×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Sobota 10. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny30. 3. 2021 14:10

Petr Kellner a české HDP

Makroekonomický dopad tragické smrti Petra Kellnera se dá velmi špatně nějak rozumně kvantifikovat: těžko lze odhadnout, jak se bude lišit skutečný vliv aktivit skupiny PPF B.V. na českou ekonomiku od vlivu, který by tyto aktivity do budoucna měly v případě, že by nadále stál v jejím čele.

Michal Skořepa Michal Skořepa autor

ekonom České spořitelny a člen Výboru pro rozpočtové prognózy

Foto: Shutterstock.com Petr Kellner a české HDP Foto: Shutterstock.com

Bylo by jistě zajímavé mít představu třeba aspoň o podílu Petra Kellnera a jeho spoluvlastníků a jejich zaměstnanců na českém HDP. Odhad je ztížen tím, že jednotlivé v Česku působící firmy v rámci skupiny PPF B.V., která je vrcholem vlastnické struktury Kellnerova impéria, jsou vlastněny bez českého holdingového mezipatra, které by reportovalo hospodářské výsledky za aktivity jen v samotném Česku.

Pokud například sečteme dvě základní složky přidané hodnoty, tedy osobní náklady a zisk před zdaněním, z výročních zpráv čtyř firem, které působí dominantně jen v Česku (O2, CETIN, PPF Banka, Air Bank), dostaneme za rok 2019 cca 7 desetin procenta tehdejší přidané hodnoty české ekonomiky. Kellner měl tedy celkově pod vlastnickou kontrolou řádově možná kolem 1 % výkonu české ekonomiky. Z hlediska makro čísel ještě můžeme dodat, že Kellner byl jedním z mnoha českých podnikatelů, jejichž aktivity mohou dlouhodobě přispívat k rozklížení dat mezi HDP (což je výše zmíněná přidaná hodnota plus nevelká položka týkající se daní) coby objemem hodnoty vytvořeným v Česku a hrubým národním důchodem (HND) coby objemem hodnoty získané obyvateli Česka na straně druhé. Kellnerovo impérium totiž sídlí v Nizozemí, takže z pohledu inkasovaného zisku byla tato skupina zahraničním subjektem a její příjmy z aktivit v Česku byly součástí odcházejících dividend.

Ohledně srovnání HDP a HND patří Česko v rámci Evropy mezi země s největším rozdílem, tedy vytvoří se toho tady výrazně víc, než kolik skrze zisky a mzdy získají obyvatelé Česka, i když je zastíněné Irskem a Lucemburskem coby dvěma zeměmi s mnoha statistickými, účetními a daňovými zvláštnostmi.

Samotná firma PPF B.V. tuto skutečnost nijak nezastírá a na svých stránkách vcelku bez obalu uvádí, že důvodem registrace holdingových společností skupiny PPF v Nizozemsku je tamní stabilní legislativní prostředí, na něž nemají politické výkyvy a výsledky voleb zásadní vliv. Dalším důvodem registrace v Nizozemsku jsou precizní dohody o ochraně investic s co největším počtem zemí celého světa, což je, vzhledem ke globálním investičním aktivitám Skupiny, zcela zásadní věc. Česká republika bohužel zatím takovou kontinuitu právního rámce a robustní ochranu investic v globálním měřítku nenabízí. Stejně jako PPF jsou v Nizozemsku registrovány i další české společnosti s globálním přesahem, například AVAST, Linet, výrobce lihovin Rudolf Jelínek a řada dalších.

PPF naznačuje, že v Nizozemí nesídlí z daňových důvodů, protože co se týče daní, pak v Nizozemsku je daň z dividendy totožná se sazbou daně, kterou uplatňuje Česká republika, tedy 15 %. Možnost, že daňová povinnost PPF je v Nizozemí přece jen menší, než by byla v ČR ovšem i tak zůstává otevřená. Díky různým odpočtům a výjimkám totiž může být PPF schopna v Nizozemí dosáhnout nižšího daňového základu, ze kterého pak svou daňovou povinnost onou stejnou sazbou počítá. Bez znalosti detailů jde ale samozřejmě o pouhou spekulaci.

Peníze, které z Česka v minulých letech odcházely na účty cizozemské PPF B.V. do Nizozemí, snižovaly český hrubý národní důchod a tím statisticky „ochuzovaly“ obyvatele Česka. Následně ovšem kompenzovaly toto snížení ve chvíli, kdy se vracely z Nizozemí jako osobní příjem Petra Kellnera a dalších českých spoluvlastníků akcií firem v rámci PPF B.V. – tedy v míře, ve které se takto skutečně vracely a ve které se českým statistikům – v tomto případě na půdě ČNB – toto vracení podařilo zachytit ve statistice prvotních důchodů v rámci platební bilance.

Články autora Michal Skořepa

Nejnovější články

Názory
Evropská legislativa potřebuje očistec

HDP v EU by podle jarní prognózy Evropské...

Od začátku aktuálního legislativního období Komise (mandát 2019-2024)...

Zajistit předvídatelnost podnikatelského prostředí. Investice trvají 5-10 let...

Trendy
Škoda představila projekt autonomních tramvají

Nejnovější projekt Škoda Group staví na již existujících...

Vývoj Smart Depa zahrnuje tři fáze. V první...

Škoda Group se dlouhodobě zaměřuje na inovace a...

Systém autonomního řízení ATO automatizuje řízení vlaku, optimalizuje...

Aktuality
Brno přivítá kongres Evropské sítě inovačních center

Kongres funguje každoročně jako platforma pro evropskou inovační...

Hlavním hostem kongresu je autor knihy Uncertainty Mindset...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Na co si dát pozor při rekonstrukci obvodového zdiva?

Výměnu dveří či podlahy pravděpodobně většina lidí zvládne...

Během jednodušších rekonstrukcí představuje zásah do nosných konstrukcí...

Expertní pohled
Češi při rekonstrukcích řeší hlavně kvalitu materiálu

„Zdicí materiál pro stavbu nebo rekonstrukci řeší či...

Češi si obecně velmi cení vysoké kvality obvodového...

Expertní pohled
ENERGY OR DIE: Velký audit (nejen) evropské energetiky

Na začátku byla… energie! Spoléhat se na to,...

Akce Ruska a různé reakce na ně opět...

Pokud na věci nahlédneme jakýmkoli jiným prizmatem než...

Česko dnes spoléhá z 37–40 % na energii,...

Podobná změna v přístupu k tomu, co bylo...