Neděle 14. července 2024
ikona hodiny5. 7. 2021 09:35

65 % firem zaznamenalo pokles obratu, přesto plánují nábor nových zaměstnanců

Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK) zveřejnila výsledky průzkumu mezi firmami, který se zaměřil na dopady pandemie na jejich podnikání, obchodní výsledky, investice a plány do budoucna. 

Milan Matyáš Deutsch autor

Foto: FČOK French Pavilion, MSV 2019 Foto: FČOK

„Náš průzkum potvrdil, že pandemie měla negativní dopad na velkou část firem v České republice. Firmy však přesto zůstávají optimistické – většina z nich zachovala nebo navýšila investice a téměř polovina dokonce plánuje nábor nových zaměstnanců. Překážkou podnikání je však vedle možného návratu epidemiologických restrikcí také nedostatek kvalifikované pracovní síly, se kterým se firmy potýkají dlouhodobě,“ uvedl Roland Bourgeois, předseda FČOK.

Demografie průzkumu

Průzkum proběhl v květnu 2021 mezi českými firmami a francouzskými firmami, které působí v ČR a jsou členy FČOK. Své odpovědi poskytlo 82 respondentů. Více než polovina byly firmy o velikosti 11-150 zaměstnanců, čtvrtinu firmy nad 251 zaměstnanců, zbývající čtvrtinu malé podniky s méně než 11 zaměstnanci. 68 % tvořily firmy s francouzským majoritním vlastníkem, 22 % české firmy a 8 % jiné.

Dopady pandemie – snížení obratu a zrychlení digitalizace

Třetina firem zaznamenala nárůst nebo zachování stejného obratu. 65 % firem však obrat poklesl,  přičemž téměř čtvrtině o více než 20 %. Propouštět zaměstnance muselo 40 % firem , zatímco 43 % udrželo jejich počet. Pandemie také  ve většině firem urychlila změny. 61 % z nich zavedlo digitalizaci procesů, 60 % firem  práci z domova a 62 % řízení na dálku. Co se týká digitalizace procesů, nejvíce se dotklo těchto oblastí: týmové schůzky, setkání s partnery a klienty. Přesto většina firem stále preferuje tradiční formáty firemních a networkingových akcí, výstav a veletrhů.

Francouzsko-česká obchodní komora a LeBooster

Francouzsko-česká obchodní komora je členem mezinárodní sítě 124 francouzských obchodních komor v 95 zemích světa. Již 25 let je nezávislou organizací, která se stoprocentně samofinancuje a reprezentuje podnikatelskou komunitu více než 281 firem v České republice. Členské firmy zaměstnávají přes 78 000 lidí a dosahují v České republice obratu přes 163 miliard korun. Komora se zaměřuje na několik klíčových oblastí, kterými jsou podpora podnikání členů a vytváření nových obchodních příležitostí, informování a zviditelnění členů v rámci komunity i navenek, setkávání zástupců firem skrze profesní kluby a další příležitosti pro networking.

Jednou z klíčových rolí komory je podpora vstupu francouzských firem na český trh, ať již formou investic, akvizic nebo francouzského exportu zboží a služeb. Tyto aktivity, zastřešené pod značkou “LeBooster”, zahrnují studie a analýzy trhu, benchmarking, nábor nových zaměstnanců, zakládání poboček a účetní a daňovou správu.  Ročně takto komora pomůže v průměru 60 firmám.

Optimistické investiční plány

62 % firem uvedlo, že pandemie na investice neměla vliv. Pouze 18 % investice zastavilo nebo snížilo, ale stejný počet dokonce investiční výdaje navýšil. Ke snižování výdajů došlo především v oblasti marketingu, nemovitostí a lidských zdrojů. Většina firem se rozhodla investovat do technologií, např. do digitalizace nástrojů, automatizace procesů, analýzy a správy dat nebo do kybernetické bezpečnosti. Třetina firem také zmínila, že plánuje investice do lidských zdrojů, kde dominuje vzdělávání, nábor nových zaměstnanců, interní komunikace a teambuilding. Téměř polovina firem dokonce plánuje nábor nových zaměstnanců a pouze 9 % bude propouštět.

Pandemie měla i vliv na postoj vůči společenské odpovědnosti

Polovina firem uvedla, že pandemie změnila jejich postoj ke společenské zodpovědnosti. Nejvíce se to odrazilo ve větší citlivosti vůči environmentálním a sociálním otázkám, změnám pracovního prostředí a zvážení nutnosti pracovních cest. Firmy dále také zmínily lepší nakládání s odpady, odpovědný nákup a podporu diverzity.

Hlavní překážky podnikání 

Největší překážkou v podnikání je podle většiny respondentů opětovný návrat epidemiologických restrikcí a třetina vidí jako problematický nedostatek pracovní síly. Mezi další překážky podnikání firmy zařadily problémy zásobování, legislativu, inflaci a pokles poptávky.

„V posledních letech jsme zaznamenali jasný nárůst přímých českých investic ve Francii. Na tento trend nebude mít zřejmě pandemie výrazný vliv. Pro české firmy je i nadále Francie atraktivním trhem s velkým potenciálem. Aktuálně jsou v této oblasti aktivní především firmy podnikající v oblasti e-commerce. Je tedy zřejmé – a potvrdil to i náš průzkum – že firmy si i přes náročné tržní podmínky zachovaly optimistický výhled do budoucna,“ okomentoval situaci Michal Macko, ředitel FČOK.

Články autora Milan Matyáš Deutsch

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Analýzy

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Analýzy
Průzkum CBRE: Věřitelé v Evropě jsou otevřeni podnikání

„Celkem 63 % respondentů předpokládá zvýšení úvěrové aktivity....

Průmyslové nemovitosti a projekty nájemního bydlení jsou nejvíce...

Dvě třetiny dotázaných předpokládají, že požadavky na poskytování...