×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 8. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny7. 10. 2021 15:47

Asociace softwarových agentur pomůže Celní správě

Celní správa ČR chce vypisovat kvalitnější IT zakázky, které zajistí dlouhodobě udržitelné řešení s cílem přinést nové otevřené technologie, agilní vývoj a otevřenou architekturu. Pomůže jí s tím česká Asociace softwarových agentur ASWA, se kterou Celní správa navázala novou spolupráci. ASWA je dobrovolným sdružením poskytovatelů softwarových řešení a advokátní kanceláře, jehož cílem je zlepšit prostředí IT zakázek v Česku. Celní správa si od partnerství s asociací ASWA slibuje zavedení inovativních řešení využitelných napříč státní správou. Spolupráce začne v létě, k jejímu uzavření pomohla také komunita Česko.Digital, s níž ASWA i Celní správa ČR úzce spolupracuje.

Foto: ASWA Foto: ASWA

ASWA, sdružení osmi českých vývojářských agentur, chce usilovat o změnu v přístupu výběru dodavatele a následné realizace, kdy nabízená cena není jediným a hlavním kritériem pro hodnocení zakázky. Cílem je pomoci veřejnému i soukromému sektoru vybrat dodavatele řešení, které bude plně odpovídat potřebám zadavatele, bude otevřené dalšímu nezávislému rozvoji a ve výsledku tak bude daleko levnější a efektivnější. Cílem asociace ASWA je mimo jiné pomáhat zkvalitnit zadávání zakázek a také odbourat hluboce zakořeněný zvyk vyhodnocovat nabídky pouze na základě ceny. Celní správa ČR je první projekt, kde asociace pomůže nastavit hodnotící kritéria s důrazem na kvalitu, otevřenost a celkovou cenu výsledného řešení, přičemž celý vývoj bude realizován dle agilní metodiky vývoje softwaru.

„Misí ASWA je vytvářet u nás v Česku prostředí, kde si budou rozumět zadavatelé a dodavatelé softwaru. Součástí toho je asistence s přípravou zadání zadavatelům, kteří budou s naší pomocí schopni vytvořit zadání, jež jim pomůže vybrat toho pravého dodavatele správnou specifikací cílů a také kritérií pro samotný výběr. Chceme nasměrovat firmy i státní organizace k bodu, kdy porozumí, jak softwarový vývoj funguje, a tím společně vytvářet prostředí, kde nás bude bavit vstupovat do zakázek. Především protože již budou nastaveny podmínky, v rámci nichž se oběma stranám bude příjemně pracovat a tvořit. Výhodou tohoto je fakt, že budou ideálně zohledněny jejich potřeby,“ říká Vratislav Zima, předseda ASWA.

„S Celní správou jsme přišli do kontaktu díky spolupráci s Česko.Digital a okamžitě jsme našli společnou řeč. Celní správa totiž řeší typický problém, kvůli kterému ASWA vznikla. Celní správa dlouhodobě zadává vývoj IT systémů pro celní a daňové řízení, ale většina je již zastaralá, především z pohledu architektury. Celní správa dokáže přesně definovat své požadavky vůči systému, ale v současné době nemá síly vytvořit takovou zadávací dokumentaci, která přinese nové otevřené technologie s využitím současných způsobů řízení vývoje. Agilní přístup a správně nastavená hodnotící kritéria výběru dodavatele mohou ve výsledku přinést lepší řešení, které bude odpovídat záměru zadavatele, jenž navíc bude moci pružně reagovat na nová zjištění v průběhu vývoje a zadání upravit či změnit priority jednotlivým funkcionalitám. Celní správa se také správně chce vyhnout vendor lock-in řešení, které znamená přílišnou závislost na jednom dodavateli a jeho řešení,“ vysvětluje základ spolupráce Martin Burián, zakladatel studia Fragaria, jednoho z členů ASWA.

„Mám z této spolupráce ohromnou radost. Je to první vlaštovka, která může být příkladem pro jiné organizace státní správy, které, pevně doufám, budou následovat. Jako klíčové zároveň vnímám roli organizace ASWA, jež svým přístupem ukazuje cestu, jak kultivovat trh a prostředí IT zakázek. My všichni potřebujeme naše uvažování posunout od poptávání IT softwaru do vytváření nejlepšího digitálního řešení s ohledem na potřeby zadavatele. A to v důsledku znamená nejlepší digitální služby pro občany Česka“ komentuje Eva Pavlíková z Česko.Digital.

Lepší služby pro občany a sdílení softwaru napříč státní správou

Celní správa od spolupráce očekává především vyšší kvalitu zadání veřejných zakázek a dodaného softwaru, který by ve výsledku umožnil komfortnější služby pro občany. Spolupráce by mimo jiné mohla veřejnou správu naučit zadávat zakázky a tvořit software tak, aby byly jednotlivé komponenty znovu použitelné i pro jiné orgány státní správy. Zažitou praxí veřejné správy je totiž samostatné soutěžení stále stejných věcí jednotlivými úřady, a tedy za již vyvinutý produkt platit opakovaně.

„ASWA je dnes jediným nezávislým sdružením, které takové konzultace nabízí. Vzhledem k tomu, že veřejná správa má stále nedostatek kvalifikovaných lidí, kteří by taková zadání tvořili, je potřeba najít platformu, která by umožnila tyto znalosti a dovednosti získat. Vzhledem k tomu, že ASWA je sdružení několika agentur, můžu zde najít nezávislé zhodnocení potřeb pro tvorbu technické specifikace s ohledem na otevřenost a případnou znovupoužitelnost. Hlavní výhodou asociace ASWA je její domácí zaměření, znalost našeho trhu a jeho specifik. Pro zajištění skutečné transparentnosti a nezávislosti se navíc žádný z členů ASWA veřejné zakázky Celní správy nesmí účastnit,“ reaguje na kontrakt Martin Podveský, enterprise architect z Generálního ředitelství Celní správy ČR.

„Ze spolupráce s Celní správou máme opravdu dobrý pocit. Dokazuje to, že státní správa má chuť dělat věci kvalitně, transparentně a komplexně. Například ze shody nad záměrem otevřené licence dodaného zdrojového kódu minimálně pro potřeby státní správy máme velkou radost. Sdílení softwaru mezi orgány státní správy je za nás velice důležité. Pokud jako daňový poplatník zaplatím vývoj softwaru pro stát, byl bych rád, aby ho pak mohl využít celý státní sektor a nemusel to platit víckrát,“ dodává Burián.

Články autora Tadeáš Zíka

Nejnovější články

Analýzy ze Spořky
Česko je v pasti ekonomiky středních příjmů

Dominantním příběhem české ekonomiky posledních třicet let je...

Tři čtvrtiny našeho konvergenčního úsilí nicméně proběhly v...

Česká ekonomika, podobně jako ostatní státy, byla od...

Jsme tedy ve stavu, kdy Jsme tedy ve...

Analýzy
Digitalizace českého stavebnictví prochází zlomovým rokem

Zatímco digitální inovace se v mnoha oborech hospodářství...

Zajištění rychlejšího a transparentního stavebního řízení se stalo...

Plynulost a rychlost stavebního řízení musí zajistit funkční...

Pro úspěšné fungování digitalizace stavebního řízení existují určitá...

Firmy ve stavebnictví rozvíjejí řadu procesů digitalizace interních...

Soukromý sektor má před státní správou viditelný náskok,...

Výhodou vypisování projektových zakázek v režimu BIM je...

„Ministerstvo dopravy, ale i celý rezort dopravy se...

Trendy
Ve facility managementu hraje ESG stále důležitější roli

„Od roku 2024 má vstoupit v platnost směrnice...

S tím, jak se nemovitosti pronajímají, byly nedávno...

Jakmile si společnost pořídí například novou vzduchotechniku, musí...

Směrnicemi se provozovatelé budov budou muset řídit také...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Umělá inteligence rozumí konopí. Jako všemu ostatnímu

Světové zdravotnictví se potýká s nedostatkem krevní plazmy, zejména...

Když se řekne umělá inteligence, hodně lidí si...

Zmínili jsme, že Miroslav Mašata se svými kolegy...

Umělá inteligence výzkumníkům našla nejen vědecké studie, ale...

Pohled z praxe
PORTIVA v obnovitelných zdrojích přerostla možnosti Česka

V případě potřeby bude k developmentu nových zdrojů...

Mezi další vytipované země pro svou zahraniční expanzi...

Pro financování své zahraniční expanze PORTIVA využije jak...

Trendy
Duté skleněné kuličky uspoří teplo a pomůžou klimatu

Jeden muž se postaví těsně za papírový karton...

Podařilo se, a tak světlo světa spatřila řada...

Oldřich Pelikán proto věří, že pokud by se...

Další možností využití nátěru jsou venkovní fasády budov,...

Někdo může namítnout, že izolace odrazí teplo i...