Sobota 22. června 2024
ikona hodiny2. 1. 2023 09:35

Personalizace, automatizace a změny na trhu práce

To jsou trendy roku 2023 pro obchodníky a prodejce

Rok 2023 bude reflektovat změny ve finanční světové stabilitě dalším postupným zklidněním obchodního trhu, inflace však ještě více tlačí na trh práce a marketingové strategie firem, které se musí přizpůsobovat vývoji situace.

Michael Kubín autor

Foto: Shutterstock.com Trendy pro obchod roku 2023 Foto: Shutterstock.com

„Správné využití nástrojů automatizace a celková digitalizace jsou stále stěžejními pomocníky pro obchodníky, prodejce i vývojáře. V roce 2023 však více než kdy dříve bude potřeba zpomalit a mít dostatečný nadhled, a to jak při interakci se zákazníky, tak z hlediska pracovního trhu,“ říká Veronika Danielová, produktová manažerka Pipedrive.

Zvýšení produktivity v prodeji

Vzhledem ke globálnímu zpomalení růstu a opatrnému finančnímu našlapování se nejvíce pozornosti zaměří na zvýšení produktivity v rámci prodeje. Řešení spočívá v osvojení správných nástrojů pro automatizaci některých činností v a optimalizaci prodejních procesů v rámci týmů. Se zpomalením růstu bude třeba přezkoumat stávající prodejní proces, neboť pro expanzi a dosažení obchodních cílů bude efektivní využití možností CRM nástrojů ještě důležitější než doposud.

Pipedrive

Přední nástroj pro řízení prodejů a první platforma, která je orientovaná na obchodní a marketingové specialisty. Těm pomáhá držet pracovní postup a soustředit se na aktivity, které jsou pro ně důležité. Startup byl založen v roce 2010 v Estonsku a pobočky má v Tallinnu, Tartu, Lisabonu, Londýně, New Yorku, Praze, Tampě/St. Petersburgu, Dublinu, Rize a Berlíně. Pipedrive ke svojí práci využívají obchodní týmy z více než 100 000 firem po celém světě.

 

Personalizace a důraz na potřeby klienta

Každý zákazník je unikátní, stejně tak jeho potřeby. Cílem prodejního týmu by tedy mělo být vytvoření prodejních strategií, které budou reflektovat jak jednotlivé prodejní cíle společnosti, tak potřeby a problémy klientů, potažmo cílových skupin. Obchodníci tak budou připraveni čelit většině situací, které vzniknou.

Automatizace jako pomocník

Velkou roli v zefektivňování procesů stále hraje a bude hrát automatizace. „Nástroje, které pomáhají propojovat data a prezentovat je prodejním týmům v reálném čase, vedou k rychlejšímu získávání zákazníků a zvyšování produktivity. Především ale půjde o podpůrné prostředky pro obchodníky, kteří stále hrají prim. Díky automatizaci budou moci týmy věnovat mnohem více času a prostoru zákazníkům a jejich potřebám,“ dodává Jakub Kadlubiec, director of engineering společnosti Pipedrive.

Symbióza prodeje a marketingu

Cíle prodeje a marketingu ve firmě by měly být zcela sladěny, a to jak v oblasti zákaznické zkušenosti, tak v oblasti byznysu. „Obchodní oddělení a oddělení marketingu by měla spolupracovat na vytváření společných celoročních strategií, plánů a metrik pro dosažení růstu a zvýšení příjmů. Pokud se bude trh v prvním pololetí příštího roku nadále ochlazovat, bude velmi důležitý poměr nákladů a příjmů, na který by se měl zaměřovat jeden homogenní tým. Obchodní i marketingové týmy by proto měly mít integrované nástroje v rámci jedné CRM platformy, aby mohly aktuální data a synergické efekty využívat naplno,“ vysvětluje Veronika Danielová.

Prodejní pitche musí ukázat hodnotu

Jak se způsob komunikace mezi prodejcem a zákazníkem začíná rozšiřovat o nové kanály, musí se firmy soustředit především na přidanou hodnotu svého produktu a jeho propagaci správným směrem. Se zákazníkem se komunikuje tak, jak je mu to pohodlné, ať už skrze video, sociální sítě, telefon, či zprávy, a cílí se na přínosy, které produkt pro zákazníka má. Při zpomalení růstu v roce 2023 půjde ještě více o zacílení na kvalitu a smysl produktu. „Společnosti šetří. Připravují se na pomalý rok 2023 a s tím se pojí také změny na trhu práce. Ve srovnání s předchozími lety se o jednu pozici bude ucházet mnohem více kandidátů, a pracovní trh se tedy stává ještě více konkurenčním prostředím. Pro řadu firem je to příležitost – zejména pokud mají silnou firemní kulturu a kvalitní produkt, čímž mohou snáze přilákat kvalitní kandidáty,“ uzavírá Jakub Kadlubiec.

Články autora Michael Kubín

Nejnovější články

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Nejnovější Expertní pohled

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Analýzy
Stavby se prodražují kvůli neočekávaným nákladům

Z průzkumu společnosti CEEC Research vyplývá, že 26...

Klíčovou roli v regulaci stavebního procesu, a tedy...

Dobré i špatné zkušenosti s řešením neočekávaných nákladů u...

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024 zpracované...