Sobota 13. dubna 2024
ikona hodiny9. 3. 2022 09:04

CSG podpoří trénink buněk proti leukémii

Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG) se rozhodl dlouhodobě podporovat Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) ve výzkumu imunoterapeutických přípravků pro léčbu pacientů s akutními leukémiemi. Za tím účelem CSG poskytne ÚHKT významný finanční dar s potenciálem urychlení tohoto důležitého projektu. Spolupráce s CSG je historicky první případ, kdy ÚHKT získává významného sponzora ze soukromého sektoru na podporu konkrétního projektu.

Jaroslav Martínek Jaroslav Martínek autor

Vystudovaný ekolog v průběhu doktorského studia od základu změnil svůj život – na příštích deset let se stal sportovním novinářem. Nejprve působil jako šéfredaktor webu hokej.cz, následně na webu idnes.cz v rámci vydavatelství Mafra. Po založení rodiny přestoupil na stranu public relations a začal se věnovat mediální komunikaci klientů zejména v oblasti strojírenství, finančnictví a energetiky. Pracuje v agentuře PP Partners Prague.

Foto: UHKT Dar pomůže trénovat buňky proti leukémii Foto: UHKT

ÚHKT je prestižní hematologické centrum v Česku. Věnuje se vrozeným, nádorovým a také velmi vzácným onemocněním. Tým ÚHKT má 500 zaměstnanců, mezi nimi i zhruba 80 vědců. Ústav má čtyři hlavní pilíře činnosti: špičkovou diagnostiku, specializovanou léčbu, výrobu transfuzních přípravků na míru a vědu a výzkum.

Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT)

Hematologické centrum excelence v Česku. Ústav založený v roce 1952 se věnuje získaným i vrozeným, nádorovým a také velmi vzácným onemocněním. Tým ÚHKT má 500 zaměstnanců, mezi nimi i 80 vědců. Ústav má čtyři hlavní pilíře činnosti: špičkovou diagnostiku, specializovanou léčbu, výrobu transfuzních přípravků na míru a vědu a výzkum. Sídlí v srdci Prahy na Karlově náměstí. Ročně provede přes 24 000 ambulantních vyšetření, přes 33 000 laboratorních vyšetření, přes 80 alogenních transplantací a realizuje 500 hospitalizací.

ÚHKT je unikátní v tom, že se nezabývá jen základním výzkumem, ale i náročnými projekty klinického hodnocení inovativních léčivých přípravků založených na výsledcích svého aplikovaného výzkumu. Prokázal tím, že je ochoten v zájmu svých pacientů a nových léků pro jejich léčbu přijmout rizika spojená s aplikovaným výzkumem a vytvořil prostředí stimulující inovace v léčebných postupech v oboru hematoonkologie.

Je jedním z nejvýznamnějších výzkumně-klinických center v oblasti hematologie a hemostazeologie v ČR, které výsledky svého výzkumu přispívá k celosvětovému poznání v této oblasti, o čemž svědčí velké množství publikací v renomovaných zahraničních odborných periodikách a jejich citační ohlas. Díky svým investicím do moderního diagnostického a výzkumného portfolia drží krok s prestižními institucemi srovnatelného zaměření v zahraničí. Největších úspěchů dosahuje ÚHKT celosvětově především v oblasti výzkumu molekulárních mechanismů rozvoje leukemií a MDS, dále v oblasti hemostázy a v posledních letech také v oblasti moderních přístupů imunoterapie.

Mezinárodní význam je potvrzen i tím, že ÚHKT je vedoucím či jediným zástupcem ČR v mezinárodních diagnostických a léčebných organizacích, jakými jsou např. European LeukemiaNet a EuroBloodNet a účastní se mezinárodních klinických studií.

Právě ve čtvrtém pilíři, vědě a výzkumu, by měl dar od CSG sehrát významnou roli. Trendem posledního desetiletí v boji s leukémií je vývoj buněčné terapie používající například takzvaných přirozených ničitelů – natural killers. Jedná se o buňky vyráběné z krve dárce a trénované k tomu, aby likvidovaly v těle pacienta buňky nádorové. Dar od CSG podpoří projekt, v jehož rámci experti ÚHKT vyvinou optimální metodu produkce buněk pro imunoterapii a jejich správné aplikace pacientovi s leukémií. Buněčná terapie může mít využití především u těch typů nádorů, které jsou nyní neléčitelné pomocí chemoterapie a transplantace kostní dřeně.

„Leukémie je zvlášť zákeřná forma rakoviny, kterou každoročně onemocní v ČR přes tisíc lidí, mezi nimi i desítky dětí. Rozhodli jsme se podpořit výzkum v ÚHKT s konečným cílem porazit tuto nebezpečnou nemoc,“ uvádí majitel CSG Michal Strnad a dodává: „Nabídli jsme spolupráci ÚHKT, protože se jedná o jednu z nejvýznamnějších institucí v oblasti léčby leukémie v ČR, která na jediném místě řeší léčbu pacientů, výzkum i výrobu léčebných přípravků.“

Jan Frič, vedoucí oddělení výzkumu moderní imunoterapie, uvedl: „Dar od CSG je první významnou pomocí na podporu konkrétního projektu, kterou náš ústav získává ze soukromého sektoru. Tuto pomoc nevnímáme jako dar, ale jako závazek posunout projekt léčby leukémie pomocí natural killers maximálně dopředu. O postupu projektu budeme CSG i širokou veřejnost průběžně informovat.“

Výzkumný projekt a na něj navázaná finanční podpora od CSG se budou realizovat v průběhu tří let, tedy od roku 2022 do roku 2024.

Články autora Jaroslav Martínek

Nejnovější články

Expertní pohled
Firemní benefity v roce 2024: Včerejšek neplatí!

Ke změně náhledu dochází po téměř 30 letech...

Zatímco výše prvních dvou se bude každoročně měnit,...

V této oblasti se nově zavádí pojem daňově...

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak svým zaměstnancům přispívat...

„Na straně zaměstnavatele je příspěvek na stravování v...

„Právě tato oblast budí největší vášně a je...

„Všechno plnění je potřeba načítat průběžně na mzdovém...

„Pokud jde o zaměstnavatele a třeba výše uváděný...

Pohled z praxe
Prestižní ocenění pro Lázně Luhačovice

Ocenění převzal generální ředitel Ing. Jiří Dědek: „Ocenění...

„Příkladem je naše dlouhodobá péče o přírodní minerální...

Trendy
Proč Ostrava potřebuje developery?

Místní samospráva ovšem nedokáže takovou výstavbu uspokojit sama....

„Není pochyb o tom, že jedním ze stěžejních...

Navzdory tomu se Ostrava dynamicky mění k lepšímu....

Jednou ze základních podmínek oživení městského centra je...

Věhlas Stodolní se zrodil v devadesátých letech minulého...

Že je to možné, ukazuje proměna obou břehů...

Nejnovější Aktuality

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Aktuality
Ocenění Nábytek roku 2024 ovládla kancelářská soustava

Vítězná kolekce je dílem designerů Aleše Bartáka, Michaela...

Ocenění Nábytek roku uděluje Asociace českých nábytkářů (AČN)...

Pohled z praxe
Výroba elektřiny z OZE významně vzroste, síť není připravena

Možnosti vývoje energetiky v Česku analyzovala firma v...

Martin Durčák, předseda představenstva firmy ČEPS, která zajišťuje...