Pondělí 4. března 2024
ikona hodiny13. 12. 2023 08:02

Šance pro Česko: Zelené technologie budou hrát klíčovou roli

Investice do zelených technologií, materiálů a surovin by měly být mnohem snazší

Lídři Evropské unie schválili v prosinci roku 2019 Zelenou dohodu pro Evropu, tzv. EU Green Deal. Jeho cílem je snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % proti roku 1990 a dosáhnout do roku 2050 čistých nulových emisí v EU. Netýká se jen energetiky, prostupuje do všech odvětví a činností od zemědělství a výrobu potravin přes průmysl, nakládání s odpady, dopravu až po budovy.

Tomáš Kozelský autor

analytik České spořitelny

Radek Novák spoluautor

analytik České spořitelny

Foto: Shutterstock.com Šance pro Česko: Zelené technologie budou hrát klíčovou roli Foto: Shutterstock.com

Dosáhnout takto ambiciózní cílů ovšem nepůjde bez investic do vývoje a produkce nových, inovativních a moderních technologií. Evropská komise si je toho vědoma, a i pod geopolitickým tlakem v podobě amerického investičního programu Inflation Reduction Act, jenž by měl zajistit investice do zelených technologií v USA ve výši až 1 bilionu USD, a vzhledem k velké závislosti Evropy na dodávkách technologií, materiálů a surovin z Číny, navrhla na jaře roku 2023 dvě nařízení:

Akt o průmyslu pro nulové čisté emise (Net-Zero Industry Act)

Jeho cílem je zrychlit vývoj a produkci nízkouhlíkových technologií, zajistit zjednodušené a zrychlené povolování zelených investic2, zaručit rychlou realizaci a podporu strategických projektů. Nařízení rozlišuje mezi strategickými nízkouhlíkovými technologiemi (viz tabulka), které získají větší podporu, a ostatními nízkouhlíkovými technologiemi, jež budou rovněž z nové normy benefitovat. Mezi druhou kategorii patří i:

 • Pokročilé technologie pro výrobu energie z jaderných procesů s minimálním odpadem z palivového cyklu;
 • Malé modulární reaktory;
 • Technologie energetické účinnosti;
 • Technologie pro alternativní udržitelná paliva.

Za technologie se přitom považují nejen konečné výrobky, ale i jejich konkrétní součásti a strojní zařízení používaných k jejich výrobě. Cílem nařízení je do roku 2030 zajistit výrobní kapacitu strategických nízkouhlíkových technologií ve výši minimálně 40 % ročních unijních potřeb.

Akt o kritických surovinách (European Critical Raw Materials Act)

Cílem tohoto návrhu je zajistit dostatečný přístup k materiálům a surovinám, které jsou nezbytné pro výrobu klíčových technologií. Posíleny mají být všechny části domácích dodavatelských řetězců (rychlejší a jednodušší povolovací procesy), důraz bude kladen i na recyklaci a udržitelnost. Se třetími zeměmi mají pak být rozvíjena oboustranně výhodná partnerství.

Obě nařízení jsou součástí širšího plánu s názvem Green Deal Industrial Plan a jejich finální podoba se může po vyjednání v rámci EU ještě změnit.

Strategické nízkouhlíkové projekty s výrobní kapacitou do 1 GW budou muset být povoleny do 9 měsíců (ostatní nízkouhlíkové projekty do 12 měsíců) a strategické projekty s kapacitou nad 1 GW do 12 měsíců (ostatní do 18 měsíců).

Strategické nízkouhlíkové technologie:

 • Solární fotovoltaické a solární termické technologie
 • Technologie k produkci větrné energie na pevnině a obnovitelné energie na moři
 • Bateriové/skladovací technologie
 • Tepelná čerpadla a technologie geotermální energie
 • Elektrolyzéry a palivové články
 • Technologie udržitelné výroby bioplynu/biometanu
 • Technologie zachycování a ukládání uhlíku (CCS)
 • Technologie sítí

Návrh obsahuje také seznam strategických surovin, které jsou klíčové pro strategické technologie používané pro ekologické, digitální, obranné a vesmírné aplikace. U nich by do roku 2030 dojít k splnění následujících cílů:

 • nejméně 10 % roční spotřeby by se v EU mělo těžit;
 • nejméně 40 % roční spotřeby by se mělo v EU zpracovávat;
 • nejméně 15 % roční spotřeby by se mělo získávat v rámci recyklace;
 • ne více než 65 % roční spotřeby by mělo pocházet z jedné třetí země.

Stáhněte si celou analýzu

364107

Zobrazit

Česko má pro výrobu zelených technologií velmi dobré výchozí podmínky

Česká republika má velmi silnou průmyslovou tradici. A zpracovatelský průmysl zůstává významnou částí tuzemské ekonomiky – jeho podíl na hrubé přidané hodnotě je druhý nejvyšší v EU, činí 23 %.

Česká ekonomika a její exporty jsou navíc poměrně hodně diversifikované. V Indexu ekonomické komplexity, který měří pestrost daného hospodářství a zároveň nastiňuje schopnost země daný produkt vyrobit, patří Česku 6. místo na světě. Podíl vysoce technologických produktů na českých vývozech je čtvrtý nevyšší v EU.

Českému zpracovatelskému průmyslu sice stále dominuje automobilový průmysl, ovšem najdeme v něm i řadu odvětví, které mají už dnes blízko k moderním a udržitelným technologiím. Anebo by jejich výrobní portfolio mohlo být o tyto a další budoucí technologie či materiály doplněno.

Pozitivní také je, že podíl zaměstnanosti ve středně a vysoce technologicky náročné výrobě je v Česku druhý nejvyšší mezi zeměmi EU.

Nejnovější články

Názory
Blíží se znovu do USA nemovitostní krize?

Studie, kterou vydala NBER (National Bureau of Economic...

Začínající krize v sektoru nemovitostí nakonec může americkou...

Analýzy
Startupy zaměstnávají víc Čechů než zemědělství

V praxi to znamená, že nové technologické firmy v předminulém...

V posledních čtyřech letech se počet startupů zvýšil...

Podle nasbíraných dat přitom startupy většinou představují spíše...

Cílem nového reportu je podle Mikschika přinášet veřejnosti...

Expertní pohled
Jak psychologie ovlivňuje reklamu a e-commerce?

Vystoupí na ní psychologové, influencer Kovy i zástupci...

Oči jsou nejdůležitějším smyslovým orgánem, vizuál proto představuje...

V panelové diskusi k tématu psychologie v reklamě...

Nejnovější Analýzy ze Spořky

Analýzy ze Spořky
Dopady AI: práce a úrokové sazby

Globální dopad na zaměstnanost: Očekává se, že umělá...

Obavy z nerovnosti: V rámci jednotlivých zemí by...

Jak poznáme, že AI zvyšuje produktivitu nebo že...

Podle standardní teorie oceňování aktiv by obě možnosti...

Takže sledujte dlouhodobé reálné úrokové sazby. A pokud...

Analýzy ze Spořky
V ČR je proti průměru EU o pětinu levněji

Mezi jednotlivými složkami spotřebitelského koše však panují výrazné...

V roce 2022 přišel inflační šok. V důsledků...

Nejvíce se zvýšily ceny v oblasti stravování a...

Za rok 2023 klienti České spořitelny v Polsku...

Na české domácnosti inflační vlna dopadla tak silně...

Za rok 2024 by inflace v ČR měla...

Analýzy ze Spořky
Narativy, inovace, klam a tření

Experiment ukázal, že v Austrálii, Francii, Německu, Švýcarsku...

Inovace vysvětlují polovinu dlouhodobého ekonomického růstu. Pro srovnání:...

Výzkumníci Anthropic zjistili, že velký jazykový model (LLM)...

Drtivá většina – až 90 % – světového...