×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Středa 7. prosince 2022
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Co přinesla konference Cirkulární ekonomika v praxi

Cirkulární ekonomika jako téma současnosti, kdy se normou stává udržitelné podnikání, smart průmysl – udržitelný průmysl. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království uspořádalo 2. ročník Konference Cirkulární ekonomika v praxi.

Lucie Janíková ikona hodiny6. 11. 2022 08:15
Foto: MPO Cirkulární ekonomika v praxi Foto: MPO

„Cirkulární ekonomika pro podnikatele představuje novou příležitost a možnost řešení problémů dnešní doby. Právě tady je spousta prostoru k win-win projektům, které mohou přinést zisk, užitek nejen firmám, ale zároveň životnímu prostředí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Téma cirkulární ekonomiky je v tuto chvíli zcela nezbytné s ohledem na potřebu šetřit zdroje. Vzhledem k nejistotě, jež nyní panuje kolem dodavatelských řetězců, je model cirkulární ekonomiky i jedním z nástrojů ke zvýšení surovinové soběstačnosti.“

„Přechod k cirkulární ekonomice je nezbytný. To všichni víme. Po zkušenosti s Covidem a ruskou agresí tu naléhavost také cítíme. Musíme nakládat s našimi přírodními zdroji jinak. Teď opravdu není čas na výmluvy, teď musíme jednat,“ říká velvyslanec Nizozemského království Daan Feddo Huisinga. Jedinou možnou cestou, která je racionální, je právě ta zelená. Podle velvyslance je situace v současné době urgentní, protože máme ještě příležitost dělat věci jinak a této šance bychom se měli chopit.

Záznam prvního dne konference

Záznam druhého dne konference

Cirkulární ekonomika je jednou z priorit EU, která na ni alokovala velký objem finančních prostředků, stejně jako na výzkum a vývoj, které jdou s cirkulární ekonomikou ruku v ruce. Tento směr EU se přímo odráží i do priorit fondů EU, resp. operačních programů ČR v tomto programovém období a do Národního plánu obnovy.

„Jsem rád, že jsme s kolegy z klíčových ministerstev pro financování cirkulární ekonomiky mohli účastníkům konference představit finanční možnosti podpory tohoto byznys modelu budoucnosti, příležitostí pro velké podniky, nadnárodní společnosti, ale i coworkingová centra pro nově vznikající start-upy,“ říká náměstek pro EU fondy Marian Piecha.

Bez finanční podpory by byly jen obtížně realizovatelné projekty s těmi nejlepšími dostupnými technikami, které jsou pro přechod na oběhové hospodářství klíčové, ale zároveň i technologiemi, které jsou součástí stávající zpracovatelské infrastruktury, jež není dostatečně vybavena pro plnění cílů stanovených legislativou EU pro budoucí období. Samotná realizace opatření je rovněž velmi nákladná na vstupní investice. „Představená podpora realizace projektů udržitelného hospodaření pro podnikatele, vědu a výzkum a municipality prostřednictvím dotčených ministerstev umožní zkrátit dobu návratnosti projektů a tím stimulovat příjemce podpory k realizaci těchto investičních aktivit. Apeluji však na předkládání kvalitních projektů, ideálně doložených, vycházejících z cirkulárních scanů,“ říká náměstek Piecha.

Malé a střední podniky se potýkají s obtížemi při získávání komerčních úvěrů, a to zejména z důvodu vyšší rizikovosti. K dispozici jsou i nepřímé formy podpory pro začínající podnikatele. „Aktuálně pracujeme na přípravě metodiky pro cirkulární audit, abychom podnikům poskytli podporu zhodnocení všech vstupů a výstupů projektu (provozu), posouzení možných náhrad primárních vstupů za druhotnou surovinu či recyklovaný odpad, zhodnocení snížení materiálové potřeby, materiálový ecodesign, výpočet hodnoty úspory produkce CO2. Navazujeme na již do praxe uvedený vodní audit,“ vysvětluje náměstek Piecha.

Třetí ročník konference je plánován na léto příštího roku.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Cestování je zpět – silnější, ale zcela jiné

Obnovený zájem o cestování se odrazil i na...

Nejvýraznější pokles zájmu o letecké spoje zaznamenalo Omio...

„Vedle typu dopravy jsme zaznamenali změny i v...

Změnu v chování cestujících však nepřinesly jen uvolněné...

Expertní pohled
Změny přehledně: Co přinese schválený daňový balíček?

Od začátku roku 2023 se zvyšuje limit pro...

„Schvalování zákonů a různých daňových balíčků ke konci...

Až doposud byl limit daně z přidané hodnoty...

Paušální daň je možnost, jak ulevit papírování. Spočívá...

Součástí daňového balíčku o daních z příjmů vláda...

Už od prosince letošního roku dopadne na výrobce...

Cestovní ruch
V příštím roce vycestuje do zahraničí 44 % Čechů

Výsledky průzkumu představila Německá turistická centrála (DZT) na...

Dále byla na tiskovém brífinku představena aktuální vánoční...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Jednejte s cizinci bez problémů. Ve svém jazyce

TAP2U je aplikace, která spojuje ty, kteří jsou...

Nápad vzešel z potřeby dorozumět se v rámci...

Věda a výzkum
Akademici s firmami budou řešit transformaci energetiky

„Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexní strategie, která...

„Vodík je strategická surovina nejen pro oblast energetiky,...

Aktuality
Zapomeňte konečně na papírové normy!

Nový e-shop Agentury ČAS totiž umožňuje – vůbec...

Koupit si potřebnou technickou normu by skutečně mělo...

E-shop je dalším krokem České agentury pro standardizaci...