×

SLEDUJTE SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ONLINE – VE STŘEDU 31. KVĚTNA

Středa 31. května 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny2. 5. 2023 11:23

Dvě třetiny českých organizací se obávají své budoucnosti

Podle průzkumu Innovation Index 2023 společnosti Dell Technologies Česká republika zaostává v IT inovacích. Pouze polovina organizací je inovačně vyspělá a využívání nových technologií jako jsou edge computing a multicloud je v porovnání s ostatními zeměmi v regionu Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA) nedostatečné. Zlepšením schopnosti přijímat inovace mohou české firmy zlepšit svou konkurenceschopnost na trhu.

Foto: Shutterstock.com České firmy v inovacích zaostávají Foto: Shutterstock.com

Průzkum obsahuje data z šesti oblastí – inovace, budoucnost práce, kybernetickou bezpečnost, multicloud, data a edge technologie. Tyto oblasti musí podniky brát v úvahu, aby udržely krok s neustále se měnícím trhem.

V oblasti inovací je 62 % respondentů skeptických ohledně toho, zda jejich organizace bude relevantní v následujících 3-5 letech.

Za důležité faktory pro inovace považují organizace to, aby se věnovaly vzdělávání zaměstnanců (50 %), kteří by mohli přispět k vytváření budoucího směřování organizace (48 %). Největšími překážkami pro inovace jsou nedostatek času (46 %) a znalostí digitálních technologií (36 %).

Metodika průzkumu

Průzkum s názvem The Innovation Index od společnosti Dell Technologies byl založený na odpovědích 6 600 vedoucích pracovníků v oblasti podnikání a IT z celého světa. Průzkum hodnotil vyspělost organizací v oblasti inovací, bezpečnosti, přístupu k zaměstnancům, využívání multicloudu, těžby hodnot z dat a edge technologií.

IT manažeři věří, že inovovat se dá i na dálku

Zatímco 92 % organizací uvádí, že zaměstnanci pracující zcela na dálku či hybridně mají stejnou šanci inovovat jako ti, kteří pracují v kanceláři. Pouze 67 % IT manažerů se však shoduje na tom, že vzdáleným zaměstnancům poskytují inteligentní technologie pro hladký průběh jejich práce. Nicméně, v době vzdálené či hybridní práce mnoho IT manažerů nezvládá dostatečně zabezpečit síť poskytování IT podpory, což vnímají jako potenciální riziko (67 %).

Z výzkumu také vyplývá, že pouze 22 % organizací v České republice urychluje své inovační úsilí v reakci na klimatické změny. Pouze 10 % IT manažerů se dokázalo úspěšně postarat o potřeby zaměstnanců pracujících v kanceláři i vzdáleně. 53 % IT manažerů se necítí komfortně, když zaměstnanci mohou pracovat z jakéhokoli místa.

Stáhněte si celý průzkum Innovation Index 2023 společnosti Dell Technologies, který přináší nové poznatky o tom, jak organizace mohou urychlit přechod na nové technologie a tím podpořit inovace.

dell-technologies-innovation-index-research-report

Zobrazit

Kyberútoky jsou stále větší hrozbou

Jen 44 % respondentů má plnou důvěru v kybernetické zabezpečení zabudované do svých technologií a aplikací. Více než třetina IT decision makerů (ITDM) je přesvědčena, že moderní hrozby jsou hlavními bezpečnostními problémy. Některé z těchto hrozeb zahrnují hacking, phishing a ransomware útoky. Proto je důležité, aby lidé používali bezpečná hesla a aby měli aktualizované antivirové programy a firewall.

Mezi hlavní výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti, které ITDM identifikovali, patří složitost moderního počítačového prostředí, neustále sofistikovanější hrozby, zaměstnanci, kteří neberou kybernetické hrozby vážně, a bezpečnostní týmy, které nespolupracují se zainteresovanými stranami z oblasti podnikání.

Většina ITDM zatím nepoužívá architekturu Zero Trust, ačkoli 40 % uvádí, že její potřebu urychluje rostoucí hodnota dat a 30 % tvrdí, že je třeba zabezpečit rostoucí objem koncových bodů pro stále více zaměstnanců, pracujících na dálku. Panuje také nejistota ohledně toho, jak Zero Trust implementovat, aniž by byla ohrožena produktivita podniku.

80 % ITDM nemá k dispozici řízenou službu detekce a reakce na hrozby ani kybernetický bezpečnostní trezor, který by chránil data vysoké hodnoty. 75 % respondentů uvedlo, že má obavy o to, jak jsou jejich osobní údaje zpracovávány a sdíleny. S ohledem na nedávné skandály s úniky dat se jedná o stále důležitější téma.

Multicloud firmy zajímá, ale zatím si jej zcela neosvojily

Většina organizací v České republice spoléhá na multidatová centra a využívání cloudových řešení. Nicméně žádná z dotázaných organizací se neprohlašuje za multicloudového lídra a pouze 40 % IT manažerů rozhoduje o přesunu aplikací nebo dat na veřejné cloudy, aby tím podpořili inovace.

Zatímco 77 % organizací je multicloudovými nadšenci, 20 % se označuje za multicloudové analytiky a 3 % jsou běžnými uživateli multicloudu. To znamená, že organizace v České republice stále plně nevyužívají potenciál multicloudové strategie. Trend však ukazuje, že české firmy chtějí využít výhody cloudových řešení a inovací, které s sebou přináší.

S daty české firmy hospodaří spíše průměrně

Průzkum rozdělil firmy do pěti skupin podle úrovně, jak dokáží pracovat s daty. Žádná z dotázaných českých organizací se nedostala do kategorie datoví lídři, která znamená nejvyšší úroveň, a pouze 27 % se prohlašuje za běžné uživatele, kteří se soustředí na těžbu hodnoty ze sesbíraných dat. To znamená, že pouze menší část ITDM využívá datové poznatky jako zdroj pro inovaci a růst.

Kromě toho pouze 23 % ITDM, kteří zakládají své inovační úsilí na datových poznatcích, má platformu AI/ML propojenou s datovým skladem, které umožňuje prediktivní analýzu a prognózování. To může vést ke ztrátě konkurenčního náskoku.

Dalším problémem je nedostatek kvalitní IT infrastruktury pro sběr a zpracování dat v edge (respektive na okraji, v decentralizovaných místech), což uvedlo 30 % ITDM jako hlavní výzvu pro podporu inovací.

Nejnovější články

Aktuality
Podnikatelé zvolili prezidentem HK ČR Zdeňka Zajíčka

Zdeněk Zajíček získal 190 hlasů, jeho protikandidát Martin...

Vedle současných viceprezidentů – Radka Jakubského, Romana Pommera,...

Sněm Hospodářské komory: Sněm je nejvyšším orgánem Hospodářské...

Aktuality
Komunikace s politickou reprezentací nebyla vždy snadná

Vážený pane premiére, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené...

Pane premiére, vážení hosté, dámy a pánové, závěrem...

Cestovní ruch
Praha láká turisty na brutalistní stavby

„Souzníme s Vladimírem 518 v tom, že chceme...

„Největší odkaz této architektury do dnešní doby je...

„Ať už se jedná o prohlídky Kongresového centra,...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Zadavatelé o progresivním zadávání veřejných zakázek

Výkon technického dozoru investora (zákon používá pojem Technický...

Výkon technického dozoru na stavbách může být vykonáván...

Výkon technického dozoru zajišťuje kontrolu a dohled nad...

Podle názoru projektantů nepanuje u veřejných zadavatelů jednotné...

Hlavní závěry Konference investorů a dozorových firem, která...

Podle stavebního zákona musí být na stavbách veřejných...

Kvalifikovaný technický dozor by měl mít určité znalosti,...

„Zásadním aspektem práce dozoru stavby je vedle zkušenosti...

Analýzy
Nejistota na trhu s komerčními nemovitosti pokračuje

Objem investic v sektoru komerčních nemovitostí v 1....

V prvním čtvrtletí roku 2023 poklesly objemy investic...

Finanční toky v regionu CEE podle odvětví Vedoucí...

Analýzy
Zaměstnanci si myslí, že se v Česku žije špatně

Dopady současné ekonomické krize pociťuje v práci již třetina...

„Situaci může ještě zhoršit zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých...

„Zhoršené klima na Slovensku se promítá do rostoucího...