Pondělí 22. července 2024
ikona hodiny11. 3. 2024 19:18

Podpora inovačnímu potenciálu firem

Stát nabízí pomoc s ochranou práv průmyslového vlastnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 5. března 2024 III. výzvu aktivity Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Malé a střední podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí budou moci podávat žádosti od 19. března 2024 do 31. prosince 2025 prostřednictvím portálu ISKP21+.

Lucie Janíková autor

Foto: Shutterstock.com Podpora inovačnímu potenciálu firem Foto: Shutterstock.com

„Inovace malých a středních podniků zvyšují jejich konkurenceschopnost, zefektivňují výrobu, snižují náklady a posilují jejich odolnost. Prostřednictvím těchto voucherů si mohou firmy nechat odborně posoudit své nápady před samotnou realizací projektu nebo testovat a certifikovat nové produkty, služby a technologie. Celkem je pro ně v nové výzvě připraveno 50 milionů korun,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Pro úspěšné zavádění inovací a prosazení se na zahraničních trzích je pro malé a střední podniky klíčová účinnější ochrana duševního a průmyslového vlastnictví. Inovační vouchery se nyní zaměřují na ochranu práv průmyslového vlastnictví ve formě zveřejnění přihlášek vynálezů, registraci užitných a průmyslových a registraci ochranných známek. Díky této ochraně mohou firmy chránit své vynálezy, značky a design před neoprávněným použitím.

Žádost o podporu předkládá žadatel až po podání přihlášky vynálezu, ochranné známky, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru u příslušného úřadu. Může se jednat o Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, ale i o jiné mezinárodní, regionální nebo národní úřady pro ochranu duševního vlastnictví. Ke dni podání žádosti o podporu nesmí být udělena ochranná známka, užitný vzor, nebo průmyslový vzor a nesmí být zveřejněna přihláška vynálezu na technické řešení, které je předmětem žádosti o podporu.

V této výzvě dochází k navýšení limitu podpory de minimis na 300 tisíc EUR, ke změně v počítání tříletého období na libovolné tři po sobě jdoucí roky a povinném zadávání do registru de minimis NACE.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace nebo na Zelenou linku 800 800 777. Další informace jsou k dispozici na tomto odkazu.

Články autora Lucie Janíková

Nejnovější články

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Trendy
Vznikla CNAIP – Česká národní AI platforma

Většina zakládajících členů CNAIP se intenzivně věnuje rozvoji ekosystému umělé...

Česká národní AI platforma chce také šířit ve...

Více než polovina firem v Česku zatím umělou inteligenci...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Aktuality
Hospodářská komora: Průmysl nesmí být omezován

Kvantitativní část Státní energetické koncepce i Politiky ochrany...

Státní energetická koncepce postrádá podle Komory důsledné vyhodnocení...

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...