Středa 27. října 2021
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Jihočeští podnikatelé získali stříbrnou Merkurovu medaili

V předvečer 33. sněmu Hospodářské komory České republiky bylo významným osobnostem, podnikatelům a institucím, kteří přispívají k podpoře podnikání a činnosti komory, předáno ocenění Merkurova medaile. Mezi nominovanými byl i místopředseda Jihočeské hospodářské komory a generální ředitel společnosti Kámen a písek spol. s r.o. Otakar Veselý a předseda Smírčí komise HK ČR Petr Bašík ze společnosti AURA a.s. Dlouholetí členové Jhk získali stříbrnou Merkurovu medaili za dlouholetou práci pro hospodářskou komoru a za zásluhy o její rozvoj.

Dominika Krejčířová ikona hodiny17. 9. 2021 15:33
Foto: HK ČR Prezident Hospodářské komory ČR Vladmír Dlouhý (vlevo) předal stříbrnou Merkurovu medaili Otakaru Veselému (uprostřed) a Petru Bašíkovi. Foto: HK ČR

„Ocenění vnímám jako určitou odměnu za dlouhá léta podnikání a působení na Jihočeské hospodářské komoře. Věřím, že Merkurova medaile potvrzuje to, o co jsem se vždy v podnikání snažil, tedy nejen o rozvoj samotné firmy, ale i prostředí, kde působím a žiji. Věřím totiž, že pokud se bude dařit místním podnikatelům, bude se dařit i celému regionu. Již v roce 1993, kdy jsme zakládali okresní hospodářskou komoru v Českém Krumlově jako samostatný právnický subjekt, jsme věděli, že v jednotnosti je síla. Vzájemná spolupráce a partnerství je jedním z hlavních principů naší práce dodnes,“ říká Otakar Veselý, generální ředitel společnosti Kámen a písek spol. s r.o. a místopředseda představenstva Jihočeské hospodářské komory, který stál u jejího zrodu v roce 2001. Již dlouhá léta působí také jako předseda Rady oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory v Českém Krumlově.

„Merkurovy medaile si velmi vážím. Je to pro mě určitá forma zpětné vazby za práci pro Hospodářskou komoru, ale i její složky po celé republice. Věřím, že i moje práce, byť navenek ne příliš viditelně, přispívá k rozvoji komory,“ říká Petr Bašík ze společnosti AURA a.s., který působí jako předseda Smírčí komise Hospodářské komory České republiky (HK ČR) a rovněž byl u počátků fungování Jhk.

V rámci slavnostního předávání, které proběhlo v předvečer 33. sněmu Hospodářské komory ČR v Brně, získali oba dlouholetí členové Jhk stříbrnou Merkurovu medaili udělovanou členům a voleným představitelům HK ČR za dlouholetou práci pro komoru a za zásluhy o její rozvoj. Stříbrnou medaili jim dle tradice předal prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Merkurova medaile je oceněním Hospodářské komory, které komora uděluje od roku 2013. Ocenění se předává osobnostem, podnikatelům, institucím a organizacím, zaměstnancům, ale i představitelům měst a obcí přispívajících k podpoře podnikání a činnosti HK ČR.

Komora uděluje tři kategorie Merkurových medailí – zlatou, stříbrnou a bronzovou. Stříbrná medaile, kterou získal Otakar Veselý a Petr Bašík, se uděluje českým podnikatelům, občanům a institucím včetně měst, obcí a škol za zásluhy o rozvoj českého podnikání či zahraničního obchodu. Dále pak zahraničním institucím nebo osobám za zásluhy o rozvoj hospodářské či obchodní spolupráce s Českou republikou a členům a voleným představitelům HK ČR nebo jejích složek za dlouholetou práci pro komoru a zásluhy o její rozvoj.

Nejnovější články

Aktuality
Tripartita odmítla návrh restrikcí pro neočkované zaměstnance

Sociální partneři i zástupci vlády odmítli zavádění prokazování...

Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů se zabývali také...

Aktivity HK ČR
Školy mají podporovat rozvoj podnikavosti a talentu

„Pro mě jsou žáci a studenti především partneři,...

Potřebu podporovat motivaci jak žáků, ale i učitelů,...

Aktuality
Evropské profesní svazy v cestovním ruchu vyzývají ke zrušení cestovních restrikcí

Podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí...

Vedoucí představitelé EU by se měli zaměřit na...

Nejnovější Aktivity HK ČR

Aktivity HK ČR
Školy mají podporovat rozvoj podnikavosti a talentu

„Pro mě jsou žáci a studenti především partneři,...

Potřebu podporovat motivaci jak žáků, ale i učitelů,...

Aktivity HK ČR
Bezplatné webináře rozšiřují v Jihočeském kraji podporu pro startupy

„Zájem začínajících podnikatelů na jaře nás i naše...

Cyklus webinářů Od nápadu k realizaci probíhá od 3. listopadu do 8. prosince...

Aktivity HK ČR
Chomutovské Technodays se setkaly s velkým zájmem

Na letošním ročníku veletrhu se představilo 32 vystavovatelů...

Letošní ročník veletrhu se i přes epidemiologická opatření...