Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny14. 1. 2022 14:14

Loajální zaměstnanec je pro firmu nejlepší investice

Zatímco management běžné firmy si propočítává návratnost investice do nových strojů nebo vybavení, ti skutečně úspěšní ředitelé vědí, že investovat se má především do lidí. A to péčí o ně, časem stráveným dialogem se zaměstnanci a nasloucháním jejich nápadům a podnětům. Firma totiž není jen systém ekonomický.

Petra Hubálková autor

Foto: Shutterstock.com Loajalita se vyplatí Foto: Shutterstock.com

Firma je především systém sociální s ekonomickými výsledky. V praxi to znamená, že čím je zaměstnanec vůči firmě loajálnější, tím podstatněji se podílí na dobrých ekonomických výsledcích firmy. Měřitelná míra loajálnosti k firmě je proto pro zaměstnavatele jednou ze zásadních informací a ovlivňuje i míru fluktuace ve firmě. Jak vyplývá z výsledků výzkumů společnosti SocioRating Institute je zřejmé, že pokud se v rámci firmy podaří zvýšit index identifikace zaměstnanců s firmou o 30 %, klesne fluktuace o 60 %. Dojde-li ke zvýšení indexu identifikace o 60 %, přiblíží se fluktuace k nule.

„Loajalita se jinými slovy dá popsat jako identifikace se společností nebo s firmou. Identifikovaný zaměstnanec souzní se směřováním i cíli společnosti, má důvěru ke svému zaměstnavateli a na své pracovní pozici je spokojený, protože v rámci ní dobře uplatňuje své schopnosti. Má pocit seberealizace a cítí se jako plnohodnotná součást firmy,“ vysvětluje Hana Matějková Fabíková, manažerka společnosti SocioRating Institute, věnující se hodnocení sociálního prostředí ve firmách.

Jasná identifikace zaměstnanců se společností výrazně ovlivňuje jedny z nejdůležitějších věcí ve firmě – produktivitu práce, fluktuaci zaměstnanců, spokojenost zákazníků a inovativnost. Výzkumy společnosti SocioRating Institute dokazují, že čím je celková identifikace zaměstnanců se společností vyšší, tím je vyšší i produktivita jejich práce a také jejich aktivita. Identifikovaní zaměstnanci sami přicházejí s podněty, nápady a novými myšlenkami, jak práci vylepšit. Jsou zároveň daleko ochotnější zkoušet nová řešení v praxi a sledovat jejich realizaci. U profesí, které pracují ve službách, ovlivňuje výše indexu identifikace výrazně i chování směrem k zákazníkovi. „Jistě se shodneme, že prodavačka, která zákazníky obsluhuje nejen profesionálně, ale také mile a ochotně v nás zanechá ten nejlepší dojem. Z jejího chování je jasně vidět, že svoji práci dělá ráda a pozitivně se to odráží i na jejím pracovním výkonu,“ říká Hana Matějková Fabíková. Výsledek je v tomto případě zcela jasný, čím loajálnější zaměstnanec, tím spokojenější (a loajálnější) zákazník a tím větší zisk.

Zvýšením indexu identifikace lze výrazně snížit také fluktuaci. Ale řada firem stále nesleduje náklady na nábor a odchod zaměstnanců a to i přesto, že jde o velmi vysoké položky. „Zpravidla se přitom jedná o více než 100 tisíc korun na jednoho přijatého uchazeče,“ doplňuje Hanka Fábiková. Náklady se ale mohou vyšplhat i výš. Podle informací, které ve svém článku uveřejnila ICT Revue Hospodářských novin, bude například zkušený programátor s platem 60 až 100 tisíc měsíčně stát firmu v náborových nákladech zhruba 160 až 270 tisíc.

SocioRating Institute

SocioRating Institute je česko-slovenská společnost, která firmám pomáhá predikovat dlouhodobou hodnotu organizace, její udržitelnost a dopad na společnost. Skrze svůj vlastní online nástroj SocioRating měří ve firmách mezi zaměstnanci úrovně inovativnosti, důvěry, identifikace, spokojenosti a zodpovědnosti, a určuje tak vitalitu organizace. SocioRating Institute své služby nabízí v České republice od roku 2021 a patří pod skupinu Accace Holding. V budoucnu se chce rozšířit také do dalších evropských zemí.

Jak si loajálního zaměstnance vychovat?

Loajálnost se určitě nerodí pod přísným dohledem managementu, v úzce vymezeném pracovním prostoru nebo doslovným plněním příkazů nadřízeného bez vlastní invence. „Základem identifikace je důvěra ve společnost a její management. Dobrý nadřízený by měl zaměstnance povzbuzovat ke spolupráci v rámci firmy i týmu, otevírat mu možnosti dalšího rozvoje a především ho respektovat. Jedině takový zaměstnanec má pocit, že je potřebným členem většího celku,” objasňuje Hana Matějková Fabíková.

Jedním z podstatných aspektů budování důvěry je udržení neutrality nadřízeného vůči všem zaměstnancům. Dobrý šéf je přístupný diskusi a možné problémy řeší včas a objektivně. Na úrovni firmy nebo společnosti je pak velmi důležité správné nastavení vzdělávací struktury zaměstnanců i systému řešení sporů. „Zvýšení identifikace s firmou je sice běh na dlouhou trať, a v průměru trvá rok a půl až dva, ale z dlouhodobého hlediska se zaměstnavateli vyplatí. Identifikovaný pracovník pracuje pro společnost s potěšením, je ochotnější a neopouští ji ani v nepříznivém období,“ uzavírá Hana Matějková Fabíková.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Proč se vyplatí jít na vysokou školu?

„Absolventi středních škol stojí před rozhodnutím, zda pokračovat...

Peníze jsou nepochybně silný motivátorem nejen pro mladé...

Vysokoškolákům s ukončeným vzděláním magisterského a inženýrského stupně...

Vztah s člověkem, který umí s vámi do...

„Erasmus je program, díky kterému hranice vlastní země,...

„Úspěšné české i zahraniční firmy nabízejí studentům během...

Expertní pohled
V globální ekonomice narůstá protekcionismus

Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových...

V případě evropského sektoru automotive hrozí ještě agresivnější...

Expertní pohled
Jak se nestát terčem podvodů

K tématu šedé zóny novodobých investičních příležitostí promlouvá...

Šedá zóna investic se vztahuje k situacím, kdy...

Současný trh investic zůstává víceméně stabilní, i když...

Z některých názorů může vyplývat, že povinnost mít ISIN...

Pro nezkušené investory je důležité dodržovat několik základních...

Pamatujte, že pokud něco zní příliš dobře na...

Bondbot představuje společnost pro emisi dluhopisů, která vznikla...