Pátek 21. června 2024
ikona hodiny9. 6. 2022 07:18

Jihočeští podnikatelé slavili v Táboře

Jihočeská hospodářská komora (Jhk) dovršila v květnu 2022 oslavy k 20 letům výročí svého založení. Původně plánovanou zimní slavnost bylo nutné z důvodu zhoršující se pandemické situace na sklonku roku 2021 přesunout. Příznivci a podporovatelé Jihočeské hospodářské komory z řad členů aktivních ve vedení firem, ale také partneři z řad státní správy a samosprávy se tak mohli sejít na květnové slavnosti pořádané v Táboře v LH hotelu Dvořák.

Dominika Krejčířová autor

Foto: Jhk Komora na jihu Čech oslavila 20 let Foto: Jhk

„Jihočeská hospodářská komora je partnerem jihočeských podnikatelů již 20 let. Historie hospodářské komory sahá až do roku 1850 a i v prvních letech po roce 1990 se stala hospodářská komora na jihu Čech klíčovým článkem podnikání. My jsme však v roce 2000 dosáhli velkého úspěchu prostřednictvím sloučení okresního hospodářských komor. 1. ledna 2001 tak mohla vzniknout jedna silná komora působící v rámci Jihočeského kraje, která dnes čítá téměř 1 200 členů a je oporou firem a také partnerem celé řady institucí, měst, obcí či škol,“ říká její předseda Miroslav Dvořák, generální ředitel Motor Jikov Group.

Slavnost, která byla jednou z událostí k oslavám 20letého výročí založení komory, se nesla také v duchu networkingu a sdílení zkušeností mezi zástupci jihočeských firem. „Komora ušla za posledních 20 let opravdu velký kus cesty, ale její poslání je stále stejné. Hájit zájmy firem a podporovat je v jejich činnosti. Podnikání, zvláště v této turbulentní době, kdy na firmy dopadá nejen pocovidové období, ale také růst energií a válečný konflikt na Ukrajině, je opravdu složitou záležitostí. Nemáme zodpovědnost jen za sebe, ale i za naše zaměstnance a tíha této doby dopadá na nás všechny. Právě v partnerství firem a jejich vzájemné podpoře vidím velký smysl,“ dodává Miroslav Dvořák.

To, že historie komory sahá až do roku 1850 připomněl na slavnosti i Martin Šíp z advokátní kanceláře Constelius, který ve své přednášce přiblížil historii hospodářských komor na českém území: „Sonda do historie počátků moderního podnikání, života obchodních a živnostenských komor byla fascinující a poučná zároveň. Osobně jsem navštívil Okresní archiv v Třeboni a vybral autentické dokumenty, které odhalují tehdejší starosti podnikatelů jako řešení infrastruktury a dopravního či telefonického spojení v regionu, nekalou soutěž pekařů na Voticku, spory mezi hamerníky a kolaři, drahé energie, nešvary slevových akcí či nedostatek pracovních sil,“ zmínil Martin Šíp, který dodává, že zajímavý byl i tehdejší spisový systém komory, ručně psané stanovy akciové společnosti nebo tehdejší účetní závěrka. „Slavná Komora“, jak byla tehdy oslovována, nejen dávala tzv. dobrozdání k různým otázkám podnikatelské praxe dle oborů, např. oprávněnost prodeje gramofonů hračkáři či zdanění podomácku vyráběných nůší, ale i osvědčovala spolehlivost a proslulost některých firem pro veřejné zakázky či k používání emblémů c.k. mocnářství,“ říká Martin Šíp, který při prezentaci zmínil, že tehdejší komora mj. vedla rejstříky ochranných známek, intenzivně podporovala střední a vyšší odborné školství či financovala tzv. „učňovské besídky“.

Jihočeská hospodářská komora i dnes zaujímá důležité místo nejen mezi podnikateli, ale také v oblasti vzdělávání. „Naši členové potřebují kvalitní a vzdělané zaměstnance, a to jak ty současné, tak budoucí. Hojně tedy využívají našich aktivit, díky nimž mohou vzdělávat sebe a své zaměstnance dle vlastních potřeb a podle aktuálních trendů,“ říká Otakar Veselý, místopředseda představenstva Jhk a generální ředitel společnosti Kámen a písek. Komora tak od doby svého vzniku realizuje semináře a vzdělávací akce k aktuálním podnikatelským otázkám. Svou činnost však rozšířila i díky realizaci řady projektů, jedním z nich je i Jhk Akademie, která nabízí až 400 kurzů vedené odborníky, a to pro členy komory zcela bezplatně.

Jhk nezahálí ale ani na poli přípravy budoucích absolventů. Již řadu let komora pořádá Burzy škol, kde se žáci devátých tříd mohou setkat přímo se zástupci středních škol a získat potřebné informace o dalším studiu či přijímacím řízení. „Protože příprava budoucích absolventů je pro jihočeské zaměstnavatele opravdu prioritou, rádi jsme se zapojili do společného projektu s Jihočeským krajem, díky kterému můžeme podporovat kariérové poradenství, odborné vzdělávání, ale také podnikavost, kreativitu a zvyšování úrovně kariérového poradenství na jihočeských školách,“ dodává Otakar Veselý.

Jihočeská hospodářská komora také podnikatelům pomáhá s exportními a zahraničními aktivitami, pravidelně informuje o aktuálních tématech či legislativních změnách a s pomocí externích partnerů poskytuje odborné poradenství. Zaměstnavatele a jihočeský trh práce podporuje i skrz organizaci Veletrhů práce či mnohé akce a praktické workshopy na podporu techniky a řemesel.

Články autora Dominika Krejčířová

Nejnovější články

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Analýzy
Stavby se prodražují kvůli neočekávaným nákladům

Z průzkumu společnosti CEEC Research vyplývá, že 26...

Klíčovou roli v regulaci stavebního procesu, a tedy...

Dobré i špatné zkušenosti s řešením neočekávaných nákladů u...

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024 zpracované...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...