Pondělí 4. března 2024
ikona hodiny12. 3. 2021 09:33

Ekonomika není největším zlem světa

Čím jsou pandemické restrikce delší, tím hůře je snášíme. A tím více se patrně deformuje náš pohled na problém. V posledních dnech jsem zaznamenala na nejrůznějších fórech opět vlnu sporů, zda je přednější ekonomika či zdraví. Vhodně demagogicky zneužita je tato otázka v nejrůznějších obměnách často kladena především zastánci tvrdých plošných restrikcí v průmyslu.

Valerie Saara autor

Foto: Shutterstock.com Ekonomika není největší zlo světa Foto: Shutterstock.com

Lze pochopit, že ve snaze dobrat se po roce řešení máme snahu zjednodušovat řešení. Vždyť ta složitá nezabírají. Lze pochopit, že v argumentaci hrají prim emoce a ne fakta, protože těch je – alespoň na veřejnosti – zoufale málo. Co nelze pochopit je ona vyhrocená opozice dvou kategorií, ekonomiky a zdraví. Dosti to připomíná podobně hrocený konflikt mezi ekonomikou a ekologií.

V obou případech hledáme jednoduchá řešení složitých situací pod vlivem emocí. A pro oči nevidíme, že mylný je už samotný myšlenkový základ, z něhož vycházíme. Totiž že zdraví, ekologie a ekonomika jsou nějaké autonomní celky a jde o to, který z nich převezme nad současným či budoucím světem vládu. Hrrrrrrr na ně!

Ale tak to není. Ekonomika, ekologie i zdraví jsou jen podmnožiny jednoho jediného totálně integrovaného systému. Jmenuje se Svět. Aby ten systém mohl fungovat, musejí být vazby mezi jeho částmi pokud možno v rovnovážném stavu. Protože žádná z těch částí není zbytná, bez kterékoliv z nich systém jako celek nebude fungovat.

Jinými slovy. Ekonomika není největším zlem světa. To ona plní kasičky v domácnostech i státní kasy, z nichž si pak platíme tu zdraví, tu čistý vzduch či kvalitní vodu. Jistě, ekonomika taky – do jisté míry – zdraví, vzduch i vodu poškozuje. Řešení „zrušme ekonomiku a budeme mít zdraví, vzduch i vodu bez vad“ vypadá na první pohled možná logicky, ale jen do chvíle, než domyslíme, že výsledkem bude jedno velké definitivní NIC.

Náš problém zkrátka není dilema buď anebo. Bylo by fajn, kdybychom si to uvědomovali všichni, vláda i aktivisté. A nejen v těchto dvou případech.

Články autora Valerie Saara

Nejnovější články

Expertní pohled
Byrokracie spojená s přípravou staveb nabobtnala

„Ekonomické prostředí má zásadní vliv na stavební sektor....

Jak vzpomíná na dobu před 30 lety Vladimír...

Názory
Lepší, ale stále nepřesvědčivá nálada v tuzemském průmyslu

Povzbuzením je fakt, že výroba i nové objednávky...

Směrem k příštím měsícům jsou důležité lepšící se...

Analýzy
Průzkum: Podnikání je pro ženy často jen záložní plán

Z průzkumu vyplývá, že se výrazně liší okolnosti,...

Pro podnikatelky i podnikatele je velkým tématem také...

Ženám podle průzkumu při podnikání chybí podpora okolí....

Větší množství podnikatelek by mělo výrazný pozitivní dopad...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...