Sobota 15. června 2024
ikona hodiny3. 6. 2024 11:25

Analýza SOCR ČR

Český retail očekává lepší časy

Tuzemská ekonomika by během letošního i příštího roku měla zaznamenat viditelné zlepšení v mnoha klíčových ukazatelích, ať už jde o růst reálného HDP nebo růst spotřeby domácností, stejně jako o klesající průměrnou míru inflace. Vyplývá to z analýzy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), která shrnuje klíčová makroekonomická data vycházející z aktuálních jarních predikcí vývoje české ekonomiky a hodnotí jejich možné dopady na sektor obchodu.

Martin Pitro autor

Foto: Shutterstock.com Analýza SOCR ČR: Česká ekonomika pomalu nabírá dech a lepší období očekává i český retail Foto: Shutterstock.com

„Zlepšení ekonomické situace a rostoucí reálné mzdy by měly přispět k oživení spotřebitelské poptávky, která byla v předešlých letech potlačena vysokou inflací a nejistotou. Pevně věřím, že se už konečně začne blýskat na lepší časy. Na druhou stranu je důležité mít na paměti i možná rizika. Změny v mezinárodním ekonomickém prostředí, fluktuace v cenách komodit a geopolitické napětí mohou rychle ovlivnit ceny a dostupnost zboží, což vyžaduje také do budoucna pružnost a schopnost rychle reagovat na změny tržních podmínek,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

Analýza SOCR ČR mimo jiné ukazuje, že stabilizace tempa růstu cen a očekávání jejího setrvání v rámci tolerančního pásma inflačního cíle České národní banky napomáhá stabilizovat náklady, což obchodu umožní plánovat s větší jistotou. Pokud inflace zůstane pod kontrolou a ekonomika bude pokračovat v růstu, dojde po dlouhém období propadů k postupnému nárůstu reálných tržeb obchodů.

Hlavní očekávání

  • Za zvýšenou spotřebou domácností budou stát hlavně nárůst reálných mezd a snižující se úrokové sazby
  • Míra inflace by se měla postupně stabilizovat, obchodníci získají více jistoty pro své plánování
  • Retail počítá s nárůstem tržeb v segmentu zboží denní i dlouhodobé spotřeby, citlivost zákazníků ve vztahu k cenám potravin však setrvá a klíčem k úspěchu bude kvalita
  • Situace na trhu práce povede ke zvýšení investic obchodníků do automatizace a technologických inovací

„Stabilizace inflace a zlepšení ekonomického výhledu přispívají k upevnění spotřebitelské důvěry. Je patrné, že optimismus spotřebitelů výrazně stoupá, což signalizuje jejich ochotu zvyšovat výdaje do budoucna. Oživení spotřeby povede ke zvýšení tržeb, zejména v segmentech zboží dlouhodobější spotřeby, kde dříve lidé nákupy více odkládali,“ připomněl T. Prouza a dodal: „Nárůsty prodejů ale nebudou stejnoměrné, v datech jasně vidíme, že lidé jsou ochotni si připlatit za zážitky a kvalitu, ale u komodit jdou tvrdě po ceně. Kdo nedokáže svou nabídku odlišit, bude muset dále konkurovat pouze cenou na úkor své profitability.“

Stáhněte si makroekonomickou analýzu SOCR ČR

SOCR ČR Makroekonomická analýza

Zobrazit

Vzhledem k trvalému napětí a nedostatku pracovníků v některých sektorech se dá předpokládat pokračující růst nominálních mezd a návrat k růstu reálných mezd. To sice může mít pozitivní dopad na spotřebitelskou poptávku, zároveň to však může vést k vytváření inflačních tlaků a snaze omezovat potřebu nedostatkové lidské práce. To podle analýzy SOCR ČR povede k dalšímu oživení zájmu o investice do automatizace a technologických inovací. Tento trend, zaměřený na zvýšení efektivity a produktivity, může způsobit redukci některých pracovních pozic, zatímco poptávka po kvalifikované pracovní síle v oblastech, jako je datová analýza, IT nebo komunikace v oblasti obchodu, dále poroste.

„Klesající úrokové sazby, které se promítají nejen do úvěrových produktů, ale i do výnosnosti spořicích účtů, mohou stimulovat spotřebitelskou poptávku. S nižšími výnosy z tradičních spořících instrumentů se snižuje motivace domácností udržovat úspory na bankovních účtech, což povede k přesměrování finančních prostředků do spotřeby nebo investic do majetku a jiných finančních aktiv s potenciálně vyššími výnosy,“ uzavírá Tomáš Prouza.

Články autora Martin Pitro

Nejnovější články

Aktuality
Na Univerzitě Pardubice proběhne v úterý Technology Day

„Univerzita a aplikační průmyslová sféra by neměly tvořit...

Technologie, které univerzita v rámci akce představí, jsou...

Univerzita Pardubice plánuje po pilotní akci Technology Day...

Trendy
Vyladěný event jako vizitka vaší společnosti

Odborné eventy jsou bezpochyby nezbytné pro další rozvoj,...

Nechcete celou akci strávit v uzavřených prostorách velkého konferenčního...

Dobré jídlo a pití nesmí chybět na žádném...

Zvláštní pozornost si zaslouží doprovodný program. Resort disponuje...

Největší doména resortu? Jednoznačně 27 jamkové profesionální golfové...

Fantazii se ale meze nekladou. „Pro jednu z firem...

Expertní pohled
Využijte potenciál firemních vozů naplno

Proč si pořídit monitoring vozidel? Čím může usnadnit...

Kniha jízd nebo sledování aktuální polohy jsou základní...

Jde o tzv. Vysvědčení řidiče. Jedná se o pravidelné hodnocení jízdních...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Dobré zprávy pro projektové společnosti

A její ředitel, Michal Vacek říká: „Stavební produkce...

V minulém roce trh projektových prací stagnoval. Pro...

Kapacity projektových společnosti jsou silně vytíženy. Některé projektové...

V současné chvíli mají projektové společnosti nasmlouvané zakázky...

V roce 2023 bylo zadáno 1 975 zakázek...

Trendy
Udržitelnost se už dostává do DNA firem

Společnost BDO ve spolupráci s výzkumnou agenturou Mercuri...

Téměř všechny dotázané společnosti (97 %) věří, že udržitelnost...

Začlenění aspektů ESG do obchodní strategie a výběr správných...

Podle průzkumu nejsou ve značném počtu společností výsledky...

Analýzy
Ani přes výrazný růst cen nemovitostí realitní bublina v ČR nehrozí  

Z dat Eurostatu dále vyplývá, že ruku v ruce...

Vlastním bydlením u nás v současné době disponuje 78...