Středa 29. května 2024
ikona hodiny12. 10. 2021 15:49

Nedostatek pracovní síly na jihu Čech vede k nárůstu zájmu o zahraniční pracovníky

Jihočeská hospodářská komora zaznamenala v letošním roce enormní nárůst zájmu o zahraniční pracovníky. I přesto, že se nejedná o příliš populární téma, Jhk upozorňuje, že je třeba se mu patřičně věnovat. Hlavním důvodem zájmu o zahraniční pracovníky je totiž dlouhodobě nízká nezaměstnanost v kraji, což se projevuje na nedostatku kvalifikované pracovní síly na trhu práce. Jhk upozorňuje, že je nutné se věnovat i související problematice, většinou na úrovni měst, jako je například komunikace s cizinci ve městě.

Dominika Krejčířová autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

„Zaznamenali jsme za letošní rok zvýšený zájem o zahraniční pracovníky. Je to důsledek dlouhodobého nedostatku pracovníků. Nejedná se sice o příliš populární téma, nicméně je nutné si uvědomit, že tento problém tu dlouhodobě je a aktuálně nabírá na síle. Vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti, zvláště v našem kraji, nutí tato situace firmy k náboru zahraničních pracovníků. Potřebujeme, aby se tomuto tématu věnovala větší pozornost,“ upozorňuje Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory. Současně dodává, že je potřeba řešit i související problematiku, jako je například komunikace s cizinci ve městě: „Jsem rád, že se tím řada měst již začíná zabývat a aktivně přistupují ke zlepšení podmínek pro cizince, ale i další občany,“ doplňuje Luděk Keist.

Česká republika je zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti mezi státy EU (2,8 %), Jihočeský kraj má ještě o desetinu procenta nižší podíl nezaměstnaných. Tento na první pohled pozitivní ukazatel má i své stinné stránky. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání dlouhodobě nepokrývá počet volných pracovních míst a ve všech okresech (s výjimkou Strakonic) připadají na každého uchazeče o zaměstnání téměř dvě pracovní místa. Tato nerovnováha na jihočeském trhu práce vede k nedostatku zaměstnanců, potvrzují to i samotné firmy. Dle většiny je v posledních letech nedostatek kvalifikované pracovní síly vážným problémem.

Jedním z možných řešení této situace se pak pro firmy stává právě zaměstnávání cizinců. To potvrzují i čísla Jihočeské hospodářské komory, která je od roku 2019 zapojena do vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec. „V porovnání s uplynulým rokem jsme k 30. 9. 2021 zaznamenali o 20 % vyšší zájem jak v počtu žádostí, tak i zájmu o počet uchazečů. Přitom ještě letošní rok není u konce a očekáváme, že i na podzim firmy budou žádosti podávat,“ uvádí Luděk Keist s tím, že za dobu, kdy je Jhk garantem programu, zprostředkovala již 815 žádostí s celkovým počtem 3 691 uchazečů. Do programu vstupují lidé z různých zemí, nejčastěji z Ukrajiny, jejichž administrativní zajištění zprostředkovává Jhk. Dalšími nejčastěji zapojovanými zeměmi jsou Srbsko, Černá Hora, Bělorusko, Mongolsko a Moldavsko – v těchto případech pracovní povolení vyřizuje Hospodářská komora České republiky.

Nejžádanějšími pozicemi jsou pro jihočeské firmy řidiči nákladních automobilů, skladníci, pracovníci ve výrobě a obsluha výrobních strojů. Potřeba těchto profesí je v kraji opravdu výrazná, což uvádí i statistiky Úřadu práce, kde je k poslednímu srpnu letošního roku evidováno téměř 3 000 montážních dělníků, 1 630 řidičů, 921 zedníků, a i další profese jsou zastoupeny v řádu stovek. Meziměsíční nárůsty volných pracovních míst mají navíc poměrně vysokou rostoucí tendenci, z čehož je patrné, že nabídka není dostatečně uspokojována a dochází k stále větším rozdílům nabídky a poptávky na trhu práce po lidských zdrojích.

Články autora Dominika Krejčířová

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...