×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Sobota 10. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny20. 1. 2022 10:33

Makroekonomické plusy a minusy Národního plánu obnovy

Pomaleji, než se plánovalo, se rozjíždí čerpání prostředků z Národního plánu obnovy (NPO). V této souvislosti je užitečné zrekapitulovat, v čem je tento plán – coby součást vlny plánů zpracovaných paralelně všemi jednotlivými členskými zeměmi EU – makroekonomicky jiný než standardní čistě národní postup, tedy prodej českých státních dluhopisů + využití těchto peněz na investiční výdaje + postupné splácení dluhopisů.

Michal Skořepa Michal Skořepa autor

ekonom České spořitelny a člen Výboru pro rozpočtové prognózy

Foto: Shutterstock.com Výhody a nevýhody evropských peněz pro NPO Foto: Shutterstock.com

Mé poznámky níže se drží makroekonomické roviny a záměrně se vyhýbají hodnocení smysluplnosti obsahu NPO. Takové hodnocení, pokud by mělo být korektní, by si vyžadovalo velmi složitou a datově náročnou analýzu nákladů a výnosů (cost benefit analysis) jednotlivých investičních a reformních projektů, které do NPO byly zařazeny, a také dalších, které se objevily například v Národním investičním plánu, ale do NPO se nedostaly.

Vidím přinejmenším čtyři základní rozdíly. Díky NPO může Česko benefitovat z vnitrounijního transferu jistiny: chudší země EU, jako třeba Česko, budou čerpat vyšší částky peněz, než kolik pak budou splácet, a to na úkor zemí bohatších. Tento princip známe už z oblasti tradičních kohezních fondů. Pokud by si Česko půjčilo danou částku – jde o cca 180 miliard korun v cenách roku 2018 – samo, muselo by následně celou tuto částku i s úroky taky splatit. Vzhledem k tomu, že splácení má probíhat až do 50. let tohoto století, může se do té doby postavení Česka z pohledu relativního bohatství v rámci EU změnit, takže konečná čistá bilance ve smyslu, rozdíl mezi čerpanými a splacenými prostředky, zatím není jasná: čím víc relativně zbohatneme, tím víc budeme splácet, a tedy tím nižší ta bilance bude.

Díky NPO může Česko benefitovat z vnitrounijního transferu úroků: díky společnému ručení za splácení vzniklého dluhu si méně bonitní země, jako třeba Česko, půjčují skrze NPO za nižší úroky, a to na úkor zemí bonitnějších. Například výnos z německých státních dluhopisů je zřetelně nižší než výnos z obdobných dluhopisů. Takže pokud si Němci půjčí peníze přes svůj NPO, tedy přes dluhopisy EU, budou muset platit úroky vyšší, než kdyby si půjčili sami na své triko. U zemí, jako je třeba Itálie, je tomu přesně naopak.

Díky NPO může Česko benefitovat z toho, že úředníci Evropské komise, tedy lidé bez osobních, obchodních a jiných vazeb na místní příjemce peněz, dohlížejí na to, že procesy vybírání financovaných projektů a samotného financování jsou jakžtakž efektivní, tedy že při nich pokud možno nenastávají chyby z neznalosti například v oblasti pokřivování trhů, že nedochází k dotačním podvodům, korupci a podobně. Tu a tam asi může být tento vnější dohled z Bruselu ke škodě; například je otázka, jestli bylo skutečně optimální tlačit na to, aby minimálně 37 % a 20 % výdajů v rámci NPO bylo zeleného a digitálního rázu. Nicméně u vědomí, o kolika dotačních nepravostech už jsme v Česku slyšeli, mám obavu, že celkově nám – pokud tedy vůbec chceme pobírat nějaké dotace – nezaujatý bruselský dohled spíš prospívá. V tomto smyslu bohužel ještě pořád jsme nedospělá, nedostatečně civilizovaná země.

Bohužel, NPO nás tlačil do toho, abychom všechny projekty určené k financování tímto nástrojem identifikovali během poměrně krátké doby (cca léto 2020–léto 2021), a hlavně nás tlačí do jejich realizace tak, abychom všechny žádosti o zpětné proplacení byli schopni poslat do srpna 2026. Zatímco první tři body lze dle mého soudu vnímat z pohledu Česka jako plusy, investiční šturmování dané tímto posledním bodem ve mně budí obavu, že se mnohé zejména složitější investiční projekty nestihnou připravit dostatečně kvalitně a také že z NPO plynoucí dodatečná vlna investic, která v letech 2022-2026 bude znamenat zvýšení investic českého veřejného sektoru každoročně o cca 15 %, přetíží kapacity nabídkové strany české ekonomiky. Už jen proto, že půjde o roky, kdy se budou dočerpávat evropské fondy v rámci programového období 2014-2020 a kdy bude zároveň česká firemní sféra chtít alespoň částečně dohnat investice zanedbané v důsledku pandemie.

Skutečnost, že přinejmenším v nejbližších kvartálech nebude česká agregátní nabídka poptávce stačit, naznačuje například odhad České národní banky ohledně vývoje mezery výstupu z poslední Zprávy o měnové politice.

Články autora Michal Skořepa

Nejnovější články

Názory
Evropská legislativa potřebuje očistec

HDP v EU by podle jarní prognózy Evropské...

Od začátku aktuálního legislativního období Komise (mandát 2019-2024)...

Zajistit předvídatelnost podnikatelského prostředí. Investice trvají 5-10 let...

Trendy
Škoda představila projekt autonomních tramvají

Nejnovější projekt Škoda Group staví na již existujících...

Vývoj Smart Depa zahrnuje tři fáze. V první...

Škoda Group se dlouhodobě zaměřuje na inovace a...

Systém autonomního řízení ATO automatizuje řízení vlaku, optimalizuje...

Aktuality
Brno přivítá kongres Evropské sítě inovačních center

Kongres funguje každoročně jako platforma pro evropskou inovační...

Hlavním hostem kongresu je autor knihy Uncertainty Mindset...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Na co si dát pozor při rekonstrukci obvodového zdiva?

Výměnu dveří či podlahy pravděpodobně většina lidí zvládne...

Během jednodušších rekonstrukcí představuje zásah do nosných konstrukcí...

Expertní pohled
Češi při rekonstrukcích řeší hlavně kvalitu materiálu

„Zdicí materiál pro stavbu nebo rekonstrukci řeší či...

Češi si obecně velmi cení vysoké kvality obvodového...

Expertní pohled
ENERGY OR DIE: Velký audit (nejen) evropské energetiky

Na začátku byla… energie! Spoléhat se na to,...

Akce Ruska a různé reakce na ně opět...

Pokud na věci nahlédneme jakýmkoli jiným prizmatem než...

Česko dnes spoléhá z 37–40 % na energii,...

Podobná změna v přístupu k tomu, co bylo...