Úterý 5. prosince 2023
ikona hodiny8. 6. 2022 08:34

Jižní Čechy hledají společnosti přátelské 55+

Společnosti z Jihočeského kraje, které nabízejí výhody pro zaměstnance starší 55 let, se mohou přihlásit do již třetího ročníku soutěže Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+. Vítězové tohoto ocenění získají nejen řadu hodnotných cen, ale také mediální prostor u partnerů akce. Soutěžící se navíc budou moci inspirovat v oblasti mezigenerační spolupráce a využití potenciálu osob nad 55 let pro svou organizaci či si předat zkušenosti z personální oblasti.

Dominika Krejčířová autor

Foto: Shutterstock.com Zaměstnanci 55+ jsou pro firmy důležití Foto: Shutterstock.com

Ocenění společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+ byla 20. dubna 2022 v Jihočeském kraji vyhlášena již po třetí Jihočeským paktem zaměstnanosti a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Přihlašovat se mohou všichni zaměstnavatelé z jižních Čech do konce června, a to jak podnikatelské subjekty, veřejná a státní správa, tak i neziskové organizace.

„Cílem je ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu, případně zaměstnávají osoby v seniorském věku,“ uvádí Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory, která je jedním z partnerů soutěže.

Letos se do třetího ročníku ocenění zapojilo celkem 23 partnerů, kteří tak aktivně podporují šíření tohoto celospolečensky důležitého tématu, ale řada z nich také poskytla do soutěže zajímavé ceny ve výši až 35 tisíc Kč. Soutěžící tak mohou získat nejen prestiž, ale například mediální prostor v Deníku a zpravodaji Jihočeský podnikatel či vzdělávání od společnosti Holistic management.

Pro koho je účast v soutěži vhodná, uvádí Dana Feferlová z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů: „Zcela si postačí odpovědět ano na některou z následujících otázek: Využíváte potenciálu osob s pracovními a životními zkušenostmi? Řešíte ve své organizaci oblast podpory stárnoucích zaměstnanců? Přizpůsobujete pracovní podmínky vašim zaměstnancům? Abyste se zařadili do soutěže, stačí se registrovat přes jednoduchý online dotazník, kde nám soutěžící uvedou stručné údaje o organizaci a spolu s nimi i postupy a příklady v oblasti zaměstnávání pracovníků vyššího věku,“ dodává Dana Feferlová z této neziskové organizace v Jihočeském kraji, která soutěž organizuje.

„Přístup k zaměstnání či pracovní podmínky bychom měli mít všichni stejné, bez ohledu na pohlaví, barvu pleti či věk. Často se hovoří o slaďování rodinného a pracovního života v souvislosti s mladými rodiči. Potřebu flexibilních forem zaměstnání, či úpravy pracovních podmínek však mohou mít i naši kolegové ve vyšším věku, ať již v důsledku pomoci právě svým dětem při péči o malé děti, nebo naopak o své vlastní rodiče, či z důvodu zdravotních a jiných bariér. Bohužel jsou to právě osoby ve věku nad padesát let, kteří jsou na pracovním trhu mnohdy diskriminováni, a to i přes jejich znalosti a mnohaleté zkušenosti, které mohou pro leckterého zaměstnavatele být přínosem. Proto jsme partnerem této soutěže již od počátku a věříme, že do budoucna bude přibývat stále více příznivců,“ říká Petr Janoušek, předseda regionální rady Českomoravské konfederace odborových svazů Jihočeského kraje.

Soutěž probíhá ve třech kategoriích rozdělených podle velikosti společnosti. Zaměstnavatelé mají možnost přihlásit se vyplněním online přihlášky a dotazníku do 30. června 2022. Přihlášku spolu s podmínkami a dalšími informacemi naleznou zájemci na webových stránkách Jihočeského paktu zaměstnanosti www.jcpakt.cz, kde jsou také uvedeny informace z minulých ročníků soutěže a kontakty na organizátory.

Soutěž od roku 2019 probíhá v rámci politiky Implementace stárnutí na krajské úrovni ve spolupráci s Jihočeským paktem zaměstnanosti a dalšími partnery s cílem představit, zviditelnit a ocenit firmy, které zaměstnávají starší osoby, pracují s nimi a které se tak mohou stát dobrým příkladem pro ostatní společnosti.

Články autora Dominika Krejčířová

Nejnovější články

Expertní pohled
Ne x Oprávněné podnikání a odpovědnost

Vnést jasno je cílem projektu ACK ČR Strategické...

Přímo zjevením byla úvodní prezentace Jana Strakoše, ředitele...

V dikci předpisů nic nového pod sluncem, cestovní...

Některá cestovní agentura či jiná organizace by se...

Školní zájezdy, pobyty a výlety pod regule zákona...

Ale je tu ještě jeden pádný důvod, proč...

I tato konference ACK ČR byla zdařilá. Přinesla...

Analýzy
Ochrana oznamovatelů: Zaměstnanci se bojí odvetných opatření

Nový zákon o ochraně oznamovatelů,  takzvaných whistleblowerů, nabyl...

Jedním z hlavních ustanovení zákona je povinnost zaměstnavatelů...

Výzkum společnosti Moore mezi zaměstnanci firem s více...

Tyto výsledky poukazují na potřebu rozšíření povědomí o...

Vzhledem k množství povinností, které tato nová legislativa...

Cestovní ruch
Overtourism po pandemii covid-19

Nová publikace, jejímiž autory jsou Gert-Jan Hospers z...

Kapitola o Praze, pod názvem Tourist City Prague...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Perspektivy a výzvy digitalizace ve stavebnictví

„Češi mají specifickou náturu a podle mých zkušeností...

„Zdá se, že všichni odborníci napříč segmenty stavebnictví...

Celkem 8 z 15 zemí považuje za hlavní...

Míra očekávaného růstu se mezi analyzovanými zeměmi liší....

Tyto investice budou podle výsledků průzkumu mířit hlavně...

„Ačkoliv odborníci z různých zemí mají lehce odlišné...

Spektrum benefitů spojených s rozmachem digitalizace ve stavebnictví...

Nezařazené
V europarlamentu zasednou čeští podnikatelé

Evropský parlament podniků (EPE) je největší akcí na...

Česká delegace absolvuje dvoudenní program ve dnech 13....

Podnikatelé si náklady cesty hradí ze svých prostředků.

Nezařazené
Čínský omyl a německý trh práce

Globálnímu vzestupu Číny nahrálo několik špatných předpokladů. Ano,...

Může za to zpomalení ekonomiky, tedy kombinace covidu...

Takže i díky slabé čínské poptávce jsme se...

Pryč od aut. Počet nově vytvořených pracovních míst...

Zkombinujme auta, Německo a trh práce: Tesla na...