Pondělí 22. července 2024
ikona hodiny8. 12. 2022 15:19

Obchod odmítá teritoriální omezování nabídky

Teritoriální omezování nabídky nadnárodními výrobci porušuje jeden z hlavních pilířů fungování Evropské unie, a to volný pohyb zboží. Princip této skryté nekalé praktiky spočívá v tom, že nadnárodní výrobce omezí možnost odběratele nakoupit zboží v kterékoli zemi EU s tím, že ho odkáže na národního distributora jako jedinou možnost, jak daný výrobek získat. Vytváří tak podmínky ke skryté dvojí kvalitě i bezdůvodným cenovým rozdílům, kdy například českému obchodnímu řetězci zabrání nakoupit u německého výrobce s odkazem na to, že výrobek stejné značky musí koupit u distributora určeného pro domácí trh.

Martin Pitro autor

Foto: Shutterstock.com Obchod odmítá omezování trhu Foto: Shutterstock.com

„Představte si situaci, že vycestujete do zahraničí a chcete si tam koupit boty. Ty vám však neprodají s tím, že si je musíte pořídit jen v České republice. Je to sice absurdní, ale v obchodním styku mezi nadnárodními výrobci a obchodníky v Evropě bohužel zcela běžná věc,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a viceprezident evropského sdružení EuroCommerce.

K řešení tohoto problému má přispět nová iniciativa EuroCommerce, která upozorňuje na problém roztříštěnosti jednotného trhu ze strany velkých nadnárodních výrobců. Kampaň, která se spouští právě dnes, tento problém představuje krátkou animací, která je přílohou této tiskové zprávy. EuroCommerce vyzývá zainteresované úřady v celé Evropě, aby situaci řešily.

Na celé nekalé aktivitě výrobců totiž tratí zejména spotřebitelé. „Na problém teritoriálního omezování nabídky upozorňujeme dlouhodobě a už před třemi lety jsme v souvislosti s kauzou dvojí kvality potravin vyzvali českou vládu k přijetí konkrétních opatření, která by vedla k nápravě. Zatímco producenti využívají všech vymožeností volného trhu při nákupu surovin, pro koncového spotřebitele jako by evropský volný trh prakticky neexistoval,“ zdůraznil Prouza.

SOCR ČR upozorňuje, že zákaz diskriminace a vytváření obchodních překážek patří mezi klíčové zásady jednotného vnitřního trhu EU. Spotřebitel má právo nakoupit zboží ve stejné kvalitě a s ohledem na náklady za srovnatelnou cenu bez ohledu na zemi či region, kde žije. Nadnárodní výrobci, kteří právě díky jednotnému trhu soustředili výrobu do více lokalit, často požadují, aby obchodníci nakupovali jejich produkty pouze prostřednictvím národního distributora, který je většinou jejich dceřinou společností. Nejenže přitom stanovují rozdílné ceny pro každý trh, ale také rozhodují o tom, které produkty z jejich sortimentu a v jakém složení budou v dané zemi k dispozici.

„Nedávná zpráva Evropské komise potvrdila, že tato tržní omezování stojí evropské spotřebitele minimálně 14 miliard eur ročně. V době, kdy vysoká inflace tvrdě drtí kupní sílu spotřebitelů napříč celou Evropou, je takové jednání zcela nepřijatelné. Pokud bychom měli něco označit jako nekalé obchodní praktiky, tak toto je přímo učebnicový příklad. Příští rok si připomeneme třicáté výročí existence jednotného evropského trhu. Je tedy na čase, aby konečně začal fungovat pro všechny,“ dodal Tomáš Prouza.

Čisté marže velkých nadnárodních výrobců se často pohybují v rozmezí 15–30 %. Naproti tomu evropský maloobchod a velkoobchod, především ten s potravinami, funguje ve velice konkurenčním prostředí a pracuje s minimálními maržemi. Ty se u potravin pohybují pouze kolem 1–3 %. To znamená, že pokud by se skutečně podařilo nastartovat fungování jednotného evropského trhu, dosažené úspory by se zcela jistě pozitivně propsaly i do peněženek spotřebitelů.

Články autora Martin Pitro

Nejnovější články

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Trendy
Vznikla CNAIP – Česká národní AI platforma

Většina zakládajících členů CNAIP se intenzivně věnuje rozvoji ekosystému umělé...

Česká národní AI platforma chce také šířit ve...

Více než polovina firem v Česku zatím umělou inteligenci...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Česká firma zrychlila dispečink britských sanitek o 20 %

Po prvotní pilotní fázi pomohl český poskytovatel cloudového...

Společnost EMED patří mezi dynamické a rychle rostoucí...

Výrazný přínos implementace českého softwaru potvrzuje Craig Smith,...

EMED začínal s využíváním Daktely s 280 zaměstnanci...

Spojené království představuje pro Daktelu unikátní výzvy a...

Vzhledem k expanzi Daktela vybudovala lokální tým deseti...

Jiří Havlíček, generální ředitel společnosti Daktela, k tomu...

Trendy
Umělá inteligence se čile zabydluje ve firmách

AI může být využita jako virtuální asistent, který...

AI se stává nepostradatelným spolupracovníkem při tvorbě obsahu,...

„Manuálně přepisovat, sdílet a zpětně vyhledávat různé reporty,...

Umělá inteligence může vytvářet obrázky a grafiku na...

AI také hraje klíčovou roli v brainstormingu a...

Videa & Podcasty
Jak firemní kultura ovlivňuje zdraví zaměstnanců

1:20 Co je Feel Good Company 2:00 Mají...