×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Středa 7. prosince 2022
Přihlásit se / Zaregistrovat se

MSV: Firmy budou v reakci na růst cen energií hledat úspory

Diskutovat o tom budou v rámci strojírenského veletrhu na panelu, který uspořádá Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK) ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR). Diskuse se koná v rámci brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu  5. 10. 2022 od 13 do 15 hodin.

Milan Matyáš Deutsch ikona hodiny30. 9. 2022 07:40
Foto: FČOK French Pavilion, MSV 2019 Foto: FČOK

„V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu, který považujeme za jednu z klíčových událostí v oblasti inovativního průmyslu, jsme se zaměřili na aktuální ekonomickou situaci v kontextu rostoucích cen energií a inflace. Na panelové diskusi k udržitelnému podnikání zveřejníme závěry průzkumu mezi našimi členskými firmami, který zjišťoval konkrétní dopady na jejich plány, případná úsporná opatření a očekávání v oblasti vládní podpory. Zároveń chceme spolu s hosty na panelu prezentovat konkrétní příklady inovací v energetických úsporách a udržitelném podnikání,”  uvedl Roland Bourgeois, předseda správní rady FČOK.

Panelová diskuse se zaměří na tři klíčové oblasti

  • V současnosti jsme svědky dramatického růstu cen energií. Jaké kroky podnikly firmy pro zmírnění dopadů tohoto růstu, aby si zachovaly konkurenceschopnost? Jaká opatření plánují implementovat v blízké budoucnosti?
  • Jakým způsobem se se současnou situací vypořádávají jejich klienti? Existují řešení, která jim mohou nabídnout, aby dokázali této situaci lépe čelit?
  • Ovlivnila současná energetická krize politiku firem v oblasti udržitelnosti a energetické efektivity? Může být příležitostí, jak přechod k zelenému a odpovědnému fungování urychlit?

„Letošní velmi náročný rok ukazuje z pohledu udržitelnosti dvě zásadní věci. Zaprvé, že cestou udržení konkurenceschopnosti firem jsou neustálé inovace nejen v energetické oblasti a důraz na přidanou hodnotu. Ale zároveň platí i druhá zkušenost – že environmentální vize i jejich realizace musejí respektovat realitu v konkrétní zemi. Podniky jsou si vědomy, že mají zodpovědnost za dopady své činnosti na prostředí, ve kterém působí. A že to od nich očekávají zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, vlády i neziskovky. Zároveň ale kroky EU i vlád nesmí podtrhnout jejich konkurenceschopnost,“ říká Petr Jonák, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, který ve Svazu vede expertní tým pro udržitelnost. „V kontextu rostoucích cen energie se české firmy snaží ušetřit náklady a nejčastěji zvažují investici do fotovoltaické elektrárny nebo do výměny zdrojů osvětlení. Pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny chystá skoro 60 % oslovených podniků, úspornější osvětlení plánuje instalovat víc než polovina firem. Čtvrtina firem bude také v rámci úspor energie modernizovat svou otopnou soustavu,“ vysvětluje Petr Jonák na základě závěru zářijového průzkumu SP ČR o dopadu cen energie na firmy

Francouzsko-české fórum na téma udržitelného průmyslu a energetické účinnost

Koná se v administrativní budově BVV, kinosál 102, 5. 10. 2022 od 13 do 15 hodin. Partnery a zároveň účastníky panelu jsou Komerční banka, Manutan, Schneider Electric, Total Energies a Veolia. Moderované diskuse se zúčastní vedle zástupců partnerských firem také mluvčí FČOK, SPČR, BVV a francouzského regionu Auvergne-Rhône-Alpes, který je strategickým partnerem letošního veletrhu.

Akreditace pro média: milan.deutsch@emd-pr.cz, T: 775556587

Registrace pro účastníky.

FČOK provedla v uplynulých týdnech průzkum mezi svými členskými firmami, který se zaměřil na dopady nárůstu cen energií a inflace na jejich plány a podnikání. 51 % firem v něm uvedlo, že vysoké ceny energií a rostoucí inflace budou mít velký dopad na jejich podnikání, pro 7 % bude dokonce kritický. V důsledku aktuální situace plánují  v krátkodobém až střednědobém horizontu zavádět konkrétní opatření – nejčastěji půjde o snížení výdajů, navýšení cen zboží a služeb, zmrazení investic a náboru zaměstnanců. Nadpoloviční většina firem přesto plánuje v nejbližších letech investovat – a to nejčastěji do lidských zdrojů, technologií a udržitelného rozvoje. 67 % firem také plánuje zvyšovat mzdy, z čehož polovina až o 10 %. Většina firem (86 %)  v průzkumu vyjádřila nespokojenost s vládní podporou v současné situaci. Očekávají od ní především zastropování cen energií (54 % respondentů) a daňové podpory (22 %). Jako hlavní překážky podnikání v České republice pochopitelně na prvním místě firmy uvedly ceny energií a inflaci, mezi dalšími pak figurovala geopolitická situace, místní měna, pokles kupní síly a nedostatek pracovní síly.

Panelovou diskusi Francouzsko-české obchodní komory můžete sledovat živě zde.

Rozsáhlý průzkum, který se zaměřil na reakci českých firem na aktuální energetickou krizi, nedávno zveřejnil také SPČR. Z šetření svazu vyplynulo, že na příští rok má zafixované ceny elektřiny jen asi 20 % firem, u plynu pak má na rok 2023 zajištěný kontrakt 22 % firem. Více než dvě třetiny oslovených podniků zároveň zaznamenaly problémy při vyjednávání smluv na dodávku energie na příští rok. Detailní závěry průzkumu.

Mezinárodního strojírenského veletrhu, který je považován za nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě a který je často označován za Hannover střední Evropy, se letos zúčastní přes 1200 vystavovatelů z 41 zemí. Firmy se budou prezentovat celkem v 8 pavilonech.

Nejnovější články

Aktuality
Jednejte s cizinci bez problémů. Ve svém jazyce

TAP2U je aplikace, která spojuje ty, kteří jsou...

Nápad vzešel z potřeby dorozumět se v rámci...

Expertní pohled
Jak dosáhnout stability cen energií v Česku?

Začátkem třetí dekády tohoto století bude Česká republika...

Komunitní sítě umožňují subjektům nakupovat nebo dodávat elektřinu...

Na trhu je mnoho menších i větších firem,...

Současný vývoj velkoobchodních cen elektřiny a jejich strmý...

Česko má největší poměr výroby elektřiny z uhlí...

Energetická koncepce založená na decentralizaci, zvýšené flexibilitě, inteligenci...

Analýzy ze Spořky
Kam se ztratila schopnost stavět rychle a efektivně?

Empire State Building byl nakonec dokončen před stanovaným...

Na druhé straně, aktéři, kteří se staví proti...

A kdeže jsme tedy ztratili tu rychlost a...

Nejnovější Události

Události
Veletržní podzim v Praze: CZECHBUS a SCTS

Termín konání obou akcí je 22. až 24....

Profesionálové z oblasti české a středoevropské silniční hromadné...

Veletrh CZECHBUS bude nabitý zejména novými modely autobusů...

Letošní novinkou je interaktivní, specializovaný B2B veletrh se...

Svou expozici představí mimo jiné i firmy jako...

Události
Studená (hospodářská) válka: Rizika nového ab/normálu

Dopolední program 9:30 – 11:00 (Re)definice bezpečnosti  armádní...

Odpolední program   13:00 – 14:00 Ekonomika Moderuje:...

Události
Cestovní ruch musí být především udržitelný 

„Priority českého předsednictví v oblasti cestovního ruchu se...

Ministr Ivan Bartoš zároveň usiluje o prostředky pro...