Čtvrtek 18. července 2024
ikona hodiny10. 2. 2023 08:24

O český textil je zájem, výrobcům chybějí pracovníci

Komora pomáhá zvyšovat zájem o textilní odvětví

O textilní produkty českých výrobců je stále zájem, firmám však chybí kvalifikovaní pracovníci. Jihočeská hospodářská komora se proto dlouhodobě snaží zvyšovat zájem veřejnosti a žáků o textilní odvětví, a to skrz projekt EduTex, jehož cílem je mimo jiné poukázat na potřebnou spolupráci základních a středních škol se zaměstnavateli. Do podpory textilního odvětví se zapojují i další regionální aktéři prostřednictvím praktických aktivit ve vyučovaných předmětech.

Dominika Chládková autor

Foto: Shutterstock.com Textilkám na jih Čech chybějí lidé Foto: Shutterstock.com

„I když celkově trh v rámci České republiky kolísá, stále se můžeme bavit o tom, že objednávky směrem od B2C i B2B zákazníků přichází. Další vývoj nám napoví situace v prvním čtvrtletí roku 2023. Množství zakázek a objednávek není ale v této době pro textilní průmysl největším problémem. Těmi jsou dlouhodobě malé množství uchazečů o zaměstnání a nestabilní situace ohledně vstupních surovin a materiálů,“ hodnotí situaci v textilním průmyslu Josef Handrejch, jednatel firmy KVALITEX Písek a předseda Sdružení textil při Jihočeské hospodářské komoře (Jhk), která si uvědomuje důležitost tradičního jihočeského odvětví. Dlouhodobě se proto komora snaží podporovat zájem veřejnosti, a především žáků základních škol o studium textilních oborů.

Právě nedostatek absolventů, a tedy i kvalifikovaných pracovníků v tomto odvětví může mít neblahý dopad na vývoj celého textilního průmyslu v Česku. „Pokud v dnešní době není minimálně jedna celá třída v okrese, která by nám přiváděla nové uchazeče vyučené v textilním oboru, nebude mít výroba nikde v republice dlouhé trvání. Může to i znamenat konec textilní výroby v Česku,“ myslí si Josef Handrejch.

Projekt EduTex – Tradice v textilu byl realizován z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Textilní a oděvní průmysl v Jihočeském kraji je stále fungujícím odvětvím, které potřebuje odborníky na různých profesních úrovních. Sdružení Textil při Jhk proto v roce 2016 zahájilo aktivity na podporu textilního a oděvního průmyslu a ve spolupráci s Vyšší odbornou školou, střední průmyslovou školou a střední odbornou školou řemesel a služeb ve Strakonicích (VOŠ SPŠ) a jihočeskými textilními firmami podpořila v roce 2017 otevření tříletého učebního oboru Výrobce textilií. Ten již má své první absolventy. Mezi nimi i Zuzanu Reichlovou, která hodnotí studium jako velmi přínosné. „Textil je odvětví, ve kterém si každý najde to své, tím je podle mě unikátní. Během studia jsme se naučili nejen vše potřebné pro šití, ale i pro výrobu textilií,“ říká Zuzka Reichlová a dodává, že již během studia získala praktické zkušenosti: „Příležitostí bylo hodně, první byla v bývalém Adientu, kde jsme se setkali v praxi s výrobou materiálů, poté následoval odborný výcvik v oblasti šití, která pro mě měla veliký význam. A asi největšími příležitostmi a zkušenostmi byly módní přehlídky,“ říká absolventka VOŠ SPŠ, která se mimo jiné podílela na tvorbě modelů pro módní přehlídku v Písku. Tu sdružení zorganizovalo v minulém roce v rámci projektu EduTex – Tradice v textilu.

Jedná se v pořadí již o třetí projekt komory zaměřený na textil. Díky němu se téměř 400 žáků jihočeských základních škol seznámilo s oborem textilu a oděvnictví. „Například hornorakouské Textilní centrum Haslach žákům představilo tradici tkaní. Na módních přehlídkách se zase návštěvníci přesvědčili nejen o široké škále jihočeských textilek, ale i zdatnosti žáků studujících obor Výrobce textilií. V rámci textilních dílen si pak ti nejmenší vyzkoušeli základní techniky šití, které se jim v životě neztratí,“ přibližuje Kateřina Rybaříková, manažerka projektu EduTex z Jhk, a dodává, že aktivity mimo jiné upevnily přeshraniční spolupráci s rakouskými partnery. Díky projektu také vznikly webové stránky www.edu-tex.eu s informacemi o textilním vzdělávání, informační brožura nebo naučná videa o výrobě textilních výrobků a technologiích. Jihočeská hospodářská komora také aktivně pořádá kulaté stoly, při nichž se setkávají zástupci škol, institucí i představitelů obou partnerských měst a předávají si zkušenosti v popularizaci tohoto odvětví i dalším vzdělávání.

Zájem podporovat aktivity již u těch nejmladších žáků mají také zaměstnavatelé a další regionální aktéři. Například Jihočeský vědeckotechnický park připravil pilotní projekt s dotazníkovým šetřením mezi žáky a následně ve spolupráci s firmou VAVI s.r.o. zahrnul aktivity šití do pracovních činností na základních školách, kde s výukou v pozici odborného garanta pomáhala i majitelka zmíněné firmy Věra Vávrová. Do ostatních vyučovacích předmětů, například češtiny, výtvarné výchovy, matematiky či informatiky, pak žáci zpracovávali témata související s textilní výrobou.

Články autora Dominika Chládková

Nejnovější články

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Aktuality
Sponzoringový program pro místní komunity

Holcim Česko dlouhodobě přispívá do rozvoje svého okolí...

Uzávěrka přihlášek do programu je 1. září 2024,...