Úterý 16. července 2024
ikona hodiny28. 3. 2024 07:45

Co sociálním sítím přinese Muskova čínská inspirace?

Twitter (nově X) a WeChat jsou dvě různé platformy se zcela odlišnými funkcemi, cílovými skupinami a geografickým záběrem. Elon Musk bere čínskou aplikaci jako svou metu, ke které by chtěl rebrandovaný Twitter alespoň přiblížit.

Pavel Kašpar autor

Foto: Shutterstock.com Elon Musk se nechal inspirovat čínskou aplikací. Co to znamená pro západní firmy a běžné uživatele sociálních sítí? Foto: Shutterstock.com

Co bude znamenat přechod X na platformu podobnou WeChat a jaký bude jeho vliv na uživatele, podnikání a směřování firmy?

Co je vůbec WeChat?  Inspirace k transformaci platformy X

WeChat má přes 1,2 miliardy uživatelů, kteří jsou na ní velmi aktivní a tráví zde většinu svého času. Uživatelé ji používají jako sociální síť, posílají přes ní zprávy, platí účty, nákupy, energie, letenky. Firmy přes ní řídí komunikaci nebo obchodování. Vzhledem k rozsahu WeChat, množství funkcí a neexistující alternativě se nepřítomnost na této platformě rovná digitální smrti, a to jak pro jednotlivce, tak pro firmy. „Žádná podobná platforma, která by v sobě spojovala vše výše uvedené, na západě (zatím) neexistuje. Elon Musk by si ale přál, aby byl X na západě stejně nepostradatelný. Je však třeba brát v úvahu, že takový přechod by vyžadoval značné úsilí a investice. A to nejen technické a finanční, ale také z hlediska změn ve způsobu interakce s uživateli. Každá platforma je specifická, má svou strukturu a uživatelskou základnu, a proto by takový krok měl být pečlivě zvážen z pohledu všech aspektů,“ komentuje Magdaléna Šašková, Social media manažerka reklamní agentury Contexto.

Jaké jsou případné překážky?

Je třeba si uvědomit, že WeChat vznikal před více než deseti lety a za úplně jiných podmínek, než jsou nyní. V jednotlivých sektorech digitální ekonomiky jsou v Evropě (a západním světě) již mnoho let etablováni velcí hráči (jako Google, Facebook, Amazon), kteří mají silné základny uživatelů a bude velmi těžké je ohrozit. Přechod na platformu podobnou WeChat by navíc mohl přinést řadu negativních vlivů a faktorů, které by mohly ovlivnit firmy i běžné uživatele:

Náklady a technické obtíže: Přechod na novou platformu by znamenal značné finanční náklady a technické obtíže pro firmy. Musely by provést změny ve svých systémech, aplikacích a procesech, což je velmi finančně i časově náročné. A s nejistým výsledkem, zda jejich uživatelé a zákazníci na novou platformu vůbec přejdou a budou ji využívat.

Změna uživatelské základny: Přechod na jinou platformu by mohl znamenat, že by firmy ztratily část své stávající uživatelské základny, protože někteří uživatelé nemusí být ochotni nebo schopni přejít na novou platformu.

Závislost: Přejít na model podobný WeChat by znamenalo silnou závislost na jedné sociální síti. To by mohlo zvýšit riziko pro firmy v případě, kdy by se tato platforma stala nedostupnou například z důvodů nějakého omezení nebo technických problémů.

Zneužití dat a soukromí: Je běžné, že sociální sítě nebo aplikace často shromažďují velké množství osobních dat o svých uživatelích. Ale v případě, kdy všechna svá osobní data poskytnete jedné platformě (a to i včetně platebních údajů), je zde velké riziko ohledně ochrany soukromí a zneužití dat. V případě napadení nebo odcizení vašeho účtu, tak nepřijdete jen o svůj profil na sociální síti, ale třeba i o své účty a finance na nich.

Pokud by se to povedlo, jaké výhody z toho plynou?

I když se v této chvíli zdá přechod na platformu podobnou WeChat velmi odvážný (a otázka je, jak moc je reálný), existuje určitě i řada argumentů, proč by to pro firemní zákazníky mohlo být zajímavé:

Integrace všech funkcí do jedné platformy: Firma, která by přešla na podobný model, by mohla zjednodušit interakce se svými zákazníky a umožnit jim na jednom místě využívat všechny funkce, které jsou pro ni klíčové (komunikace, nákupy, platby).

Lepší cílení a personalizace: Všechny aplikace shromažďují velké množství dat o svých uživatelích. A pokud by se například celý nákupní proces odehrával pouze na jedné platformě, umožnilo by to lépe cílit reklamní kampaně a poskytovat personalizovaný obsah. Díky tomu by firmy mohly lépe oslovit svou cílovou skupinu a zvýšit účinnost svých marketingových aktivit.

Obchodní příležitosti: WeChat nyní umožňuje firmám vytvářet své vlastní účty a napřímo interagovat s uživateli. Podobný přístup by mohl otevřít nové možnosti pro firemní komunikaci, zákaznický servis a prodej přímo na platformě. Přechod na model podobný WeChat by firmám přinesl výhodu centralizované komunikace, což by usnadnilo sledování a správu všech interakcí se zákazníky.

Inovace: Přechod na novou platformu by jistě vedl k vývoji nových funkcí a nástrojů, které by firmy mohly využít pro lepší zapojení uživatelů a posílení svého businessu.

Jedná aplikace na všechno

Další krok, který Elon Musk plánuje, je poskytnout svým uživatelům plnohodnotné finanční rozhraní – tedy obdobnou funkci, jako má WeChat, kdy si prostřednictvím svého účtu na X budete moci spravovat své finance (platit nákupy, účty, posílat platby). Tento krok bude zásadní pro další plánovaný vývoj a přiblížení se k multi platformě stylu WeChat. „Většina firem, ale i běžných uživatelů, je dnes ve vyčkávacím módu, kdy všichni s menším či větším napětím sledují, jaký vývoj to bude mít. A to u nás, tak ve světě. Vzhledem k tomu, že aktuálně nejsou dostupné žádné další informace o plánované změně (termíny, možnosti, podmínky, technická specifika, regulace a podobně), není možné se na případný přechod zatím nijak připravovat. Navíc, stále zde máme zmíněné velké hráče, kteří si své postavení nenechají jen tak vzít. Bude tedy velmi zajímavé sledovat další vývoj, o kterém nás bude majitel X jistě brzy informovat,“ míní Magdaléna Šašková.

Články autora Pavel Kašpar

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Analýzy

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Analýzy
Průzkum CBRE: Věřitelé v Evropě jsou otevřeni podnikání

„Celkem 63 % respondentů předpokládá zvýšení úvěrové aktivity....

Průmyslové nemovitosti a projekty nájemního bydlení jsou nejvíce...

Dvě třetiny dotázaných předpokládají, že požadavky na poskytování...