Pondělí 22. dubna 2024
ikona hodiny16. 11. 2022 09:59

Ve Zlíně vznikají unikátní biomateriály budoucnosti

Nahradí nefunkční části lidského organismu

Věděli jste, že problematikou a vývojem kvalitního biomateriálu se v rámci výzkumu zabývají i na UTB ve Zlíně, konkrétně výzkumný směr Biomateriály? Členky projektu, Ing. Leona Mahelová, Ing. Simona Káčerová, Ing. Martina Martínková a Ing. Karolína Kocourková, se zabývají hlavně výzkumem biomateriálů druhé generace, které budou moct zastávat funkci nejen jako náhrada nefunkční části organismu, ale zároveň budou mít schopnost řídit i některé buněčné procesy.

Pavel Kašpar autor

Foto: UTB Zlín Na zlínské univerzitě vznikají unikátní biomateriály Foto: UTB Zlín

Například následkem úrazu, zánětu, či nádorového onemocnění může dojít ke ztrátě části kosti. V dosavadní medicíně by se chybějící část nahradila např. kostním cementem nebo kovovou náhradou, což však s sebou nese riziko infekcí a estetických vad. „V novém přístupu by se ale použil na míru připravený biomateriál, který by podporoval množení a migraci kostních buněk, to by vedlo k prorůstání nové tkáně do vnitřních struktur biomateriálu až by došlo k přestavbě implantátu ve vlastní živou kost a proces tak končí kompletní regenerací chybějící kosti,“ vysvětluje Ing. Leona Mahelová hlavní řešitelka projektu.

Univerzita Tomáše Bati

Je otevřenou a flexibilní vysokou školou, která se zaměřuje na rozvoj ústředních hodnot: podnikavosti, otevřenosti, užitečnosti, tvořivosti a odpovědnosti. I díky tomu patří k prvním vysokým školám v Česku, které získaly prestižní institucionální akreditace. Ve výzkumu má UTB významné výsledky zejména v oblasti polymerního inženýrství, aplikované informatiky nebo kreativních oborů. Špičková výzkumná pracoviště slouží zároveň jako ideální prostředí pro výuku studentů i pro spolupráci s firmami a institucemi. Univerzita je pravidelně velmi dobře hodnocena v mezinárodním srovnání. Prestižní britská společnost Times Higher Education ji zařadila mezi na pozici 301-350 v žebříčku Young University Rankings (2020). Podle žebříčku, který v roce 2020 zpracovala britská společnost QS World University Rankings, patří univerzitě 85. místo mezi univerzitami střední a východní Evropy a Střední Asie.

Více informací naleznete například zde: https://www.facebook.com/biomaterials.utb nebo zde: https://www.instagram.com/biomaterials.utb/.

Výzkum už přinesl první úspěchy, rok a půl od spuštění výzkumného projektu JUNG (Juniorské granty UTB ve Zlíně), si již členové mohou připsat hned několik úspěchů. Mezi jeden z nich se řadí například vytvoření hierarchicky strukturovaného materiálu, který napodobuje hierarchickou strukturu tkání, konkrétně má specifickou strukturu s póry o řádově různých velikostech. To umožňuje lépe kontrolovat chování buněk, zároveň díky tomu bude takový materiál ještě více podporovat tvorbu nové tkáně. „Na základě těchto a dalších výsledků jsme vydali i tři odborné články v mezinárodních impaktovaných časopisech, další dva články jsou v procesu přípravy a tím naše práce nekončí,“ doplňuje Ing. Leona Mahelová.

Co jsou vlastně biomateriály?

Mnoho z nás nejspíš stále ještě tápe nad definicí tohoto pojmu, přesto je pravděpodobné, že někdo již některý z dnes běžně používaných biomateriálů má implantováno nebo s nimi alespoň přišel do kontaktu. Jsou to například zubní implantáty, kloubní náhrady, kochleární implantáty řešící ztrátu sluchu, kardiostimulátory a veškeré další implantáty, včetně umělých srdečních chlopní a různých typů stentů. Biomateriály jsou také chirurgické nitě, kontaktní čočky a mnoho dalších.

„Biomateriály mohou mít velmi různorodé vlastnosti i složení, podmínkou však stále zůstává, aby nevyvolávaly nechtěnou reakci organismu. Snahou naší výzkumné skupiny je, aby nové biomateriály měly přidanou biologickou hodnotou, tedy aby byly nejen bezpečné, ale navíc na něj působily pozitivně,“ říká Ing. Leona Mahelová z UTB ve Zlíně.

Kde celý výzkum probíhá?

Důležitou roli hrají Laboratoře Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v Centru polymerních systémů, kde se celý výzkum po většinu času odehrává, které jsou vybaveny širokou škálou přístrojů. Mezi nejzajímavější zařízení se řadí například bioreaktor. Jedná se o zařízení, které umožní napodobení přirozeného prostředí buněk. Na rozdíl od klasického testování, lze navíc díky tomuto přístroji napodobit hned několik dynamických faktorů, jako je pohyb, průtok krve nebo elektrické pole běžně se vyskytující v živém organismu. Do budoucna by také mohl takový bioreaktor alespoň z části nahradit testování biomateriálů na zvířatech, které při dnešních podmínkách nelze před klinickými aplikacemi vynechat.

Články autora Pavel Kašpar

Nejnovější články

Aktuality
Evropa vyslyšela požadavky českých podnikatelů

„Enrico Letta při psaní zprávy o vnitřním trhu...

„Posouzení dopadů by mělo být zaměřeno na kvalifikované...

Aktuality
Vítězí smysl pro detail a tradice  

„Stejně jako minulý rok, ani letos se v...

Každá realizace byla posuzována porotou, která je složena...

Oblíbená soutěž Pokrývači sobě, kde samotní pokrývači hlasují...

Pohled z praxe
Lasvit oceněn na milánském designweeku

V soutěži, v níž se představilo více než...

Výstava představila také nový koncept designu osvětlení Bois...

Vítězství komentuje zakladatel Lasvitu Leon Jakimič: Nejlepší výstava...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Lasvit oceněn na milánském designweeku

V soutěži, v níž se představilo více než...

Výstava představila také nový koncept designu osvětlení Bois...

Vítězství komentuje zakladatel Lasvitu Leon Jakimič: Nejlepší výstava...

Trendy
Pět příkladů, jak umělá inteligence může efektivně pomáhat

Již dnes v mnoha firmách umělá inteligence pomáhá řešit...

Umělá inteligence dokáže velmi rychle zpracovávat rutinní opakované...

AI umí pomoci například s články, blogy, prezentacemi,...

Umělá inteligence může vytvářet obrázky a grafiku na...

AI může být využita jako virtuální asistent, který...

„Umělou inteligenci lze také efektivně využít k brainstormingu...

Pohled z praxe
HOLIDAY WORLD 2024 navštívilo přes 26 tisíc milovníků cestování

Expozice 302 vystavovatelů z 24 zemí světa, na hrubé...

Veletrh HOLIDAY WORLD & REGION WORLD tradičně věnuje...

Návštěvníci z řad široké veřejnosti vyhrávali v rámci HOLIDAY WORLD...

HOLIDAY WORLD & REGION WORLD se konal v...