Úterý 20. února 2024
ikona hodiny8. 12. 2022 15:19

Obchod odmítá teritoriální omezování nabídky

Teritoriální omezování nabídky nadnárodními výrobci porušuje jeden z hlavních pilířů fungování Evropské unie, a to volný pohyb zboží. Princip této skryté nekalé praktiky spočívá v tom, že nadnárodní výrobce omezí možnost odběratele nakoupit zboží v kterékoli zemi EU s tím, že ho odkáže na národního distributora jako jedinou možnost, jak daný výrobek získat. Vytváří tak podmínky ke skryté dvojí kvalitě i bezdůvodným cenovým rozdílům, kdy například českému obchodnímu řetězci zabrání nakoupit u německého výrobce s odkazem na to, že výrobek stejné značky musí koupit u distributora určeného pro domácí trh.

Martin Pitro autor

Foto: Shutterstock.com Obchod odmítá omezování trhu Foto: Shutterstock.com

„Představte si situaci, že vycestujete do zahraničí a chcete si tam koupit boty. Ty vám však neprodají s tím, že si je musíte pořídit jen v České republice. Je to sice absurdní, ale v obchodním styku mezi nadnárodními výrobci a obchodníky v Evropě bohužel zcela běžná věc,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a viceprezident evropského sdružení EuroCommerce.

K řešení tohoto problému má přispět nová iniciativa EuroCommerce, která upozorňuje na problém roztříštěnosti jednotného trhu ze strany velkých nadnárodních výrobců. Kampaň, která se spouští právě dnes, tento problém představuje krátkou animací, která je přílohou této tiskové zprávy. EuroCommerce vyzývá zainteresované úřady v celé Evropě, aby situaci řešily.

Na celé nekalé aktivitě výrobců totiž tratí zejména spotřebitelé. „Na problém teritoriálního omezování nabídky upozorňujeme dlouhodobě a už před třemi lety jsme v souvislosti s kauzou dvojí kvality potravin vyzvali českou vládu k přijetí konkrétních opatření, která by vedla k nápravě. Zatímco producenti využívají všech vymožeností volného trhu při nákupu surovin, pro koncového spotřebitele jako by evropský volný trh prakticky neexistoval,“ zdůraznil Prouza.

SOCR ČR upozorňuje, že zákaz diskriminace a vytváření obchodních překážek patří mezi klíčové zásady jednotného vnitřního trhu EU. Spotřebitel má právo nakoupit zboží ve stejné kvalitě a s ohledem na náklady za srovnatelnou cenu bez ohledu na zemi či region, kde žije. Nadnárodní výrobci, kteří právě díky jednotnému trhu soustředili výrobu do více lokalit, často požadují, aby obchodníci nakupovali jejich produkty pouze prostřednictvím národního distributora, který je většinou jejich dceřinou společností. Nejenže přitom stanovují rozdílné ceny pro každý trh, ale také rozhodují o tom, které produkty z jejich sortimentu a v jakém složení budou v dané zemi k dispozici.

„Nedávná zpráva Evropské komise potvrdila, že tato tržní omezování stojí evropské spotřebitele minimálně 14 miliard eur ročně. V době, kdy vysoká inflace tvrdě drtí kupní sílu spotřebitelů napříč celou Evropou, je takové jednání zcela nepřijatelné. Pokud bychom měli něco označit jako nekalé obchodní praktiky, tak toto je přímo učebnicový příklad. Příští rok si připomeneme třicáté výročí existence jednotného evropského trhu. Je tedy na čase, aby konečně začal fungovat pro všechny,“ dodal Tomáš Prouza.

Čisté marže velkých nadnárodních výrobců se často pohybují v rozmezí 15–30 %. Naproti tomu evropský maloobchod a velkoobchod, především ten s potravinami, funguje ve velice konkurenčním prostředí a pracuje s minimálními maržemi. Ty se u potravin pohybují pouze kolem 1–3 %. To znamená, že pokud by se skutečně podařilo nastartovat fungování jednotného evropského trhu, dosažené úspory by se zcela jistě pozitivně propsaly i do peněženek spotřebitelů.

Články autora Martin Pitro

Nejnovější články

Trendy
Digitální proměna: tajemství vaší úspěšné budoucnosti

V návaznosti na toto uvědomění vzniká další otázka. Co...

Možná si kladete otázku, kdy je ten správný...

Určujte si vize a cíle. Když se odhodláme udělat zásadní rozhodnutí...

Klíčem k úspěchu jsou SMART cíle – specifické, měřitelné, dosažitelné,...

Za domem máme kouzelný les, kde chce každý...

Dalším klíčovým prvkem je zapojení všech zúčastněných stran...

Ano, v následném kroku digitální transformace přichází na řadu další podstatná...

Co se tím myslí? Pokud ve vaší firmě chybí potřebné IT...

Co si pod tím představit? Klíčem je podrobný, realistický plán,...

Tým by měl být sestaven standardně – z přirozených...

Člověk se učí celý život. Posledním krokem na cestě...

Na straně zaměstnanců může digitální transformace vyvolávat smíšené...

Pohled z praxe
Razantní škrty? Digitalizace vám sníží firemní náklady dlouhodobě

Firmy, které dostávají doklady e-mailem nebo poštou, tráví...

Velká faktura od dodavatele pro některé firmy znamená,...

Doklady vám chodí elektronicky, ale následně si je...

Sklad je místo, kde má digitalizace obrovský dopad...

Analýzy
Leden potvrdil zvyšování kvality DDoS útoků

Zdánlivě slabší útoky se totiž i hůře odhalují....

Stále oblíbenější útoky přímo na aplikační vrstvě umožňují...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Razantní škrty? Digitalizace vám sníží firemní náklady dlouhodobě

Firmy, které dostávají doklady e-mailem nebo poštou, tráví...

Velká faktura od dodavatele pro některé firmy znamená,...

Doklady vám chodí elektronicky, ale následně si je...

Sklad je místo, kde má digitalizace obrovský dopad...

Pohled z praxe
Odrazí se letos ceny hutního materiálů konečně od svého dna?

Strádající prodejci mají samozřejmě vliv na stavební a...

V současnosti je situace taková, že je poptávka...

Stavební a zpracovatelské firmy vsázejí na to, že...

Firmy o zákazníka zpravidla pečují a bojují o...

Pohled z praxe
Žádný ruský plyn. Třetina roční spotřeby plynu ČR připlula lodí

Eemshaven byl vůbec prvním terminálem na zkapalněný zemní...

„Jsem velmi rád, že se podařilo tato dlouhá...