×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 8. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny2. 9. 2022 07:18

Zachránci Tatry ovládli klíčovou chorvatskou značku

Zachránci kopřivnické automobilky Tatra, čeští průmyslníci René Matera a Jaroslav Strnad, ovládli skupinu Đuro Đaković Group (nadále též DDG), která představuje klíčovou značku chorvatského průmyslu. Do chorvatské skupiny vstoupili prostřednictvím investičního vehiklu DD ACQUISITON. Náročný investiční projekt, který začal již v roce 2020, byl završen konáním valné hromady DDG konané 31. srpna 2022. Investice přesáhla 750 miliónů korun. Vůči tomuto kapitálu bude upsáno 23.2 milionů nových akcií. Výsledný vlastnický podíl českého investora bude 82 procent.

Jaroslav Martínek Jaroslav Martínek autor

Vystudovaný ekolog v průběhu doktorského studia od základu změnil svůj život – na příštích deset let se stal sportovním novinářem. Nejprve působil jako šéfredaktor webu hokej.cz, následně na webu idnes.cz v rámci vydavatelství Mafra. Po založení rodiny přestoupil na stranu public relations a začal se věnovat mediální komunikaci klientů zejména v oblasti strojírenství, finančnictví a energetiky. Pracuje v agentuře PP Partners Prague.

Foto: CSG Češi koupili prestižní chorvatskou značku Foto: CSG

René Matera a Jaroslav Strnad spojili své podnikatelské osudy v roce 2013, kdy společně v dražbě získali kopřivnickou automobilku Tatra a překvapivě rychle jí dostali z krize. Jejich podíly ve společnosti DD ACQUISITON a.s. (nadále též DDA) kopírují situaci při vstupu do Tatry: Skupina CE Industries Jaroslava Strnada má 65 procent a skupina PROMET GROUP Reného Matery 35 procent.

Đuro Đaković Group d.d. (DDG) je historicky nejvýznamnější společnost a průmyslová značka v Chorvatsku. Působila v celé řadě odvětví jako dodavatel průmyslových zařízení a dopravních prostředků v energetickém, stavebním, železničním či obranném průmyslu. V současnosti je jejím hlavním výrobním programem výroba nákladních železničních vagonů různých typů. Minoritní část činnosti představuje obranný průmysl: DDG se podílí na zajištění životního cyklu obrněných vozidel ve výzbroji Chorvatské armády.

O potřebě vstupu strategického investora do DDG rozhodla chorvatská vláda již v roce 2020. V polovině tohoto roku byla managementem DDG vyhlášena na Záhřebské burze veřejná pozvánka k účasti ve výběrovém řízení na vstup strategického investora, který by provedl rekapitalizaci a stal se majoritním akcionářem skupiny. „Důvodem pro prodej DDG byla neutěšená finanční i odbytová situace společnosti, která měla problémy s likviditou a potřebovala zásadní restrukturalizaci rozvahy, jejímž základem byla kapitalizace původních závazků ve výši 300 miliónů HRK a navýšení základního kapitálu ze strany nového investora ve výši 232 mil. HRK,“ upřesňuje předseda představenstva CE Industries Adam Šotek.

Česká nabídka nejprve postoupila spolu se dvěma dalšími společnostmi do druhého kola, ve kterém zvítězila zejména na základě kvality restrukturalizačního plánu. Martin Kamarád, finanční ředitel skupiny PROMET GROUP, uvádí: „Zatímco ostatní účastníci soutěže předpokládali omezování aktivit společností a rozprodej majetku, my jsme slíbili nejen zachovat pracovní místa a aktivity skupiny ve všech stěžejních oborech, ale také je významně navyšovat a rozvíjet přes nové zakázky. Tento slib se nám už nyní daří plnit.“

René Matera, vlastník PROMET GROUP, uvádí: „Jsem rád, že se nám spolu s Jaroslavem podařilo uskutečnit další významnou akvizici, tentokrát mimo Českou republiku. Stejně jako v případě Tatry, i při vstupu do Đuro Đaković nám pomáhal skvělý tým českých i chorvatských manažerů, díky kterým se stav společnosti již v tomto roce významně zlepšil. Plníme tak závazek, který jsme Chorvatsku dali a děkujeme chorvatské vládě za příležitost, kterou nám poskytla.“

Jaroslav Strnad, vlastník CE Industries, uvádí: „Jsou tu samozřejmě podobnosti s Tatrou. Đuro Đaković je symbolem chorvatského průmyslu a procházel před naším vstupem vleklou krizí. Na rozdíl od Tatry, kde jsme byli s Reném jediní vážní zájemci, tady jsme jako čeští investoři uspěli v náročné soutěži, které se účastnili i významní místní podnikatelé. Stejně jako v případě Tatry, i zde cítíme s Reném velkou odpovědnost vůči zaměstnancům, zákazníkům i chorvatskému státu, který má prodej i další vývoj firmy pod drobnohledem. Děkujeme chorvatské vládě za důvěru a spolupráci na tomto náročném projektu.“

Hlavním úkolem managementu, který byl dosazen do Duro Dakovič v loňském roce a v jehož čele stojí v pozici člena představenstva a CEO zkušený český manažer Pavel Maroušek, bylo pro roky 2022 a 2023 získat zakázkovou náplň v oblasti výroby vagónů, optimalizovat průchod zakázek firmou a zvýšit výrobu na trojnásobek objemu roku 2021. To se podařilo: Prodeje v roce 2022 vzrostly z 260 vagónů v roce 2021 na cca 600. Pro rok 2023 je zajištěna zakázková náplň na cca 800 vagónů. Zároveň roky 2022 a 2023 přinesou nejvyšší čísla prodejů vagónů v historií Duro Dakovič.  Klíčovým faktorem pro úspěch bylo nastavení nových logistických a technologických procesů ve společnosti a získání důvěry zákazníků, jako jsou evropsky významné železniční společnosti GATX, Wascosa, Ermewa a VTG.

Malou část tržeb Duro Dakovič tržeb v objemu nižších desítek miliónů HRK za rok tvoří obranný průmysl. Tato část Duro Dakovič se zabývá zejména servisem vojenské techniky pro Chorvatskou republiku. Do budoucna má vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě významný rozvojový potenciál.

Články autora Jaroslav Martínek

Nejnovější články

Analýzy ze Spořky
Česko je v pasti ekonomiky středních příjmů

Dominantním příběhem české ekonomiky posledních třicet let je...

Tři čtvrtiny našeho konvergenčního úsilí nicméně proběhly v...

Česká ekonomika, podobně jako ostatní státy, byla od...

Jsme tedy ve stavu, kdy Jsme tedy ve...

Analýzy
Digitalizace českého stavebnictví prochází zlomovým rokem

Zatímco digitální inovace se v mnoha oborech hospodářství...

Zajištění rychlejšího a transparentního stavebního řízení se stalo...

Plynulost a rychlost stavebního řízení musí zajistit funkční...

Pro úspěšné fungování digitalizace stavebního řízení existují určitá...

Firmy ve stavebnictví rozvíjejí řadu procesů digitalizace interních...

Soukromý sektor má před státní správou viditelný náskok,...

Výhodou vypisování projektových zakázek v režimu BIM je...

„Ministerstvo dopravy, ale i celý rezort dopravy se...

Trendy
Ve facility managementu hraje ESG stále důležitější roli

„Od roku 2024 má vstoupit v platnost směrnice...

S tím, jak se nemovitosti pronajímají, byly nedávno...

Jakmile si společnost pořídí například novou vzduchotechniku, musí...

Směrnicemi se provozovatelé budov budou muset řídit také...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Řetězce ukazují, že když se chce, i recyklovat jde

Pilotní testování probíhalo ve vybraných prodejnách v Praze, Brně,...

Co se týká chování zákazníků, pilotní testování odhalilo,...

Pro úspěch systému zálohování PET lahví a plechovek...

Představením prvotních výsledků testování a projednáváním parametrů celoplošného...

Aktuality
Deloitte hledá ve střední Evropě budoucí jednorožce

„Program odhaluje technologie a trendy, které se brzy...

Program je otevřen pro společnosti se sídlem v...

V předchozích ročnících dominovaly padesátce rychle rostoucích společností...

V současnosti panuje na trhu velká nejistota a...

Aktuality
Ministr ocenil obchodní řetězce za český sortiment

„Jsem velmi rád, že spolupráce mezi oběma stranami...

„U všech významných prodejců českého ovoce a zeleniny...

„Je jistě chvályhodné, že ministerstvo zemědělství vedle oceňování...