Čtvrtek 13. června 2024
ikona hodiny22. 4. 2022 08:40

Energetická účinnost budov je výzvou pro Evropu i Česko

Francouzsko-česká obchodní komora prostřednictvím platformy Sustainable Business Forum a francouzské velvyslanectví v Praze uspořádaly konferenci Zlepšení energetické účinnosti budov: ekologická, ekonomická a společenská výzva pro Evropu.

Milan Matyáš Deutsch autor

Foto: Shutterstock.com Energetická účinnost budov je výzvou i pro Česko Foto: Shutterstock.com

Konference organizovaná na francouzském velvyslanectví u příležitosti francouzského předsednictví EU si vytyčila následující cíle:

 • Vysvětlit a podpořit závazek a opatření EU ke zlepšení energetické náročnosti budov, zejména prostřednictvím opatření plánovaných v balíčku Fit for 55, který se bude projednávat v roce 2022 za francouzského a následně českého předsednictví.
 • Představit francouzské a české veřejné iniciativy a strategie v této oblasti a ukázat jejich soulad s obecnou strategií EU v oblasti energetické renovace budov a infrastruktury.
 • Prezentovat možnosti financování řešení v oblasti energetické renovace budov.
 • Představit francouzské technologické a průmyslové firmy působící v ČR a jejich know-how, a ukázat, že umí čelit výzvám v oblasti energetické účinnosti budov.
 • Představit budoucí projekty francouzsko-české spolupráce v této oblasti.

Diskuse se zúčastnili zástupci Evropské komise, francouzského Ministerstva pro ekologickou transformaci, francouzského Ministerstva Evropy a zahraničních věcí. Z českých institucí byli přítomni zástupci  Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a asociace Šance pro budovy.

Své know-how v této oblasti a konkrétní řešení pro zlepšení energetické účinnosti budov prezentovaly firmy Equans, Legrand, Saint-Gobain, Schneider Electric, VCES a Veolia.

Možnosti financování řešení v oblasti renovace budov představili zástupci Evropské investiční banky, Ministerstva průmyslu a obchodu a Komerční banky.

Zaznělo v panelech

„V budovách je stále významný potenciál snižovat spotřebu energií a přispět tak k naplnění mezinárodních závazků. Proto jsme se rozhodli v rámci naší platformy Sustainable Business Forum uspořádat panelovou diskusi na téma energetické účinnosti budov v evropském kontextu,“ uvedl Roland Bourgeois, předseda Francouzsko-české obchodní komory. „V souvislosti s rostoucími náklady na energie sílí zájem o co nejnižší energetickou náročnost bydlení. Není proto překvapením, že si francouzské předsednictví v Radě EU stanovilo energetickou účinnost budov jako svou prioritu,“ dodává Roland Bourgeois.

Fakta k tématu

 • Budovy jsou v Česku zodpovědné za zhruba 37 procent konečné spotřeby energie a produkují zhruba 35 procent emisí uhlíku.
 • V Evropě se budovy podílejí 40 % na celkové spotřebě energie a 36 % na emisích skleníkových plynů. Cíl uhlíkové neutrality v roce 2050 proto vyžaduje zrychlení tempa energetické renovace budov.
 • V českém národním plánu obnovy, financovaném z programu EU Next generation EU, se počítá s částkou 0,3 miliardy eur na renovaci veřejných budov a 0,6 miliard eur na renovaci soukromých budov.
 • Průměrné stáří rodinných a bytových domů v ČR je 50 let. Přitom se předpokládá, že 80 % stávajícího fondu budov zde bude stát ještě i v roce 2050.
 • Renovace energeticky náročných budov se týká 75 % rodinných domů, 60 % bytových domů a 50 % veřejných a komerčních budov.
 • Do roku 2050 lze pomocí renovací budov snížit celkové emise ČR až o 28 %. Moderní budovy nešetří jen energii, ale mohou ji i vyrábět, mohou využívat dešťovou vodu nebo díky vegetačním střechám zlepšovat lokální mikroklima.
 • Zvýšení energetické účinnosti je jednou z priorit v rámci balíčku návrhů Fit for 55, jehož první část Evropská komise představila v červenci 2021. Úspory v budovách jsou pak součástí tzv. Renovační vlny, iniciativy EU, jejímž cílem je renovovat do roku 2030 zhruba 35 milionů budov.

Zdroje: MPO, aliance Šance pro budovy, Francouzsko-česká obchodní komora

„Posílení energetické účinnosti a zejména zlepšení energetické náročnosti budov je jedním z pilířů evropského úsilí o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, jehož cílem je snížit u budov spotřebu energie a emise skleníkových plynů. Ruská vojenská agrese proti Ukrajině navíc k nezbytnosti uhlíkové neutrality dodává ještě nutnost snížit vnější energetickou závislost Evropské unie, a to pokud možno i prostřednictvím snížení naší spotřeby. Zlepšení energetické náročnosti budov se na tom musí plně podílet. V rámci Green Dealu je tato výzva jednou z priorit francouzského a následně českého předsednictví Rady EU, neboť je hybnou silou pro příležitosti k růstu, pro inovace a pro boj proti energetické chudobě. Urychlení energetické renovace budov a bydlení, díky finančním nástrojům poskytnutým Evropskou unií, Evropskou investiční bankou a členskými státy, nabízí významné ekonomické a průmyslové příležitosti spolupráce a nové trhy pro naše podniky, což podnítí růst, zaměstnanost a ekonomické výměny, a zároveň to bude přispívat k plnění našich klimatických cílů a k evropské energetické nezávislosti,” uvedl M. Alexis Dutertre, velvyslanec Francie v České republice.

„Budovy jsou odpovědné za 40 % celkové spotřeby energie v Evropě, ze ⅔ se jedná o energie na vytápění. Vzhledem k plánovanému odchodu od uhlí teď v českých domácnostech vévodí plyn.  Energeticky účinné renovace, tedy snížení celkové potřeby energie kvalitním zateplením a výměnou oken, snižují závislost ČR na dovozu energetických surovin a zvyšují tak energetickou bezpečnost a soběstačnost ČR,” uvedla Šárka Tomanová, ředitelka asociace Šance pro budovy.

Články autora Milan Matyáš Deutsch

Nejnovější články

Názory
AI versus udržitelnost: Příležitost nebo hrozba?

Může být tedy AI vážnou hrozbou pro životní...

Problém vysoké energetické náročnosti a negativních environmentálních dopadů...

Jednoznačně ano, umělá inteligence by rozhodně měla podléhat...

Nedílnou součástí regulatorního rámce by měly být i...

Trendy
Udržitelnost energetických firem začíná u investorů hrát prim

Tempo zrychlilo i poté, co světoví lídři na...

V loňském roce Moore Advisory CZ spolupracovala na...

Expertní pohled
Cla na čínské elektromobily nejsou řešením

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vzalo na vědomí rozhodnutí...

Zavedení nových celních opatření čínští výrobci určitě pocítí...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...