×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Pondělí 25. září 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny1. 6. 2023 07:10

Transformace energetiky nesmí znevýhodnit podnikatele

Transformace české energetiky zahrnující postupný útlum těžby i využívání uhlí je stejně jako transformace uhelných regionů obrovskou výzvou, kterou je nezbytné vzhledem k potenciálním rizikům řešit mnohem intenzivněji než doposud. Toto je zřejmě nejsilnější vzkaz ze semináře Problematika další těžby energetických surovin a výroba elektřiny a tepla v útlumem zasažených regionech – Rizika, příležitosti a možnosti řešení dalšího vývoje ve vztahu k energetické bezpečnosti ČR, který v Sokolově uspořádala Hospodářská komora České republiky (HK ČR).

Lenka Mansfeldová autor

Foto: KHK KK Karlovarská hospodářská komora poslala vládě důrazný vzkaz ze semináře k problematice těžby energetických surovin a výroby elektřiny a tepla Foto: KHK KK

Předseda Sekce Hospodářské politiky HK ČR Filip Dvořák představil požadavky komory směrem k připravované aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK). Klíčové podle HK ČR je, aby SEK přispěla k zajištění stabilních dodávek energií a konkurenceschopných cen, které by měly být obdobné či ideálně levnější než v okolních zemích.

„Proto je nutné, aby byla koncepce připravována na základě detailních analýz jak predikce spotřeby, tak stávající situace výrobních kapacit a potenciálu jednotlivých zdrojů. Nutné je samozřejmě zohlednit legislativu i na evropské úrovni a rovněž mezinárodní situaci. Vedle samotné koncepce je pak nezbytné vytvořit rovněž její aplikační strategii, aby byla skutečně naplňována,“ uvedl Dvořák s tím, že podnikatelé od státu očekávají, že nebudou znevýhodněni vysokými cenami.

Na semináři vystoupili vedle zástupců Hospodářské komory také šéfové všech tří těžebních firem, které v Česku těží hnědé uhlí, předseda představenstva Severočeských dolů Ivo Pěgřímek, prezident a CEO skupiny Sev.en Luboš Pavlas a předseda dozorčí rady SUAS GROUP Pavel Tomek.

Všichni tři se shodli na tom, že potřebují ze strany státu jasný výhled pro další těžbu a využívání uhlí, protože dosud stále nebylo rozhodnuto ani o termínu budoucího uhelného útlumu, ani o tom, kdy a čím bude uhlí v české energetice nahrazeno. Upozornili, že zásoby uhlí jsou v Česku dostatečné ještě na dvě desetiletí, avšak vzhledem k ceně emisních povolenek se může již v nejbližších letech přestat ekonomicky vyplácet provoz uhelných elektráren. Ty přitom stále vyrábějí zhruba 40 procent české elektřiny a náhrada za ně v současné chvíli neexistuje.

Zástupci těžařů v této souvislosti zároveň upozornili, že pro uhelné elektrárny nebude kvůli pravidlům EU s nejvyšší pravděpodobností možné využít nástroj kapacitních plateb. Zásadní tak bude vymyslet mechanismus, jak udržet uhelné elektrárny v provozu i v situaci, kdy by se jejich provoz nevyplatil, aby nedošlo k zásadnímu ohrožení energetické bezpečnosti. Výpočty provozovatele tuzemské přenosové soustavy totiž varují, že se Česká republika může již v brzké době stát z vývozce elektřiny zemí závislou na dovozu, avšak možnosti dovozu z okolních zemí budou velmi omezené.

Na semináři byla představena i studie společnosti Deloitte, která se zabývala dopady energetické a ekonomické tranzice na Ústecký kraj. Studie došla k závěru, že kraj má potenciál vyjít z tranzice ekonomicky posílen, avšak je nutné překonat četná rizika, přičemž stávající tempo potřebných kroků je příliš pomalé.

S tím souhlasili i zástupci Hospodářské komory z obou uhelných krajů. Místopředseda Hospodářské komory Karlovarského kraje a předseda Sekce životního prostředí HK ČR Jan Mraček zdůraznil, že kraj pro úspěšnou transformaci nezbytně potřebuje vybudování dopravní i energetické infrastruktury, přičemž dosavadní prostředky z evropských fondů jsou nedostatečné, a navíc často putují do nepříliš zásadních projektů.

Jednotlivá vystoupení na semináři pozorně sledovala řada zástupců Parlamentu České republiky včetně předsedy Hospodářského výboru PSP Ivana Adamce (ODS), předsedy podvýboru pro energetiku Róberta Telekyho (KDU-ČSL), poslankyň za Karlovarský kraj Jany Mračkové Vildumetzové a Renaty Oulehlové (obě ANO) a dalších.

Články autora Lenka Mansfeldová

Nejnovější články

Aktuality
Do Prahy míří investiční hvězdy

K hlavním zahraničním hvězdám patří americký investor a...

Adam Kočík i Přemysl Rubeš doplní v panelových...

Expertní pohled
Kdo jsou Granfluencers a co od nich čekat?

Marketéři a média poslední roky píší primárně o...

Podle článku v CNN Business se začínají z...

Problém většiny briefů značek pro digitální kampaně je,...

Názory
Úsudek, invence, zkušenost a odbornost zůstanou doménou lidí

Každý si mohl vyzkoušet, že umělá inteligence umí...

Jsem toho názoru, že revoluce nepřijde za rok...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Kdo jsou Granfluencers a co od nich čekat?

Marketéři a média poslední roky píší primárně o...

Podle článku v CNN Business se začínají z...

Problém většiny briefů značek pro digitální kampaně je,...

Expertní pohled
Efektivní komunikace s novináři aneb Jak na tiskovou zprávu

Tisková zpráva totiž představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů...

Důležité jsou také citace, které dodávají tiskové zprávě...

Expertní pohled
Jak podchytit SEO pro svůj byznys a nezbláznit se z toho

Search Engine Optimization, zkráceně SEO, v češtině chápeme...

Obecně společným znakem SEO je zalíbit se Googlu....

Mít svižné a technicky správně zpracované stránky nemusí...

Při spravování obsahu vašeho webu nesmíte zapomínat i...

V principu platí, že vaší snahou by mělo...

Stejně jako každý digitální obor, i SEO v...