Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny17. 7. 2023 13:45

Osobní doprava v Česku se zotavuje pomalu

Na vývoj počtu cestujících a osobokilometrů v osobní veřejné dopravě v ČR neměla tolik negativní vliv ani hospodářská krize a recese české ekonomiky, která v roce 2009 právě následkem globální hospodářské krize propadla o 4,5 %, nebo rok a půl trvající recese v letech 2012 a 2013, jako propuknutí celosvětové pandemie.

Tomáš Kozelský autor

analytik České spořitelny

Foto: Shutterstock.com Osobní doprava v Česku se zotavuje, na předpandemická čísla ale nedosahuje Foto: Shutterstock.com

Koronavirová krize se v Česku naplno projevila na jaře roku 2020. Vládní opatření, restrikce (zákaz volného pohybu od půli března 2020 do 24. dubna 2020), omezení hromadných akcí, uzavření základních, středních a vysokých škol či zavádění práce z domova, to vše se projevilo v poklesu využívání osobní hromadné dopravy, a to především ve druhém čtvrtletí roku 2020. K mírnému oživování a zvyšování počtu cestujících v osobní hromadné dopravě docházelo v době rozvolňování restrikcí a během letních prázdnin, kdy počty nových případů nakažených COVID-19 klesaly. V roce 2020 došlo k meziročnímu poklesu v osobní veřejné dopravě v ČR v počtu cestujících o zhruba 40 % na 1 922,3 mil cestujících (kdy velkou část v počtu 1 559 mil osob představovala městská hromadná doprava). V počtu osobokilometrů to bylo dokonce o téměř 60 % méně, hlavně z důvodu obrovského poklesu v letecké osobní dopravě a u dálkových spojů. Rok 2021 byl však pro osobní veřejnou dopravu snad ještě náročnější. Počet cestujících nadále klesal až na 1 471 mil. osob (i s počtem cestujících v MHD), ač počet osobokilometrů meziročně vzrostl, hlavně díky oživení v letecké dopravě. Rok 2022 i díky odstranění restrikcí spojených s pandemií znamenal postupný návrat k předpandemickým hodnotám. Počet cestujících v osobní dopravě v roce 2022 meziročně vzrostl o necelých 27 % na 2 352 mil. osob, oproti roku 2019 je to však stále o 16 % méně. V případě výkonu osobní dopravy vyjádřenou počtem osobokilometrů narostly celkové hodnoty v Česku v roce 2022 na 36,9 miliard, což činí meziročně více než 50% nárůst, stále je to však jen zhruba na 70 % hodnot roku 2019.

Stáhněte si celou studii

Osobní doprava v Česku

Zobrazit

Srovnávací rok 2019 před koronavirovou krizí byl pro osobní veřejnou dopravu v počtu cestujících za posledních zhruba 20 let nejúspěšnější (více osob cestovalo v osobní veřejné dopravě v roce 2010 a to přes 2,8 miliardy). Svůj podíl na zvyšujícím se počtu cestujících (krom letecké dopravy) a osobokilometrů mohlo mít v roce 2019 vedle zvyšující se kupní síly obyvatelstva i zavedení 75% slevy pro studenty do 26 let a seniory starší 65 let od září 2018, jež platila až do dubna 2022, kdy se sleva snížila na 50 %. Tuto slevu mohou děti, studenti a senioři využívat i nadále.

Chuť cestovat autobusy i vlaky se zvyšuje – hlavně do zahraničí

Před koronavirovou krizí vzrostl celkový počet přepravených osob autobusovou dopravou v Česku po několika letech mírného růstu až na 355,6 mil. osob v roce 2019. Největší podíl cestujících (89 %) ve veřejné autobusové dopravě se přepravil vnitrostátně, na mezinárodní dopravu připadalo v roce 2019 jen 1 % přepravovaných osob. Zbylých 10 % připadlo na nepravidelnou osobní autobusovou dopravu. V době pandemie došlo v roce 2020 k prudkému propadu počtu cestujících o více jak třetinu na 233 miliónů osob. U mezinárodní autobusové dopravy došlo ještě k výraznějšímu propadu (na 1,4 mil. osob z 3,7 mil., což představovalo jen 0,6% podíl) i vzhledem k opatřením, která přijímaly ostatní evropské státy. Počet cestujících veřejnou autobusovou dopravou v Česku se v roce 2022 přiblížil rekordním hodnotám roku 2019 a zaostal za nimi s celkovým počtem 333,8 mil. jen o 6 % (oproti roku 2021 to znamenalo nárůst o 34 %). Mezinárodní autobusová doprava zaznamenala v roce 2022 nárůst na téměř trojnásobek počtu cestujících roku 2021 a dokonce s hodnotou 4,1 mil. cestujících překonala o 11 % počet přepravovaných osob v roce 2019.

Trend práce z domu z dob pandemie se promítá ve sníženém využívání MHD

Snížená mobilita a pokles přepravovaných osob se nevyhnul ani městské hromadné dopravě, kde celkový pokles za rok 2020 (z 2,2 miliard osob na 1,6 miliard) u počtu přepravených osob činil meziročně asi 30 %. Vedle restrikcí a preferencí jiné osobní dopravy se na tom bezesporu podepsalo i větší využívání možností práce z domu. V roce 2022 došlo k nárůstu počtu přepravovaných osob v MHD na 1 838 mil. osob z předchozích 1 471 mil. (stále však 18 % přepravního výkonu roku 2019). V případě čtvrtletních dat je poslední údaj z 1Q. 2023 kdy počet přepravených osob v MHD klesl na 466 mil. z předchozích 545 mil. cestujících (proti stejnému období předchozího roku je to však nárůst o 13 %).

Nejnovější články

Cestovní ruch
Prague City Tourism láká na letní dovolenou v Praze

„Všechny marketingové kampaně město financuje z vybraného poplatku...

Kromě výše zmíněných dvou kampaní i letos pokračuje...

Expertní pohled
Bankovní daň opět na stole

V minulých letech se do českého daňového systému...

Konečně, existují jiné způsoby, jak vlády mohou získávat...

Expertní pohled
Evropský průmysl ve světě zítřka: Komu (ne)zvoní hrana?

O rizicích a příležitostech spjatých s probíhající metamorfózou...

V pátečním panelu Evropský (automobilový) průmysl: výzvy a...

„Deglobalizace není v ničím zájmu, mění se ‚jen‘...

Podobně bezpečnostní analytik Milan Mikulecký vzpomněl, že se...

Domácí i zahraniční odborníci otevřeli diskuzi, která významem...

Nejnovější Analýzy ze Spořky

Analýzy ze Spořky
Proč na sebe křičíme?

V tomto ohledu je ale podstatné, že EU...

První obrázek ukazuje, že v biotech a digitální...

Čím častější společenství procházelo krizemi, tím nakonec bylo...

A do třetice: když s námi někdo nesouhlasí,...

Analýzy ze Spořky
Posledních deset minut, čipy a negativita

Běžný obchodní den na akciovém trhu (S&P 500)...

Proč jsou politici negativní, zesměšňují protivníky nebo na...

Analýzy ze Spořky
Pokrok a Čína

Hannah Ritchie to popsala excelentně. Za prvé pokrok...

Není bez zajímavosti podívat se na to, jak...

Od té doby se situace prudce změnila. Mzdy...

Pokud Čína něco je, tak je robotizovanou ekonomikou....