Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny6. 11. 2022 08:15

Co přinesla konference Cirkulární ekonomika v praxi

Cirkulární ekonomika jako téma současnosti, kdy se normou stává udržitelné podnikání, smart průmysl – udržitelný průmysl. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království uspořádalo 2. ročník Konference Cirkulární ekonomika v praxi.

Lucie Janíková autor

Foto: MPO Cirkulární ekonomika v praxi Foto: MPO

„Cirkulární ekonomika pro podnikatele představuje novou příležitost a možnost řešení problémů dnešní doby. Právě tady je spousta prostoru k win-win projektům, které mohou přinést zisk, užitek nejen firmám, ale zároveň životnímu prostředí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Téma cirkulární ekonomiky je v tuto chvíli zcela nezbytné s ohledem na potřebu šetřit zdroje. Vzhledem k nejistotě, jež nyní panuje kolem dodavatelských řetězců, je model cirkulární ekonomiky i jedním z nástrojů ke zvýšení surovinové soběstačnosti.“

„Přechod k cirkulární ekonomice je nezbytný. To všichni víme. Po zkušenosti s Covidem a ruskou agresí tu naléhavost také cítíme. Musíme nakládat s našimi přírodními zdroji jinak. Teď opravdu není čas na výmluvy, teď musíme jednat,“ říká velvyslanec Nizozemského království Daan Feddo Huisinga. Jedinou možnou cestou, která je racionální, je právě ta zelená. Podle velvyslance je situace v současné době urgentní, protože máme ještě příležitost dělat věci jinak a této šance bychom se měli chopit.

Záznam prvního dne konference

Záznam druhého dne konference

Cirkulární ekonomika je jednou z priorit EU, která na ni alokovala velký objem finančních prostředků, stejně jako na výzkum a vývoj, které jdou s cirkulární ekonomikou ruku v ruce. Tento směr EU se přímo odráží i do priorit fondů EU, resp. operačních programů ČR v tomto programovém období a do Národního plánu obnovy.

„Jsem rád, že jsme s kolegy z klíčových ministerstev pro financování cirkulární ekonomiky mohli účastníkům konference představit finanční možnosti podpory tohoto byznys modelu budoucnosti, příležitostí pro velké podniky, nadnárodní společnosti, ale i coworkingová centra pro nově vznikající start-upy,“ říká náměstek pro EU fondy Marian Piecha.

Bez finanční podpory by byly jen obtížně realizovatelné projekty s těmi nejlepšími dostupnými technikami, které jsou pro přechod na oběhové hospodářství klíčové, ale zároveň i technologiemi, které jsou součástí stávající zpracovatelské infrastruktury, jež není dostatečně vybavena pro plnění cílů stanovených legislativou EU pro budoucí období. Samotná realizace opatření je rovněž velmi nákladná na vstupní investice. „Představená podpora realizace projektů udržitelného hospodaření pro podnikatele, vědu a výzkum a municipality prostřednictvím dotčených ministerstev umožní zkrátit dobu návratnosti projektů a tím stimulovat příjemce podpory k realizaci těchto investičních aktivit. Apeluji však na předkládání kvalitních projektů, ideálně doložených, vycházejících z cirkulárních scanů,“ říká náměstek Piecha.

Malé a střední podniky se potýkají s obtížemi při získávání komerčních úvěrů, a to zejména z důvodu vyšší rizikovosti. K dispozici jsou i nepřímé formy podpory pro začínající podnikatele. „Aktuálně pracujeme na přípravě metodiky pro cirkulární audit, abychom podnikům poskytli podporu zhodnocení všech vstupů a výstupů projektu (provozu), posouzení možných náhrad primárních vstupů za druhotnou surovinu či recyklovaný odpad, zhodnocení snížení materiálové potřeby, materiálový ecodesign, výpočet hodnoty úspory produkce CO2. Navazujeme na již do praxe uvedený vodní audit,“ vysvětluje náměstek Piecha.

Třetí ročník konference je plánován na léto příštího roku.

Články autora Lucie Janíková

Nejnovější články

Expertní pohled
Nefinanční data představují nové bohatství firmy

V oblasti vztahů mezi firmou se svými spotřebiteli...

Veškeré popsané aktivity přitom mají jeden společný cíl...

Cestovní ruch
Prague City Tourism láká na letní dovolenou v Praze

„Všechny marketingové kampaně město financuje z vybraného poplatku...

Kromě výše zmíněných dvou kampaní i letos pokračuje...

Expertní pohled
Bankovní daň opět na stole

V minulých letech se do českého daňového systému...

Konečně, existují jiné způsoby, jak vlády mohou získávat...

Nejnovější Aktuality

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Cestovní ruch
Nekalé praktiky falešných turistických průvodců skončí

Například tržní řád hlavního města Prahy vymezuje území,...

„Jsem rád, že se podařilo najít formulaci, která...

„Od ledna 2025 si slušní poskytovatelé průvodcovských služeb...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...