Pondělí 22. dubna 2024
ikona hodiny12. 4. 2021 08:33

Asistenční centrum Impuls rozšiřuje aktivity

Základní školy se musí připravit na změny rámcového vzdělávacího programu, podle kterého musí začít učit od září roku 2023. Pedagogové ale mají obavy, aby se na změny ve výuce stihli proškolit. Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi při Jihočeské hospodářské komoře proto připravuje nové aktivity v oblasti digitalizace, podnikavosti a kreativity, které mají podpořit nejen pedagogy, ale následně i žáky. A to tak, aby budoucí absolventi disponovali potřebnými kompetencemi stále se měnícího trhu práce.

Dominika Krejčířová autor

Foto: Shutterstock.com Jihočeská hospodářská komora podporuje digitalizaci Foto: Shutterstock.com

Jihočeská hospodářská komora v rámci Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi, které se mimo jiné dlouhodobě věnuje zvyšování úrovně kariérového poradenství a odborného vzdělávání na školách, rozšířila v tomto roce své aktivity i v oblasti digitální gramotnosti, podnikavosti a kreativity.

Jihočeský kraj nám dal důvěru a tato témata nám v rámci projektu svěřil. Máme jedinečnou příležitost přiblížit učitelům kompetence, kterými by měli budoucí absolventi disponovat. Připravujeme metodické materiály a workshopy pro učitele ve zmíněných oblastech. Učitelé si tyto dovednosti budou moci osvojit a ve spolupráci s odborníky je pak snáze na školách implementují,“ říká Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk).

Jednou z aktivit Asistenčního centra bylo také zorganizování setkání Pracovní skupiny  pro digitalizaci, na kterém se setkali zástupci základních a středních škol a dalších vzdělávacích institucí nejen z Jihočeského kraje. „Z diskuse s ostatními zástupci mimo jiné vyplynulo, že některé základní školy mají obavy, jestli budou schopné se připravit na změny rámcového vzdělávacího programu (RVP) a na nově zaváděné činnosti mít dostatečně proškolené pedagogy,“ připomíná Barbora Sejková, metodička pro digitalizaci v rámci aktivit Impulsu pro kariéru a praxi. Dodává, že cílem úprav v RVP je modernizovat obsah vzdělávání na školách v digitální oblasti tak, aby odpovídal dynamice a potřebám 21. století. Základní školy mohou podle nového RVP začít učit od 1. 9. 2021, povinně od 1. 9. 2023.

Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi

Centrum vzniklo v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III, který je spolufinancován Evropskou unií.

Ačkoliv většina pedagogů již umí pracovat s moderními technologiemi, problémem bývá využívání těchto nástrojů ve výuce. „Zástupci škol se především obávají nedostatečné kapacity vzdělávacích institucí, které by měly učitele základních škol na nové změny proškolit. Naší snahou je učitele na tyto změny v oblasti IT připravit a formou workshopů rozvíjet jejich digitální kompetence tak, aby je mohli předávat svým žákům. O vhodné formě podpory pro školy jednáme s Národním pedagogickým institutem ČR a dalšími partnery. Zjištěné informace využijeme v rozšířené nabídce školení pro učitele na základních i středních školách,“ říká Barbora Sejková. Nabídku workshopů bude tým Asistenčního centra školám zasílat napřímo formou pravidelného newsletteru a zároveň budou všechny informace k dispozici na portálu.

Na začátku letošního roku proběhl mezi jihočeskými školami průzkum, na jehož základě odborný tým identifikoval témata, kterým se Asistenční centrum bude věnovat v rámci vzdělávacích workshopů pro učitele. Tyto aktivity by měly nejen podpořit pedagogy a zvýšit jejich znalosti z oblasti digitalizace a IT, ale v rámci těchto workshopů si mohou vyzkoušet práci s programovatelnými stavebnicemi, které si mohou následně bezplatně vypůjčit pro zavádění prvků digitalizace do výuky na své škole.

Články autora Dominika Krejčířová

Nejnovější články

Aktuality
Evropa vyslyšela požadavky českých podnikatelů

„Enrico Letta při psaní zprávy o vnitřním trhu...

„Posouzení dopadů by mělo být zaměřeno na kvalifikované...

Aktuality
Vítězí smysl pro detail a tradice  

„Stejně jako minulý rok, ani letos se v...

Každá realizace byla posuzována porotou, která je složena...

Oblíbená soutěž Pokrývači sobě, kde samotní pokrývači hlasují...

Pohled z praxe
Lasvit oceněn na milánském designweeku

V soutěži, v níž se představilo více než...

Výstava představila také nový koncept designu osvětlení Bois...

Vítězství komentuje zakladatel Lasvitu Leon Jakimič: Nejlepší výstava...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...