Středa 6. prosince 2023
ikona hodiny2. 11. 2023 06:31

I české firmy se mohou pochlubit kvalitou

Značku Česká kvalita může nově používat 16 organizací

Rada kvality České republiky a Řídící výbor Národního programu Česká kvalita oznámily předání dalších 16 ocenění výrobkům a službám v Národním programu Česká kvalita. Certifikáty opravňující k užívání značky převzali zástupci oceněných firem na Dni s Českou kvalitou na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Lucie Janíková autor

Foto: Shutterstock.com I české firmy se mohou pochlubit kvalitou Foto: Shutterstock.com

„Udělená ocenění dokazují, že české firmy dodávají na trh výrobky a služby špičkové kvality, díky kterým se dovedou prosadit na mezinárodních trzích,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Ocenění v Národním programu Česká kvalita jsou nejen nezávislou garancí kvality a bezpečnosti pro spotřebitele, ale i zaslouženým uznáním vynikající práce českých firem.“

V současné době je v programu 22 značek kvality pokrývající různé segmenty trhu především: spotřební výrobky, textilní výrobky, výrobky a služby pro děti (obuv, hřiště a sportoviště), hračky, ekologicky šetrné výrobky, výrobky pro stavebnictví, nábytek. Ze služeb se týká oblastí práce postižených osob, sociálních služeb, veřejně prospěšných organizací, internetových obchodů, nabídky služeb IT, bezpečné elektro montáže.

„Podpora značek kvality je jednou z priorit a pilířů nově nastavené Národní politiky kvality ČR pro období do roku 2030. Jsem rád, že vláda České republiky potvrdila záměry nastavené touto politikou, kterou jsme společně připravili na Radě kvality ČR a svým usnesením v červnu letošního roku ji přijala,“ říká 1. místopředseda Rady kvality ČR Pavel Vinkler.

Záznam z předávání osvědčení a informace o Národním programu Česká kvalit naleznete na oficiálním portálu Rady kvality ČR – www.narodniportal.cz.

Výrobky a služby, které získají právo používat některou ze značek v Programu Česká kvalita, musí v přísných testech akreditovaných zkušeben a dalších odborníků prokázat, že jsou nadstandardně kvalitní a absolutně bezpečné pro spotřebitele. To je nesmírně důležité v situaci, kdy na evropské trhy stále ještě míří zdraví a život ohrožující výrobky. Dokazují to kontroly dozorových orgánů v jednotlivých zemích, jejichž výsledky jsou shromažďovány v evropském systému RAPEX. „Díky průběžné kontrole prováděné správci značky kvality garantují zákazníkům špičkovou kvalitu nejen v okamžiku udělení značky, ale po celou dobu, na kterou bylo právo jejího užívání uděleno,“ dodává předseda řídicího výboru Národního programu Česká kvalita Libor Dupal.

Najdete v seznamu oceněných firem tu svou?

Oceněné organizace - Den s Českou kvalitou

Zobrazit

Jednou z oceněných firem je i výrobce masážních vířivých lázní, společnost USSPA. „Jde o další nezávislé ohodnocení a ocenění naší kvality nezávislou institucí a pak je to oficiální potvrzení českého původu našich produktů. Naše koncepce nestojí na nízké ceně, ale právě na kvalitě a přidané hodnotě. Pokud ty jsou potvrzeny nezávislou institucí, má náš zahraniční partner a v konečném důsledku i zákazník faktické ujištění o původu a úrovni produktu a dodavatele. Naše společnost se od počátků hrdě hlásí k českému původu, přestože to v začátcích znamenalo bořit stereotypy a předsudky,“ říká ředitelka společnosti Kateřina Kadlecová.

Jednou z priorit Rady kvality ČR a tedy i Národního programu Česká kvalita je bezpečnost dětí a mládeže. „Děti jsou tou nejzranitelnější skupinou spotřebitelů, proto je na ně třeba pamatovat speciálními značkami kvality,“ připomíná Libor Dupal a dodává: „Jsme proto rádi, že i letos jsou mezi oceněnými noví držitelé licencí značek kvality Žirafa – Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě a Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ.“

Národní program Česká kvalita sdružuje nezávislé značky kvality, které však musí garantovat zákazníkovi nejen nadstandardní kvalitu a bezpečnost, ale i dlouhodobý dozor nad dodržováním kvalitativních parametrů, včetně sledování spokojenosti zákazníků s výrobkem či službou. V případě zjištění problémů či porušení podmínek je značka odebrána. Česká kvalita je tak jedinou zárukou nákupu bezpečného zboží s nezávisle ověřenou kvalitou a současně i nezanedbatelnou konkurenční výhodou pro výrobce či poskytovatele služeb.

Články autora Lucie Janíková

Nejnovější články

Analýzy
Recyklaci stavebního odpadu využívá osm z deseti stavebních firem

Při realizaci výstavby hraje klíčovou roli, zda stavební...

„Ministerstvo životního prostředí se dlouhodobě věnuje náhradě nového...

Kolik procent z celkového stavebního odpadu lze obvykle...

Z celkového množství stavebního odpadu se většině dotázaných stavebních...

Některé stavební společnosti (23 %) mají měřitelné cíle...

Snížení uhlíkové stopy, energetická účinnost, zlepšená kvalita vzduchu...

Třídění dřevěného odpadu nejenže pomáhá snížit zátěž skládek...

Podle názoru ředitelů stavebních společností bývá největší překážkou...

Vyšší náklady na pořízení čistších materiálů nebo technologií...

Aktuality
Třinácté platy nebo odměny vyplatí skoro čtyřicet procent firem

„Řada zaměstnavatelů pomáhala zaměstnancům zmírňovat dopady zdražování, a...

Hospodářská komora předpokládá, že po sezónních odměnách a...

Hospodářská komora upozorňuje, že se Česko se ocitlo...

Aktuality
Konec papírových faktur získal cenu za inovativní řešení

„Budoucnost oboru vidím ve využití AI, nových technologií...

Společnost Euregnia oslavila v těchto dnech 18 let...

Nejnovější Aktuality

Analýzy
Recyklaci stavebního odpadu využívá osm z deseti stavebních firem

Při realizaci výstavby hraje klíčovou roli, zda stavební...

„Ministerstvo životního prostředí se dlouhodobě věnuje náhradě nového...

Kolik procent z celkového stavebního odpadu lze obvykle...

Z celkového množství stavebního odpadu se většině dotázaných stavebních...

Některé stavební společnosti (23 %) mají měřitelné cíle...

Snížení uhlíkové stopy, energetická účinnost, zlepšená kvalita vzduchu...

Třídění dřevěného odpadu nejenže pomáhá snížit zátěž skládek...

Podle názoru ředitelů stavebních společností bývá největší překážkou...

Vyšší náklady na pořízení čistších materiálů nebo technologií...

Aktuality
Třinácté platy nebo odměny vyplatí skoro čtyřicet procent firem

„Řada zaměstnavatelů pomáhala zaměstnancům zmírňovat dopady zdražování, a...

Hospodářská komora předpokládá, že po sezónních odměnách a...

Hospodářská komora upozorňuje, že se Česko se ocitlo...

Aktuality
Konec papírových faktur získal cenu za inovativní řešení

„Budoucnost oboru vidím ve využití AI, nových technologií...

Společnost Euregnia oslavila v těchto dnech 18 let...