Pondělí 22. července 2024
ikona hodiny2. 9. 2022 07:18

Zachránci Tatry ovládli klíčovou chorvatskou značku

Zachránci kopřivnické automobilky Tatra, čeští průmyslníci René Matera a Jaroslav Strnad, ovládli skupinu Đuro Đaković Group (nadále též DDG), která představuje klíčovou značku chorvatského průmyslu. Do chorvatské skupiny vstoupili prostřednictvím investičního vehiklu DD ACQUISITON. Náročný investiční projekt, který začal již v roce 2020, byl završen konáním valné hromady DDG konané 31. srpna 2022. Investice přesáhla 750 miliónů korun. Vůči tomuto kapitálu bude upsáno 23.2 milionů nových akcií. Výsledný vlastnický podíl českého investora bude 82 procent.

Jaroslav Martínek Jaroslav Martínek autor

Vystudovaný ekolog v průběhu doktorského studia od základu změnil svůj život – na příštích deset let se stal sportovním novinářem. Nejprve působil jako šéfredaktor webu hokej.cz, následně na webu idnes.cz v rámci vydavatelství Mafra. Po založení rodiny přestoupil na stranu public relations a začal se věnovat mediální komunikaci klientů zejména v oblasti strojírenství, finančnictví a energetiky. Pracuje v agentuře PP Partners Prague.

Foto: CSG Češi koupili prestižní chorvatskou značku Foto: CSG

René Matera a Jaroslav Strnad spojili své podnikatelské osudy v roce 2013, kdy společně v dražbě získali kopřivnickou automobilku Tatra a překvapivě rychle jí dostali z krize. Jejich podíly ve společnosti DD ACQUISITON a.s. (nadále též DDA) kopírují situaci při vstupu do Tatry: Skupina CE Industries Jaroslava Strnada má 65 procent a skupina PROMET GROUP Reného Matery 35 procent.

Đuro Đaković Group d.d. (DDG) je historicky nejvýznamnější společnost a průmyslová značka v Chorvatsku. Působila v celé řadě odvětví jako dodavatel průmyslových zařízení a dopravních prostředků v energetickém, stavebním, železničním či obranném průmyslu. V současnosti je jejím hlavním výrobním programem výroba nákladních železničních vagonů různých typů. Minoritní část činnosti představuje obranný průmysl: DDG se podílí na zajištění životního cyklu obrněných vozidel ve výzbroji Chorvatské armády.

O potřebě vstupu strategického investora do DDG rozhodla chorvatská vláda již v roce 2020. V polovině tohoto roku byla managementem DDG vyhlášena na Záhřebské burze veřejná pozvánka k účasti ve výběrovém řízení na vstup strategického investora, který by provedl rekapitalizaci a stal se majoritním akcionářem skupiny. „Důvodem pro prodej DDG byla neutěšená finanční i odbytová situace společnosti, která měla problémy s likviditou a potřebovala zásadní restrukturalizaci rozvahy, jejímž základem byla kapitalizace původních závazků ve výši 300 miliónů HRK a navýšení základního kapitálu ze strany nového investora ve výši 232 mil. HRK,“ upřesňuje předseda představenstva CE Industries Adam Šotek.

Česká nabídka nejprve postoupila spolu se dvěma dalšími společnostmi do druhého kola, ve kterém zvítězila zejména na základě kvality restrukturalizačního plánu. Martin Kamarád, finanční ředitel skupiny PROMET GROUP, uvádí: „Zatímco ostatní účastníci soutěže předpokládali omezování aktivit společností a rozprodej majetku, my jsme slíbili nejen zachovat pracovní místa a aktivity skupiny ve všech stěžejních oborech, ale také je významně navyšovat a rozvíjet přes nové zakázky. Tento slib se nám už nyní daří plnit.“

René Matera, vlastník PROMET GROUP, uvádí: „Jsem rád, že se nám spolu s Jaroslavem podařilo uskutečnit další významnou akvizici, tentokrát mimo Českou republiku. Stejně jako v případě Tatry, i při vstupu do Đuro Đaković nám pomáhal skvělý tým českých i chorvatských manažerů, díky kterým se stav společnosti již v tomto roce významně zlepšil. Plníme tak závazek, který jsme Chorvatsku dali a děkujeme chorvatské vládě za příležitost, kterou nám poskytla.“

Jaroslav Strnad, vlastník CE Industries, uvádí: „Jsou tu samozřejmě podobnosti s Tatrou. Đuro Đaković je symbolem chorvatského průmyslu a procházel před naším vstupem vleklou krizí. Na rozdíl od Tatry, kde jsme byli s Reném jediní vážní zájemci, tady jsme jako čeští investoři uspěli v náročné soutěži, které se účastnili i významní místní podnikatelé. Stejně jako v případě Tatry, i zde cítíme s Reném velkou odpovědnost vůči zaměstnancům, zákazníkům i chorvatskému státu, který má prodej i další vývoj firmy pod drobnohledem. Děkujeme chorvatské vládě za důvěru a spolupráci na tomto náročném projektu.“

Hlavním úkolem managementu, který byl dosazen do Duro Dakovič v loňském roce a v jehož čele stojí v pozici člena představenstva a CEO zkušený český manažer Pavel Maroušek, bylo pro roky 2022 a 2023 získat zakázkovou náplň v oblasti výroby vagónů, optimalizovat průchod zakázek firmou a zvýšit výrobu na trojnásobek objemu roku 2021. To se podařilo: Prodeje v roce 2022 vzrostly z 260 vagónů v roce 2021 na cca 600. Pro rok 2023 je zajištěna zakázková náplň na cca 800 vagónů. Zároveň roky 2022 a 2023 přinesou nejvyšší čísla prodejů vagónů v historií Duro Dakovič.  Klíčovým faktorem pro úspěch bylo nastavení nových logistických a technologických procesů ve společnosti a získání důvěry zákazníků, jako jsou evropsky významné železniční společnosti GATX, Wascosa, Ermewa a VTG.

Malou část tržeb Duro Dakovič tržeb v objemu nižších desítek miliónů HRK za rok tvoří obranný průmysl. Tato část Duro Dakovič se zabývá zejména servisem vojenské techniky pro Chorvatskou republiku. Do budoucna má vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě významný rozvojový potenciál.

Články autora Jaroslav Martínek

Nejnovější články

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Trendy
Vznikla CNAIP – Česká národní AI platforma

Většina zakládajících členů CNAIP se intenzivně věnuje rozvoji ekosystému umělé...

Česká národní AI platforma chce také šířit ve...

Více než polovina firem v Česku zatím umělou inteligenci...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Aktuality
Hospodářská komora: Průmysl nesmí být omezován

Kvantitativní část Státní energetické koncepce i Politiky ochrany...

Státní energetická koncepce postrádá podle Komory důsledné vyhodnocení...

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...