Středa 28. února 2024
ikona hodiny30. 9. 2022 07:40

MSV: Firmy budou v reakci na růst cen energií hledat úspory

Diskutovat o tom budou v rámci strojírenského veletrhu na panelu, který uspořádá Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK) ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR). Diskuse se koná v rámci brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu  5. 10. 2022 od 13 do 15 hodin.

Milan Matyáš Deutsch autor

Foto: FČOK French Pavilion, MSV 2019 Foto: FČOK

„V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu, který považujeme za jednu z klíčových událostí v oblasti inovativního průmyslu, jsme se zaměřili na aktuální ekonomickou situaci v kontextu rostoucích cen energií a inflace. Na panelové diskusi k udržitelnému podnikání zveřejníme závěry průzkumu mezi našimi členskými firmami, který zjišťoval konkrétní dopady na jejich plány, případná úsporná opatření a očekávání v oblasti vládní podpory. Zároveń chceme spolu s hosty na panelu prezentovat konkrétní příklady inovací v energetických úsporách a udržitelném podnikání,”  uvedl Roland Bourgeois, předseda správní rady FČOK.

Panelová diskuse se zaměří na tři klíčové oblasti

  • V současnosti jsme svědky dramatického růstu cen energií. Jaké kroky podnikly firmy pro zmírnění dopadů tohoto růstu, aby si zachovaly konkurenceschopnost? Jaká opatření plánují implementovat v blízké budoucnosti?
  • Jakým způsobem se se současnou situací vypořádávají jejich klienti? Existují řešení, která jim mohou nabídnout, aby dokázali této situaci lépe čelit?
  • Ovlivnila současná energetická krize politiku firem v oblasti udržitelnosti a energetické efektivity? Může být příležitostí, jak přechod k zelenému a odpovědnému fungování urychlit?

„Letošní velmi náročný rok ukazuje z pohledu udržitelnosti dvě zásadní věci. Zaprvé, že cestou udržení konkurenceschopnosti firem jsou neustálé inovace nejen v energetické oblasti a důraz na přidanou hodnotu. Ale zároveň platí i druhá zkušenost – že environmentální vize i jejich realizace musejí respektovat realitu v konkrétní zemi. Podniky jsou si vědomy, že mají zodpovědnost za dopady své činnosti na prostředí, ve kterém působí. A že to od nich očekávají zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, vlády i neziskovky. Zároveň ale kroky EU i vlád nesmí podtrhnout jejich konkurenceschopnost,“ říká Petr Jonák, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, který ve Svazu vede expertní tým pro udržitelnost. „V kontextu rostoucích cen energie se české firmy snaží ušetřit náklady a nejčastěji zvažují investici do fotovoltaické elektrárny nebo do výměny zdrojů osvětlení. Pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny chystá skoro 60 % oslovených podniků, úspornější osvětlení plánuje instalovat víc než polovina firem. Čtvrtina firem bude také v rámci úspor energie modernizovat svou otopnou soustavu,“ vysvětluje Petr Jonák na základě závěru zářijového průzkumu SP ČR o dopadu cen energie na firmy

Francouzsko-české fórum na téma udržitelného průmyslu a energetické účinnost

Koná se v administrativní budově BVV, kinosál 102, 5. 10. 2022 od 13 do 15 hodin. Partnery a zároveň účastníky panelu jsou Komerční banka, Manutan, Schneider Electric, Total Energies a Veolia. Moderované diskuse se zúčastní vedle zástupců partnerských firem také mluvčí FČOK, SPČR, BVV a francouzského regionu Auvergne-Rhône-Alpes, který je strategickým partnerem letošního veletrhu.

Akreditace pro média: milan.deutsch@emd-pr.cz, T: 775556587

Registrace pro účastníky.

FČOK provedla v uplynulých týdnech průzkum mezi svými členskými firmami, který se zaměřil na dopady nárůstu cen energií a inflace na jejich plány a podnikání. 51 % firem v něm uvedlo, že vysoké ceny energií a rostoucí inflace budou mít velký dopad na jejich podnikání, pro 7 % bude dokonce kritický. V důsledku aktuální situace plánují  v krátkodobém až střednědobém horizontu zavádět konkrétní opatření – nejčastěji půjde o snížení výdajů, navýšení cen zboží a služeb, zmrazení investic a náboru zaměstnanců. Nadpoloviční většina firem přesto plánuje v nejbližších letech investovat – a to nejčastěji do lidských zdrojů, technologií a udržitelného rozvoje. 67 % firem také plánuje zvyšovat mzdy, z čehož polovina až o 10 %. Většina firem (86 %)  v průzkumu vyjádřila nespokojenost s vládní podporou v současné situaci. Očekávají od ní především zastropování cen energií (54 % respondentů) a daňové podpory (22 %). Jako hlavní překážky podnikání v České republice pochopitelně na prvním místě firmy uvedly ceny energií a inflaci, mezi dalšími pak figurovala geopolitická situace, místní měna, pokles kupní síly a nedostatek pracovní síly.

Panelovou diskusi Francouzsko-české obchodní komory můžete sledovat živě zde.

Rozsáhlý průzkum, který se zaměřil na reakci českých firem na aktuální energetickou krizi, nedávno zveřejnil také SPČR. Z šetření svazu vyplynulo, že na příští rok má zafixované ceny elektřiny jen asi 20 % firem, u plynu pak má na rok 2023 zajištěný kontrakt 22 % firem. Více než dvě třetiny oslovených podniků zároveň zaznamenaly problémy při vyjednávání smluv na dodávku energie na příští rok. Detailní závěry průzkumu.

Mezinárodního strojírenského veletrhu, který je považován za nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě a který je často označován za Hannover střední Evropy, se letos zúčastní přes 1200 vystavovatelů z 41 zemí. Firmy se budou prezentovat celkem v 8 pavilonech.

Články autora Milan Matyáš Deutsch

Nejnovější články

Aktuality
Eviden ocení nejlepší počiny mladých vědců

„Na Cenu Josepha Fouriera se vždy velmi těšíme....

Své studenty mohou do soutěže přihlásit všechny výzkumné...

„Ačkoliv by někdo mohl říci, že ocenění se...

Trendy
Prognóza pro rok 2024: Stavebnictví čekají změny

Pohled expertů napříč realitním sektorem a jejich výhled...

Výhled pro evropský realitní trh pro rok 2024...

Další výzvou je velký nedostatek nových bytů, snížená...

Stále palčivějším tématem je také ochrana životního prostředí....

Ekonomická nejistota se dotýká ziskovosti společností. Využití nových...

V současnosti je k dispozici celá řada digitálních nástrojů navržených...

Expertní pohled
Cena zlata prošla korekcí. Jedná se o příležitost?

Po dosažení nejvyšší míry inflace ve výši 9,1...

Obchodníci nyní posunuli sázky na první snížení úrokových...

Nejnovější Videa & Podcasty

Videa & Podcasty
Česko jede na nízkou cenu

Odpovídat bude a Model pro poskytování kvalitní služby...

Model pro poskytování kvalitní služby je novinka –...

Videa & Podcasty
Český startup přináší revoluci do medicíny

Tato epizoda je návštěvou ve startupu Plasma for...

V České republice jsou statisíce firem. A bezpochyby...

Videa & Podcasty
Kufřík pozná drogy, špatné léky i šizený alkohol

Například odhalí padělky léků nebo vystopuje drogy pocházející...

Vznikající metodu představuje i náš COTcast. Příjemný poslech!

Principem je tzv. chemický UV-otisk prstu. Vzorek léku...

Počátky projektu sahají k výzkumu, který Lukáš Nejdl prováděl...

Aby se výzkum posunul z laboratoře k sestavení prototypu, musel...