Sobota 22. června 2024
ikona hodiny26. 5. 2022 08:43

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý navštívil Karlovarský kraj

Prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Vladimír Dlouhý přijal pozvání představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK) k návštěvě kraje a setkání s podnikateli. „Podnikatelé se na nás v době energetické a surovinové krize obracejí s žádostmi o pomoc a podporu podnikatelského sektoru a dotazy, jakým způsobem může Hospodářská komora ČR pomoci. Proto jsme se rozhodli pozvat pana prezidenta, aby informoval o aktuálních aktivitách a vyjednáváních s Vládou ČR,“ uvedl předseda KHK KK Tomáš Linda.

Lenka Mansfeldová autor

Foto: KHK KK Prezident HK ČR navštívil Karlovarsko Foto: KHK KK

Vladimír Dlouhý začal svoji návštěvu v Karlovarském kraji u největšího zaměstnavatele, společnosti Sokolovská uhelná. Za doprovodu představenstva KHK KK se setkal s vedením společnosti v čele s předsedou dozorčí rady Pavlem Tomkem. Diskutovalo se o útlumu těžby uhlí a nových projektech, které společnost připravuje v rámci své transformace. Mezi nejvýznamnější patří Energy Hub, který by měl zajistit energetickou soběstačnost kraje, a rekultivace lomu Medard. „Jezero s plochou téměř 500 hektarů, vzniklé zatopením po dřívější těžbě, bude oživeno několika projekty na jezeře a v bezprostředním okolí. Počítáno je s rekreačním využitím, novými sportovními aktivitami, bydlením i přístavem,“ informoval předseda dozorčí rady Pavel Tomek pana prezidenta při návštěvě jezera.

Následovalo setkání prezidenta s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem, na kterém se jednalo o problematice veřejných zakázek. Firmy vysoutěžily zakázky za ceny, za které v současné době skokového nárůstu cen nejsou schopné je dokončit. „Do budoucích smluv budeme implementovat inflační doložku, do stávajících smluv to není možné z důvodu zákona o veřejných zakázkách a podmínek dotací,“ informoval Petr Kulhánek. Jednalo se i o pracovním uplatnění ukrajinských uprchlíků. Hejtman uvedl, že v současné době našlo práci už 1800 Ukrajinců, především v oblasti gastronomie, hotelnictví a logistiky. Řešila se také dopravní infrastruktura kraje. Předpokládaný termín dokončení dálnice D6 je v letech 2027 až 2028. Pro opravu silnic nižších tříd prezident doporučil tzv. PPP projekty, tedy partnerství soukromého a veřejného sektoru. Diskutovalo se také o rozvoji vysokoškolského studia v kraji. Hejtman informoval, že v současné době probíhají jednání se ZČU Plzeň a VŠCHT v Praze o vytvoření nového konceptu financování studia, kdy by byly ze státního rozpočtu vyčleněny prostředky přímo pro Karlovarský kraj.

Návštěva prezidenta Vladimíra Dlouhého byla zakončena setkáním s podnikateli na Golfu v Sokolově. Prezident informoval o ekonomické prognóze Hospodářské komory. „Hospodářský růst bude pomalejší, okolo 1,2 % a bude tažen domácí poptávkou a částečně exportem. Inflaci předpokládáme na úrovni 13 % a růst nominálních mezd ve výši 7 %. Dojde ke stagnaci investic,“ uvedl Vladimír Dlouhý. Dále informoval o aktivitě HK ČR na podporu podnikatelů. V minulém týdnu proběhlo jednání HK ČR a dalších podnikatelských svazů s Vládou ČR, na kterém byla dojednána podpora podnikatelského sektoru a v nejbližších dnech ji předseda vlády představí veřejnosti. „Nebude se však jednat o žádné regulace cen či kompenzace firem, které by mohly mít negativní dopad na veřejné finance,“ doplnil Vladimír Dlouhý. Diskutovalo se také o energetické krizi, Green Dealu a podpoře lázeňství a cestovního ruchu.

Vladimír Dlouhý informoval podnikatele, že setrvá ve své funkci prezidenta HK ČR ještě jeden rok a v dalších volbách již neplánuje kandidovat. Přislíbil však, že do konce svého volebního období ještě jednou navštíví Karlovarský kraj.

Články autora Lenka Mansfeldová

Nejnovější články

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...