Sobota 2. prosince 2023
ikona hodiny3. 4. 2022 09:11

Jaká jsou nejdiskutovanější témata v Karlovarském kraji?

Karlovarský kraj pokládá za klíčové podporovat investory ve svém regionu, proto uspořádal společně se Sdružením pro zahraniční investice – AFI a Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje panelovou diskuzi. Všechny strany se v rámci debaty shodly, že aktivní podpora investorů a s tím spojených oblastí jako jsou pracovní místa a zázemí, infrastruktura, školství a Green Deal, jsou v rámci rozvoje kraje zcela zásadní.

Lenka Mansfeldová autor

Foto: KHK KK Investoři diskutovali o problémech kraje Foto: KHK KK

Náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Karel Jakobec společně s předsedou Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Tomášem Lindou a členy Sdružení pro zahraniční investice – AFI diskutovali s investory, starosty a dalšími zástupci místní samosprávy v rámci panelové diskuse na téma Systematický přístup ke zlepšení podnikatelského prostředí. V něm se především věnovali problematice podpory firem, které v rámci Karlovarského kraje investují v oblasti průmyslu a služeb.

Sdružení pro zahraniční investice – AFI

Sdružení AFI je organizace pro komplexní podporu investic a investorů v České republice. Vzniklo v roce 1996 jako platforma pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru s cílem kontinuálně zlepšovat české investiční prostředí, podmínky pro investory, legislativu a komunikaci a výměnu informací. AFI sdružuje na 40 špičkových firem podporujících prémiové investice, které mají dlouholetou historii v pomoci všem typům nově příchozích investorů na český trh.

Tuzemští investoři, od největších globálních značek až po středně velké české firmy s českými vlastníky, se objevují na radaru neustále – od vstupu do EU přes ekonomickou krizi 2008 až po pandemii COVID. AFI zprostředkovala řadu klíčových zahraničních investic, patří mezi ně například firmy Honeywell, Toyota, Johnson Controls, NEXEN Tire, Denso, Yankee Candle, Canpack a A123.

Green Deal

Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI, seznámil přítomné s výsledky celorepublikového průzkumu mezi firmami a investory, který mapoval zejména problematiku pracovních sil, budoucí investiční plány, aktuální problémy investorů nebo oblast Green Dealu: „Karlovarský kraj a zejména Sokolovsko musí nyní aktivně řešit otázku Green Dealu. Znamená to dívat se na tuto masivní změnu jako na příležitost, nikoli jako na problém, a začít budovat podnikání v oborech založených na dekarbonizaci. Energetická krize Green Deal pozmění, ale dekarbonizaci spíše urychlí. Z průzkumu sdružení AFI také vyplývá, že 40 % investorů vnímá Green Deal jako příležitost – a toto číslo letos dál roste.“

Czechbusinessguide.com – ojedinělý průvodce pro zahraniční investory

Jednou z nejdůležitějších rolí AFI je být prvním kontaktním místem pro zahraniční investory, poskytovat jim pomoc s navigací a procesy při rozhodování pro jakékoli zahraniční příchozí podnikání. Pro tento účel AFI vytvořilo v tuzemsku ojedinělý informační web CzechBusinessGuide.com. Ten představuje Českou republiku komplexně ve všech makroekonomických úhlech pohledu a poskytuje nově příchozím i současným investorům komplexní informace o investování v ČR.

Pracovní místa

Gabriela Hrbáčková, členka Řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice – AFI prezentovala data z aktuálního průzkumu personální agentury Hofmann Personal a sdružení AFI mezi investory na specifika pracovního trhu v Karlovarském kraji: „75 % firem totiž uvedlo, že mají problém najít kvalifikovanou pracovní sílu na nižší pozice a 35 % na střední pozice. 64 % firem z Karlovarského kraje však v reakci na aktuální situaci uvedlo, že uprchlíci mohou zaplnit pracovní místa a vyřešit tak dlouhodobý problém s nedostatkem pracovníků a 63 % z nich jim dokonce plánuje nabídnout pracovní místa.“

Tento závěr podporuje i komentář náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí Karla Jakobce k aktuální situaci: „Od začátku krize na Ukrajině pomáháme ukrajinským občanům s ubytováním a dalšími procesy, které souvisí s příchodem do Česka. Uvědomujeme si vážnost situace, ale na druhou stranu jejich příchod může znamenat pro Karlovarský kraj i příležitost. Z našeho kraje odchází, ať už z pracovních nebo osobních důvodů, hodně obyvatel a jejich počet v regionu stále klesá. Rádi proto vytvoříme pracovní příležitosti i zázemí ukrajinským občanům, kteří budou chtít u nás zůstat.“

Infrastruktura

Tomáš Linda, předseda Krajské Hospodářské komory Karlovarského kraje vidí příležitost vytěžit maximum pro Karlovarský kraj z jeho unikátní polohy: „Obrovskou příležitost pro Karlovarský kraj vidím v řešení dopravní infrastruktury, konkrétně napojení našeho regionu na německou dálniční síť, dostavbě dálnice D6 do Prahy a v otevření otázky rychlostní tepny přes Krušnohoří. Rozvoj železniční sítě je také velmi důležitý pro dopravní infrastrukturu našeho kraje. Co však vnímám jako riziko je, že se nepočítá s naším regionem v rámci plánovaných tras vysokorychlostních železnic.“

Školství

Školství je jedna z oblastí, jejíž rozvoj je pro Karlovarský kraj klíčový. Filip Dušek, místopředseda Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje a majitel společnosti Elroz Invest shrnuje pozitiva, ale také budoucí výzvy pro Karlovarský kraj v oblasti školství: „V poslední dekádě došlo k mnoha významným investicím do školství, kdy bylo několik středních škol zejména technického zaměření zmodernizováno nebo i nově postaveno. Prioritou do budoucnosti je, ať  v kraji působí kvalitní střední a vysoké  školy, a hlavně ať nám zůstávají v regionu absolventi těchto škol.“

Články autora Lenka Mansfeldová

Nejnovější články

Expertní pohled
INCIEN vyzývá: Dekarbonizujte průmysl

Institut věří, že bez cirkulární ekonomiky se dekarbonizace...

Mnohem větší prostor než dosud by proto měly...

Ocelový šrot se pro výrobu oceli využívá už...

Problémem je i to, že dosavadní národní strategie...

Cestovní ruch
Výjimečné zážitky, které vás spojí!

Od firemních setkání přes teambuildingy až po spektakulární...

Všestranné konferenční prostory: Ať už pořádáte konferenci, uvedení...

Relaxace a odpočinek: Po dlouhém dni plném jednání...

Zkušený eventový tým: Tým specialistů hotelu Aquapalace se...

Nespokojte se s průměrností, když můžete být výjimeční!...

Aktuality
Smartwings otevřou pravidelnou linku Praha – Atény  

Let QS1140 bude odlétat z Letiště Václava Havla...

Kromě Atén nabídne letecká společnost Smartwings v letním...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Perspektivy a výzvy digitalizace ve stavebnictví

„Češi mají specifickou náturu a podle mých zkušeností...

„Zdá se, že všichni odborníci napříč segmenty stavebnictví...

Celkem 8 z 15 zemí považuje za hlavní...

Míra očekávaného růstu se mezi analyzovanými zeměmi liší....

Tyto investice budou podle výsledků průzkumu mířit hlavně...

„Ačkoliv odborníci z různých zemí mají lehce odlišné...

Spektrum benefitů spojených s rozmachem digitalizace ve stavebnictví...

Nezařazené
V europarlamentu zasednou čeští podnikatelé

Evropský parlament podniků (EPE) je největší akcí na...

Česká delegace absolvuje dvoudenní program ve dnech 13....

Podnikatelé si náklady cesty hradí ze svých prostředků.

Nezařazené
Čínský omyl a německý trh práce

Globálnímu vzestupu Číny nahrálo několik špatných předpokladů. Ano,...

Může za to zpomalení ekonomiky, tedy kombinace covidu...

Takže i díky slabé čínské poptávce jsme se...

Pryč od aut. Počet nově vytvořených pracovních míst...

Zkombinujme auta, Německo a trh práce: Tesla na...