Sobota 13. dubna 2024
ikona hodiny11. 3. 2024 19:18

Podpora inovačnímu potenciálu firem

Stát nabízí pomoc s ochranou práv průmyslového vlastnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 5. března 2024 III. výzvu aktivity Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Malé a střední podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí budou moci podávat žádosti od 19. března 2024 do 31. prosince 2025 prostřednictvím portálu ISKP21+.

Lucie Janíková autor

Foto: Shutterstock.com Podpora inovačnímu potenciálu firem Foto: Shutterstock.com

„Inovace malých a středních podniků zvyšují jejich konkurenceschopnost, zefektivňují výrobu, snižují náklady a posilují jejich odolnost. Prostřednictvím těchto voucherů si mohou firmy nechat odborně posoudit své nápady před samotnou realizací projektu nebo testovat a certifikovat nové produkty, služby a technologie. Celkem je pro ně v nové výzvě připraveno 50 milionů korun,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Pro úspěšné zavádění inovací a prosazení se na zahraničních trzích je pro malé a střední podniky klíčová účinnější ochrana duševního a průmyslového vlastnictví. Inovační vouchery se nyní zaměřují na ochranu práv průmyslového vlastnictví ve formě zveřejnění přihlášek vynálezů, registraci užitných a průmyslových a registraci ochranných známek. Díky této ochraně mohou firmy chránit své vynálezy, značky a design před neoprávněným použitím.

Žádost o podporu předkládá žadatel až po podání přihlášky vynálezu, ochranné známky, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru u příslušného úřadu. Může se jednat o Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, ale i o jiné mezinárodní, regionální nebo národní úřady pro ochranu duševního vlastnictví. Ke dni podání žádosti o podporu nesmí být udělena ochranná známka, užitný vzor, nebo průmyslový vzor a nesmí být zveřejněna přihláška vynálezu na technické řešení, které je předmětem žádosti o podporu.

V této výzvě dochází k navýšení limitu podpory de minimis na 300 tisíc EUR, ke změně v počítání tříletého období na libovolné tři po sobě jdoucí roky a povinném zadávání do registru de minimis NACE.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace nebo na Zelenou linku 800 800 777. Další informace jsou k dispozici na tomto odkazu.

Články autora Lucie Janíková

Nejnovější články

Expertní pohled
Firemní benefity v roce 2024: Včerejšek neplatí!

Ke změně náhledu dochází po téměř 30 letech...

Zatímco výše prvních dvou se bude každoročně měnit,...

V této oblasti se nově zavádí pojem daňově...

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak svým zaměstnancům přispívat...

„Na straně zaměstnavatele je příspěvek na stravování v...

„Právě tato oblast budí největší vášně a je...

„Všechno plnění je potřeba načítat průběžně na mzdovém...

„Pokud jde o zaměstnavatele a třeba výše uváděný...

Pohled z praxe
Prestižní ocenění pro Lázně Luhačovice

Ocenění převzal generální ředitel Ing. Jiří Dědek: „Ocenění...

„Příkladem je naše dlouhodobá péče o přírodní minerální...

Trendy
Proč Ostrava potřebuje developery?

Místní samospráva ovšem nedokáže takovou výstavbu uspokojit sama....

„Není pochyb o tom, že jedním ze stěžejních...

Navzdory tomu se Ostrava dynamicky mění k lepšímu....

Jednou ze základních podmínek oživení městského centra je...

Věhlas Stodolní se zrodil v devadesátých letech minulého...

Že je to možné, ukazuje proměna obou břehů...

Nejnovější Aktuality

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Aktuality
Ocenění Nábytek roku 2024 ovládla kancelářská soustava

Vítězná kolekce je dílem designerů Aleše Bartáka, Michaela...

Ocenění Nábytek roku uděluje Asociace českých nábytkářů (AČN)...

Pohled z praxe
Výroba elektřiny z OZE významně vzroste, síť není připravena

Možnosti vývoje energetiky v Česku analyzovala firma v...

Martin Durčák, předseda představenstva firmy ČEPS, která zajišťuje...