Čtvrtek 20. června 2024
ikona hodiny22. 3. 2022 07:55

Dnes startuje výzva o čtyři miliardy na fotovoltaiku

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu na podporu fotovoltaických systémů z Národního plánu obnovy. Cílem je jejich rozvoj s možností akumulace a související náhrada fosilních zdrojů energie. Výzva má mimo jiné přispět ke zvýšení energetické soběstačnosti podnikatelských subjektů a úspoře provozních nákladů.

Lucie Švehlová autor

Foto: Shutterstock.com Čtyři miliardy na podnikovou fotovoltaiku Foto: Shutterstock.com

„Podpora obnovitelných zdrojů v čele s fotovoltaickými systémy je jedním z hlavních směrů, kterým se musíme vydat nejen v rámci snahy snižovat emise, ale také minimalizovat naši energetickou závislost na Rusku,“ řekl k tomu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Plánovaná alokace této výzvy ve výši 4 miliard korun je rozdělena na dvě aktivity. Na aktivity, kde žadatel vlastní nemovitost nebo ji má celou v nájmu, jsou připraveny tři miliardy, jedna miliarda pak podpoří žadatele, kteří mají v nájmu pouze část nemovitosti, například střechyu.

Na základě diskuze s Evropskou komisi MPO upozorňuje na zásadní změny ve výzvě oproti avízu:

  • Při stanovení výsledných CZV budou v případě dosažení nižších CZV než maximálních CZV vypočtených na základě měrných jednotkových nákladů dle textu výzvy, vstupovat do výpočtu výše podpory nižší, skutečně dosažené CZV.
  • V případě výběru dodavatele, u kterého existuje riziko potenciálního střetu zájmů (bod 10 výzvy), je povinen o této skutečnosti písemně informovat poskytovatele dotace. Zároveň žadatel předloží další dvě cenové nabídky na shodné parametry instalace od subjektů, vůči kterým není ve střetu zájmů. Poskytovatel akceptuje způsobilé výdaje ve výši odpovídající nejnižší z předložených cenových nabídek.
  • Současně MPO upozorňuje na drobnou úpravu interpolačních křivek měrných způsobilých nákladů oproti draftu výzvy.

„V souladu s tím, co říkám od svého nástupu do funkce, je prioritou této výzvy co nejvíce podpořit zejména malé a střední podniky, které nemovitost vlastní nebo si ji pronajímají. V případě nevyčerpání alokace pro malé a střední podniky je ale možné finanční prostředky realokovat i pro větší podniky,“ dodává ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Jedná se o průběžnou (nesoutěžní) výzvu. Příjem žádostí spouští MPO dnes a podávat je bude možné do 30. června 2022. Výzva je otevřena pro všechny podniky, MPO tak podpoří jak malé a střední podniky, tak i ty velké.

Míra podpory na fotovoltaickou elektrárnu (FVE) je 35 % a na akumulaci 50 % (v případě Prahy 45 %) pro všechny podniky bez ohledu na jejich velikost z celkových způsobilých výdajů (CZV) projektu. Maximální výše CZV je stanovena na základě max. měrných cen systémů FVE a akumulace. Reálná výše CZV bude v případě dosažení nižších, než max. CZV, stanovena dle dosažených CZV. Projekty jsou omezeny velikostí 1 MWp (včetně) instalovaného výkonu FVE a velikostí akumulace v kWh maximálně do výše instalovaného výkonu FVE v kWp.

Články autora Lucie Švehlová

Nejnovější články

Aktuality
Dvaadvacátý ročník Zaměstnavatele roku zná své vítěze

„Blahopřeji všem celostátním i regionálním vítězům. Prosadit se...

V kategorii nad 5 000 zaměstnanců obhájila prvenství...

Přestože je v České republice různých žebříčků a firemních...

Expertní pohled
Nečekaný způsob, jak eliminovat kyberbezpečnostní hrozby

Firmy totiž často nastavují a spravují své počítačové...

Jako prevence před napadením sítě je nutné znát...

Aktuality
Chovají se firmy k uchazečům o práci zodpovědně?

Na portále StartupJobs je registrováno 3 387 firem,...

To, jestli společnosti odpověděly všem uchazečům, denně automaticky...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Dvaadvacátý ročník Zaměstnavatele roku zná své vítěze

„Blahopřeji všem celostátním i regionálním vítězům. Prosadit se...

V kategorii nad 5 000 zaměstnanců obhájila prvenství...

Přestože je v České republice různých žebříčků a firemních...

Expertní pohled
Nečekaný způsob, jak eliminovat kyberbezpečnostní hrozby

Firmy totiž často nastavují a spravují své počítačové...

Jako prevence před napadením sítě je nutné znát...

Aktuality
Chovají se firmy k uchazečům o práci zodpovědně?

Na portále StartupJobs je registrováno 3 387 firem,...

To, jestli společnosti odpověděly všem uchazečům, denně automaticky...