Úterý 27. února 2024
ikona hodiny11. 8. 2020 11:35

Brownfieldy jsou šancí na restart regionální ekonomiky

Miliardy pro obce

V pátek vstoupilo v účinnost legislativní opatření, na jehož základě Ministerstvo financí převede na obce více než 13 miliard korun jako kompenzaci za propad daňových příjmů v důsledku pandemického ochromení ekonomiky.

Valerie Saara autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Příspěvek, který by měl na obecní účty po přerozdělení na krajích doputovat v řádu dní, je určen jako jednorázový bonus na obyvatele a uzákoněn byl ve výši 1 250 Kč na hlavu. Podle informací z ministerstva tak obce dostanou více než dvojnásobek výpadku, který je odhadován na necelých 6 miliard korun.

Řada měst i menších obcí v minulých týdnech ohlásila úsporné programy a zastavení řady investic. Je otázkou, jak kompenzační bonus obce využijí – investice na regionální úrovni totiž jsou nejrychlejší a nejúčinnější formou podpory restartu ekonomiky. Pro mnohé zvláště menší obce je však problémem příprava investičních projektů a výběrová řízení. Pokud obce zvládnou tato úskalí, může se regionální ekonomika těšit na zajímavé příležitosti.

Jednou z možných cest je využití kompetencí vládní agentury CzechInvest a její Národní strategie regenerace brownfieldů, kterých ve své databázi eviduje přibližně 3 500, soukromých i veřejných. Právě brownfieldy totiž představují velmi zajímavé příležitosti rozvoje regionů a lokálního podnikání, když jsou předmětem programu Nemovitosti, na něj lze čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU.

Články autora Valerie Saara

Nejnovější články

Aktuality
Moravskoslezský kraj tahounem v zelených a chytrých řešeních

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)...

Čtyři vzájemně propojené živé laboratoře mají za cíl...

Důležitou součástí bude sledování změn v regionu optikou...

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se...

Cestovní ruch
Cestovní ruch pro všechny

V úvodním slovu doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D....

Ing. Dagmar Zorková, Ph.D. z Panevropské univerzity zdůraznila, že...

V rámci workshopu se účastníci konference dozvěděli bližší informace...

Cestovní ruch
Nové výzvy i posílení spolupráce

Czech Convention Bureau funguje v rámci organizační struktury...

„Spolupráci mezi regionálními subjekty vnímáme jako klíčovou pro...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Moravskoslezský kraj tahounem v zelených a chytrých řešeních

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)...

Čtyři vzájemně propojené živé laboratoře mají za cíl...

Důležitou součástí bude sledování změn v regionu optikou...

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se...

Aktuality
Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

Od ledna společnost postupně spouští závody v Hranicích,...

Wienerberger také investuje do aktivit spojených s udržitelným...

Rok 2024 bude pro stavební trh rokem očekávání...

Aktuality
V Brně se představí trendy v udržitelném byznysu

„Udržitelnost by měla být klíčovou součástí každé firmy,...

Hlavní součástí programu jsou přednášky odborníků z oblasti...