Sobota 13. dubna 2024
ikona hodiny12. 12. 2022 11:05

Firmy na jihu Čech dávají příležitost zaměstnancům každého věku

Věkové diskriminaci čelí 65 % zaměstnanců

Především starší pracovníci se potýkají s problémem získat uplatnění na trhu práce, a to několikanásobně vícekrát než jejich mladší kolegové. Právě diskriminace z hlediska věku a problematika stárnutí byla jedním z impulsů pro vznik soutěže Společnost přátelská zaměstnávání osob starších 55 let. Organizátoři soutěže 7. prosince 2022 oznámili vítěze třetího ročníku v rámci Jihočeského kraje. Ocenění si odnesly společnosti Jednota, spotřební družstvo České Budějovice, TKP geo a Asociace jihočeských rodin.

Dominika Chládková autor

Foto: Jhk Zástupci oceněných firem, přátelských ke starším zaměstnancům Foto: Jhk

Dle personální agentury Trekwalder čelí věkové diskriminaci 65 % zaměstnanců. Například padesátiletý uchazeč o zaměstnání je zván na pohovor třikrát méně než kandidát, kterému je 28 let. Není to ale problém jen v České republice. Vůči starším lidem a seniorům se chová „ageisticky“ celá polovina světové populace. Právě personální agentura Trenkwalder byla letos jedním z partnerů ocenění Společnost přátelská zaměstnávání osob starších 55 let, jejímž cílem je mimo jiné odbourávat předsudky jihočeských zaměstnavatelů.

„Osob ve věkové kategorii 55+ stále přibývá. Proto je více než na místě odměnit společnosti, které jim nabízejí možnost pracovního uplatnění a váží si jejich loajality a životních i pracovních zkušeností,“ uvádí náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Lucie Kozlová, která se s radostí ujala možnosti vybrat a ocenit organizace, ve kterých nedochází k tzv. ageismu, tedy diskriminaci na základě věku.

„Z 13 přihlášených organizací a firem, kterým není lhostejná společenská odpovědnost a problematika zaměstnávání starších lidí, vybrala odborná porota v každé kategorii jednoho vítěze. Výherce soutěže jsme představili na slavnostním vyhlášení, které proběhlo v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje 7. prosince 2022,“ říká Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která je jedním z organizátorů soutěže.

Vítězové soutěže v jednotlivých kategoriích

  • Malé společnosti: Asociace jihočeských rodin
  • Střední společnosti: TKP geo
  • Velké společnosti: Jednota, spotřební družstvo České Budějovice

 

„V kategorii malá společnost si odnesla ocenění Asociace Jihočeských rodin. Ta vidí v zaměstnávání těchto pracovníků řadu pozitiv, jako jsou dobré pracovní návyky, které mohou předat na mladší zaměstnance zkušenosti a nadhled. Mezi středními společnostmi se umístila na prvním místě společnost TKP geo a v kategorii velké společnosti získala prvenství Jednota, spotřební družstvo České Budějovice,“ představuje letošní vítěze Dana Feferlová.

„Každá věková skupina má svá specifika. Ti věkově starší mají velké zkušenosti, které se zvlášť v našem byznysu velice hodí, proto se nám spolupráce s nimi velmi vyplácí,“ říká Tomáš Rada, generální ředitel a předseda představenstva Jednoty, spotřební družstvo České Budějovice. Markéta Soukupová, personální ředitelka Jednoty, dodává, že dalším impulsem, proč pracovat se zaměstnanci 55+ je dlouhodobý nedostatek pracovníků na trhu práce: „Pokud dnes chceme přijímat nové zaměstnance, musíme bezpodmínečně pracovat se zaměstnanci 55+.“

Ivan Tureček, ředitel divize Inženýrské geodézie společnosti TKP geo, vyzdvihuje některé z předností zaměstnanců 55+, kteří u nich ve firmě pracují: „Pokud máme zaměstnance, kteří jsou v naší společnosti již delší dobu a jsou ve věku nad 55 let, je na ně obrovský spoleh v tom, že svojí práci odvedou kvalitně a dokážou za svoji firmu dýchat.“ Ivan Tureček také upozorňuje na důležitost osobního přístupu k zaměstnancům: „Ke každému pracovníkovi je zapotřebí mít individuální přístup. V naší firmě je to spíše než o strategii o přirozeném nastavení, které je součástí naší firemní kultury.“

Celou soutěž v Jihočeském kraji zastřešuje Jihočeský pakt zaměstnanosti. Organizátoři, kterými byly Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Ministerstvo práce a sociálních věcí, předali na slavnostním vyhlášení prestižní ocenění, ale také zajímavé ceny, které do soutěže vložila řada partnerů. Jedná se například o mediální prostor v Deníku a zpravodaji Jihočeský podnikatel či vzdělávání od společnosti Holistic management.

Cílem 3. ročníku soutěže bylo nejen ocenit firmy, které jdou příkladem v oblasti zaměstnávání osob starších 55 let, ale také inspirovat ostatní společnosti, předat jim zkušenosti a načerpat inspiraci v péči o své zaměstnance. Snahou organizátorů bylo spolu s šířením dobré praxe zaměstnání osob starších 55 let také otevírat debatu o problematice stárnutí obyvatel, jejích důsledcích a dopadech na trh práce. Soutěž byla v tomto roce vyhlášena 20. dubna 2022 a zájemci mohli přihlášky podávat do konce července letošního roku. Odborná porota pak ve vyplněném registračním dotazníku posuzovala zpracované odpovědi týkající se personální strategie, vzdělávání zaměstnanců, mezigenerační spolupráce a zavádění výhod pro zaměstnance 55 a více let.

Záštitu ocenění Společnost přátelská zaměstnávání 55+ udělili místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a uvolněná členka Rady Jihočeského kraje Lucie Kozlová. Soutěž byla podpořena také projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, který realizuje Ministerstvo práce a sociální věcí.

Články autora Dominika Chládková

Nejnovější články

Expertní pohled
Firemní benefity v roce 2024: Včerejšek neplatí!

Ke změně náhledu dochází po téměř 30 letech...

Zatímco výše prvních dvou se bude každoročně měnit,...

V této oblasti se nově zavádí pojem daňově...

Zaměstnavatel má tři možnosti, jak svým zaměstnancům přispívat...

„Na straně zaměstnavatele je příspěvek na stravování v...

„Právě tato oblast budí největší vášně a je...

„Všechno plnění je potřeba načítat průběžně na mzdovém...

„Pokud jde o zaměstnavatele a třeba výše uváděný...

Pohled z praxe
Prestižní ocenění pro Lázně Luhačovice

Ocenění převzal generální ředitel Ing. Jiří Dědek: „Ocenění...

„Příkladem je naše dlouhodobá péče o přírodní minerální...

Trendy
Proč Ostrava potřebuje developery?

Místní samospráva ovšem nedokáže takovou výstavbu uspokojit sama....

„Není pochyb o tom, že jedním ze stěžejních...

Navzdory tomu se Ostrava dynamicky mění k lepšímu....

Jednou ze základních podmínek oživení městského centra je...

Věhlas Stodolní se zrodil v devadesátých letech minulého...

Že je to možné, ukazuje proměna obou břehů...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...