Neděle 16. června 2024
ikona hodiny6. 9. 2021 10:44

MPO podpoří rozvoj inovativních firem

Vláda schválila první krok ve snaze podpořit rozvoj start-upů v oblastech, kde si neporadí sám trh. Například tam, kde se mladé firmy budou muset vyrovnat se sektorovou regulací. Naváže tak na dosavadní snahy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechInvest a zahájí naplňování Národního plánu obnovy ČR.

Lucie Švehlová autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Stavíme na obrovském množství práce, které se v této oblasti u nás už udělalo, jak na straně státu, tak především soukromých investorů a celého inovačního ekosystému. Naším cílem je efektivně doplnit podporu tam, kde se jí zatím nedostává tak, jak by bylo třeba. Rozhodně se nechceme nikde dublovat, dávat peníze, čas a energii, kde si soukromý sektor opravdu poradí sám,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „K podpoře inovativních firem jsme se opakovaně zavázali, je to například jeden z cílů Inovační strategie ČR 2019-2030 a dlouhodobě se mu věnujeme. Nejde zdaleka jen o peníze, ale i potřebné reformy, jak jsme se zavázali v Národním plánu obnovy.“

Vláda proto minulý týden přijala materiál Podpora investic do vzniku a rozvoje start-upů a spin-offů v ČR v souvislosti s přípravou naplňování Národního plánu obnovy ČR, který je důležitým prvním krokem ve snaze MPO ještě více podpořit budoucí motory naší ekonomiky postavené na nejmodernějších technologiích.

Vycházíme z dlouhodobých zkušeností a komunikací s investory i firmami. Součástí reformy, ke které jsme se zavázali, je proto i snaha co nejvíce naplnit evropsky standard podpory Start-Up Nation, ke kterému se Česko připojilo,“ říká náměstek ministra průmyslu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Stejně jako vždy i v naplňování reforem a investic v této oblasti, budeme úzce spolupracovat s celým trhem.“

Prvním krokem je proto sestavení pracovní skupiny, která má za úkol pro vládu a Evropskou komisi zmapovat potřebné změny. Dále je nutno navrhnout, jak budou na základě reforem implementovány konkrétní investice z Národního plánu obnovy. Například programy podpory podnikavosti a podnikání ve spolupráci s inovačními centry, nové programy Czech Rise Up nebo další podpora internacionalizace českých start-upů. Aby se však nečekalo, dostala agentura CzechInvest už nyní za úkol podpořit vznik studentských start-upů, a to jako doplněk ke snahám univerzit a dalších akademických pracovišť o transfer technologií, které MPO dlouhodobě podporuje. Jde přímo o jeden z nástrojů slíbený v Inovační strategii ČR v pilíři Národní startup a spin-off prostředí a doplní již vládou schválený komplexní projekt Technologické inkubace, který připravuje právě CzechInvest.

Další z opatření naváže také na program Fondu fondů z OP PIK, který byl realizován ve spolupráci s Evropským investičním fondem. V jeho rámci jsou investovány prostředky do začínajících inovativních společností v seed a start-up fázi prostřednictvím dvojice vybraných nově vzniklých fondů. Z doporučení NERV vyplynula potřeba další podpory této oblasti, a to jak u stávajících, tak i nových investorů. Dále pak podpora v technologických oblastech, které jsou, nebo brzy budou regulovány přímo z EU, jako je například umělá inteligence (AI). „K podpoře investic do umělé inteligence jsme se zavázali už v Národní AI strategii. Ačkoliv se může zdát, že je v této oblasti soukromých peněz dostatek, z průzkumů vyplývá potřeba podpořit je zejména v úvodních fázích vývoje, jak se ukázalo třeba na úspěšném hackathonu Robothon, jehož jsme byli partnery,“ říká náměstek Petr Očko.

Připravované fondy tak nemají konkurovat stávajícím investorům a fondům rizikového kapitálu, ale naopak je podpořit. A vycházejí přitom i přímo z jejich poptávky. Obdobně se snaží navázat i na potřebu univerzit a akademických pracovišť obecně, podpořit transfer technologií v digitální oblasti a vznik firem typu tzv. spin-off . Podobný projekt v biotechnologiích nedávno zahájil Ústav organické chemie a biochemie AV ČR společně s inkubátorem i&i a za podpory Evropského investičního fondu.

Články autora Lucie Švehlová

Nejnovější články

Aktuality
Jaký je nejúspěšnější model ochrany přírody?

„Češi považují svoji přírodu za důležité bohatství. Kromě...

Při vyhlašování a správě chráněných území je nutné...

Právě zachování pestré krajiny se vzácnými druhy rostlin...

Počet chráněných území vrostl na našem území především...

Aktuality
Na Univerzitě Pardubice proběhne v úterý Technology Day

„Univerzita a aplikační průmyslová sféra by neměly tvořit...

Technologie, které univerzita v rámci akce představí, jsou...

Univerzita Pardubice plánuje po pilotní akci Technology Day...

Trendy
Vyladěný event jako vizitka vaší společnosti

Odborné eventy jsou bezpochyby nezbytné pro další rozvoj,...

Nechcete celou akci strávit v uzavřených prostorách velkého konferenčního...

Dobré jídlo a pití nesmí chybět na žádném...

Zvláštní pozornost si zaslouží doprovodný program. Resort disponuje...

Největší doména resortu? Jednoznačně 27 jamkové profesionální golfové...

Fantazii se ale meze nekladou. „Pro jednu z firem...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Jaký je nejúspěšnější model ochrany přírody?

„Češi považují svoji přírodu za důležité bohatství. Kromě...

Při vyhlašování a správě chráněných území je nutné...

Právě zachování pestré krajiny se vzácnými druhy rostlin...

Počet chráněných území vrostl na našem území především...

Aktuality
Na Univerzitě Pardubice proběhne v úterý Technology Day

„Univerzita a aplikační průmyslová sféra by neměly tvořit...

Technologie, které univerzita v rámci akce představí, jsou...

Univerzita Pardubice plánuje po pilotní akci Technology Day...

Aktuality
Méně papírování, více podnikání

Podle Právního elektronického systému Hospodářské komory stát v současnosti...

Hospodářská komora také provedla kvalifikované odhady. Podle propočtů...