Sobota 25. května 2024
ikona hodiny21. 2. 2022 10:35

Nová byrokratická povinnost i pro malé a střední firmy

ESG: Co znamená S, jak a čím ho (z)měřit?

Od roku 2018 pro většinu finančních institucí, tedy bank a investičních společností, povinný ESG reporting. Pokud bude přijata novelizace směrnice EU o podávání zpráv podniků o udržitelnosti, měl by se ale ESG reporting od 1. ledna 2023 vztahovat i na velké firmy (více než 250 zaměstnanců, obrat vyšší než 50 mil eur, aktivita vyšší než 43 mil eur) a od 1. ledna 2026 pak i na podniky malé a střední. Na měření S ale stále neexistuje přesná metodika a většina firem tak často neví, jakými nástroji měření provést. Povinnost ESG reportingu se přitom podle České bankovní asociace na tuzemské banky částečně vztahuje již od poloviny roku 2021 a v letošním roce ji banky ještě prohloubí a rozšíří na všechny firmy.

Petra Hubálková autor

Foto: Shutterstock.com Sociální kritéria budou platit pro všechny firmy Foto: Shutterstock.com

Pojem ESG je v Česku skloňován relativně krátkou dobu. Debata kolem kritérií ESG se začala objevovat před rokem, kdy vznikaly i první diskuze k plánované taxonomii EU. V zahraničí je však pojem ESG daleko starší a je také jedním z důležitých indikátorů pro rozhodování investorů a bank. Písmena ESG vyjadřují podstatu investic, zkracují anglická slova Environmental, Social a Governing (česky environmentální, sociální a správní) a představují dopad činností dané firmy na tyto oblasti.

SocioRating Institute

SocioRating Institute je česko-slovenská společnost, která firmám pomáhá predikovat dlouhodobou hodnotu organizace, její udržitelnost a dopad na společnost. Skrze svůj vlastní online nástroj SocioRating měří ve firmách mezi zaměstnanci úrovně inovativnosti, důvěry, identifikace, spokojenosti a zodpovědnosti, a určuje tak vitalitu organizace. SocioRating Institute své služby nabízí v České republice od roku 2021 a patří pod skupinu Accace Holding. V budoucnu se chce rozšířit také do dalších evropských zemí.

 

A právě S, tedy sociální aspekt, v ESG reportingu a jeho měření, je pro mnoho firem stále velkou neznámou. S je sociální zodpovědnost. Uvnitř organizace se projevuje například tím, že se firma zajímá o své zaměstnance, dodržuje zákoník práce nebo odmítá práci dětí. Navenek, to znamená do společnosti, jde třeba o vztah ke klientovi, podporu neziskových organizací a účast na dobročinných projektech. Patří sem i CSR aktivity nebo etické chování firmy na finančním trhu,” vysvětluje Hana Matějková Fabíková, manažerka společnosti SocioRating Institute, věnující se hodnocení sociálního prostředí ve firmách, a dále pokračuje: „V naší metodice jsme S definovali jako souhrn úrovně inovativnosti, důvěry, identifikace zaměstnanců se společností, spokojenosti a odpovědnosti ve firmě, a my o něm mluvíme jako o vitalitě firmy. Čím vitálnější firma je, tím má menší fluktuaci zaměstnanců, je stabilnější a je schopna mnohem efektivněji reagovat na změny. Takovým firmám predikujeme udržitelný rozvoj i přes všechna úskalí, která na ně na trhu čekají.“

Výsledek dobře provedeného měření S je nejen podklad pro ESG reporting, ale také vypovídající zprávou, na čem je ve firmě potřeba zapracovat nebo co případně zlepšit. Je to nástroj na cílenou práci s lidským kapitálem a motivací zaměstnanců. Zdaleka nestačí konstatovat, že je zaměstnanec spokojený či nikoli. Cílem moderní sociální diagnostiky je celkový rozbor situace ve firmě a to včetně různých úhlů pohledů podle organizační struktury společnosti. „Z praktického hlediska slouží ESG reporting nejen jako relevantní ukazatel pro investory, banky, dodavatele a klienty. Právě díky měření S umí dát velmi dobrý signál vedení společnosti, co je ve firmě dobře, na čem je potřeba zapracovat a co zlepšit,” říká Hana Matějková Fabíková.

Na měření S existují profesionální nástroje

Jednou z mála firem, které v České republice nástroj benchmarkingu sociální udržitelnosti ve firmách v rámci ESG reportingu nabízí je právě společnost SocioRating Institute. Vychází přitom z 30ti letého sociologického výzkumu a její nástroj na měření sociálního prostředí je použitelný pro širokou škálu firem různých oborů (malé a střední firmy, neziskové organizace, vzdělávací instituce, školy, školky, korporáty atd.)

Proces měření S, tedy vitality firmy, probíhá ve všech společnostech jednorázově, formou online dotazníku na všechny zaměstnance. Jde o standardizovanou sadu asi 90 otázek, které reflektují výsledky již zmiňovaného dlouholetého výzkumu SocioRating Institute. „Měření sociálního prostředí je potřeba provádět jednotně a u všech zaměstnanců. Jedině tak je totiž možné získat objektivní výsledky, které můžeme porovnávat bez ohledu na velikost a odvětví firmy. V rámci jedné firmy je samozřejmě možné provést měření například v jednotlivých pobočkách. Při interpretaci výsledků se také umíme zaměřit třeba na jednotlivá oddělení v rámci firmy, což je někdy velmi přínosné. Obchodník zkrátka hodnotí stejné podmínky jinak, než třeba účetní. Oba jsou přitom pro firmu velmi důležití,” říká Hana Matějková Fabíková.

Firma, které celým procesem hodnocení SocioRating Institute projde, dostane certifát s ohodnocením firmy na ratingové škále A+ až C (kde A+ je nejlepší možný výsledek). Kromě toho obdrží také detailní elektronický výstup s grafy, které jdou až na úroveň jednotlivých otázek a jsou rozdělené podle dimenzí. SocioRating je platný 1 rok a pokud se společnost na základě jeho výsledků rozhodne své firemní procesy měnit, je vhodné průzkum zhruba po roce opakovat.

Nejnovější články

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Nad očekávání svižný růst mezd ECB od redukce sazeb neodradí

K dispozici je zatím pouze minimum tvrdých dat...

Tento pozitivní impuls do spotřebitelské poptávky ale dělá...

Expertní pohled
Nezávislý technický dozor investora šetří finance

Technický dozor má zajistit, aby byl stavební projekt...

V České republice často dochází k problémům s...

V mnoha zemích je standardem, že veřejné projekty...

Zavedení přísnějších kvalifikačních kritérií by zajistilo, že technické...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...