického pozitivního přístupu, kdy se usmíváme na celý svět i když ten jde do záhuby, nefunguje. Pozitivní přístup za každou cenu je přežitek, přesněji nepochopení. Pokud chcete být v optimální duševní kondici, doporučujeme, abyste se ke každé jedné věci, kterou uděláte, stavěli jako ke kroku na cestě k řešení problému. Kroky jsou uspořádány, jdou za sebou, dávají smysl. Aktivně pracujeme na jejich řešení. Přesvědčení, že všechno vždy dobře dopadne vede k lenosti a ta zase k neúspěchu, ale přiměřená míra jistoty ve výsledku nám usnadňuje cestu.

Články autora Vojtěch Bednář

Nejnovější články

Aktuality
Moravskoslezský kraj tahounem v zelených a chytrých řešeních

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)...

Čtyři vzájemně propojené živé laboratoře mají za cíl...

Důležitou součástí bude sledování změn v regionu optikou...

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se...

Cestovní ruch
Cestovní ruch pro všechny

V úvodním slovu doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D....

Ing. Dagmar Zorková, Ph.D. z Panevropské univerzity zdůraznila, že...

V rámci workshopu se účastníci konference dozvěděli bližší informace...

Cestovní ruch
Nové výzvy i posílení spolupráce

Czech Convention Bureau funguje v rámci organizační struktury...

„Spolupráci mezi regionálními subjekty vnímáme jako klíčovou pro...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Nic něco stojí

Realita ukazuje, že si to neuvědomujeme, což hned...

Péče o bezpečnost bezpochyby přinese zvýšené náklady. „Vnímám...

Česko si skutečně zvyklo brát bezpečí jako samozřejmost...

Evropa skloňuje směrnici NIS2 – ta právě zavádí...

Pokud jde o bezpečnost, hrají dnes nepřekvapivě značnou...

A pak je tu druhý důvod. Člověk. Moderní...

Expertní pohled
Důvěra v ekonomiku není nijak valná

Dolů ho táhla zejména zhoršující se nálada mezi...

Pro nastartování domácí poptávky je pozitivním signálem růst...

Expertní pohled
Potřebujeme zdravé, nikoli nemocné zaměstnance

Jak je možné, že jen pár týdnů po...

Jakou roli v tom vidíte pro MSD? Můžeme se...

Vedle prevence a očkování je MSD aktivní i v oblasti onkologie...