×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Zemědělství dostane 200 miliard korun

Česká vláda schválila nový Strategický plán společné zemědělské politiky (SZP) na období 2023-2027. Plán se zaměřuje na udržitelné zemědělství a ekologické hospodaření s ohledem na životní prostředí. Celkem zemědělci, potravináři a lesníci získají prostřednictvím plánu necelých 200 mld. Kč z evropského a národního rozpočtu.

Radek Novák ikona hodiny1. 11. 2022 06:30
Foto: Shutterstock.com Miliardy pro zemědělství, důraz na ekologii Foto: Shutterstock.com

Hlavní novinkou v novém Strategickém plánu je zavedení podpory na první hektary ve výši 23 %. Tato platba bude určena na prvních 150 hektarů všech zemědělských podniků bez ohledu na jejich velikost. Tím by se měly výrazně podpořit menší zemědělci. Další změnou je důraz na nové zemědělské postupy šetrné ke krajině. Zemědělci hospodařící na silně erozně ohrožených polích nebudou moci pěstovat jednu plodinu na ploše větší než 10 hektarů. Budou muset pole rozčlenit ochrannými pásy, krajinnými prvky nebo prostřídáním více plodin. Tato podmínka se týká přibližně 4 % výměry orné půdy. 

Strategický plán Společné zemědělské politiky

107 mld. Kč na přímé platby

89 mld. Kč na investice pro rozvoj venkova

125 mil. Kč na sektor vína

50 mil. Kč na včelařství

V roce 2024 však dojde k výraznému rozšíření erozně ohrožených ploch, čímž bude omezení platit na téměř 17 % výměry orné půdy v ČR. Nově budou moci zemědělci získat také dotaci, pokud použijí postupy precizního zemědělství. I nadále pak budou moci čerpat investiční dotace na technologie. Podpora rozšiřování těchto technologií a postupů do praxe bude podle ministerstva jedním z klíčových faktorů rozvoje zemědělství, které bude šetrnější k životnímu prostředí, lépe ochrání přírodní zdroje, biodiverzitu a přispěje ke kvalitě a bezpečnosti potravin. V neposlední řadě zahrnuje Strategický plán SZP podporu podnikatelských aktivit s důrazem na zemědělskou prvovýrobu a následné zpracování zemědělské produkce, stejně jako motivaci vstupu mladých lidí do zemědělství. Podpora půjde rovněž do lesního hospodářství. Plán musí ještě schválit Evropská komise.

Nejnovější články

Analýzy ze Spořky
Elektromobilita: Čína jako globální lídr!?

V Evropě by tento podíl měl dosahovat 15...

Počet registrací elektromobilů v EU mezi roky 2022...

V roce 2022 bylo v ČR celkem vyrobeno...

Expertní pohled
To nejhorší ještě zdaleka není za námi

S ohledem na stávající vývoj globální ekonomiky se...

Stále jsme nepřekročili kritickou únorovou hranici, ale vše...

Minulý měsíc Evropa zavedla cenové stropy na ruskou...

Nezařazené
Situace malých a středních podniků se mírně zlepšila

„Recese, kterou Česká republika procházela od druhé poloviny...

Z nových dat Hospodářské komory vyplývá, že nejvíce...

„Zlomovou se ale stala druhá polovina roku 2022,...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Jedna z největších výzev železničního trhu

„Vůči způsobu zavádění této inovace panuje u železničních...

Hospodářská komora ale upozorňuje, že zatím není jasné,...

Aktuality
Český deep tech fond investuje do továrny na virtuální čipy

Jak to konkrétně vypadá v praxi, přibližuje Jovan...

„O Anari AI je mezi investory velký zájem...

Po rekordní říjnové investici Tensor Ventures do blockchainové...

Aktuality
Novinky nás mohou stát miliardy, zaplatí to zákazník

„Nový předseda ČTÚ dnes zdůraznil, že pro něj...

Velkým tématem pro podnikatele bude hledání cest, jak...